Finanse i rachunkowość

Finanse i rachunkowość

Finanse i rachunkowość

04.02.2022

Finanse i rachunkowość – Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie 2022

Studia na kierunku finanse i rachunkowość w Wyższej Szkole Bankowej w Szczecinie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku finanse i rachunkowość w WSB SZCZECIN
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku finanse i rachunkowość znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • matematyka
 • ekonomia
 • podstawy zarządzania
 • informatyka w biznesie
 • ekonomia behawioralna
 • metody ilościowe
 • statystyka i elementy badań operacyjnych
 • analiza finansowa
 • finanse gospodarstw domowych

 

Przestrzeń finansów nie należy do najprostszych, ale pomimo tego działa na niektórych jak magnes. Coraz więcej osób chce poznać zasady działania rynku, reguły przyznawania kredytów, czy też zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych. Co ważne, na zawody związane z finansami wciąż jest spore zapotrzebowanie, dlatego kandydaci na studia poszukują kierunku kształcenia, który otworzy możliwości pozyskania cennych umiejętności. Chcąc studiować w Szczecinie warto zwrócić uwagę na kierunek Finanse i rachunkowość, który oferowany jest w Wyższej Szkole Bankowej w Szczecinie. Prowadzony jest on na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Kierunek Finanse i rachunkowość w Wyższej Szkole Bankowej w Szczecinie zakłada przygotowanie do sprawnego poruszania się po świecie finansów. Studenci otrzymują możliwość poznania narzędzi, instrumentów finansowych i zasad rachunkowości. Uczą się dokonywać analizy przepisów prawnych obowiązujących w przedsiębiorstwie, interpretować i ewidencjonować operacje gospodarcze z wykorzystaniem przepisów prawa i polityki bilansowej, sporządzać sprawozdania finansowe zgodne z polskimi i międzynarodowymi regulacjami prawnymi, przygotowywać plany finansowe, dokonywać wyceny instrumentów finansowych, jak również stosować w praktyce prawo finansowe. Finanse i rachunkowość w szczecińskiej WSB to także możliwość zdobycia Europejskiego Certyfikatu Kompetencji Biznesowych EBC*L, który jest honorowany w całej Europie i jest świadectwem kwalifikacji biznesowych, potwierdzających wiedzę ekonomiczną.

Jakie przedmioty znajdują się w programie nauczania? Na przykład: matematyka, ekonomia, podstawy zarządzania, informatyka w biznesie, ekonomia behawioralna, metody ilościowe, statystyka i elementy badań operacyjnych, analiza finansowa, finanse gospodarstw domowych, rachunkowość podatkowa, finanse międzynarodowe, społeczna odpowiedzialność biznesu, sprawozdawczość finansowa, polityka pieniężna i fiskalna, zarządzanie ryzykiem, doradztwo finansowe, prognozowanie i symulacje na rynkach finansowych.

Finanse mają wpływ na egzystencję każdego z nas i umiejętności z nimi związane mogą przydać się także w życiu codziennym. Ale żeby móc funkcjonować w przestrzeni biznesowej należy wejść znacznie głębiej w specyfikę tej materii. W ramach realizowanych specjalności studenci poznają zasady konstruowania portfeli inwestycyjnych, zasady zarządzania instrumentami finansowymi, zasady funkcjonowania rynków finansowych, narzędzia informatyczne z zakresu ewidencji i zarządzania, reguły prowadzenia ksiąg rachunkowych. Z tak szerokim wachlarzem umiejętności absolwenci Finansów i rachunkowości w Wyższej Szkole Bankowej w Szczecinie znajdą zatrudnienie w roli analityków rynków finansowych, maklerów, doradców inwestycyjnych, specjalistów do spraw kredytów, kontrolerów finansowych, księgowych, specjalistów do spraw pozyskiwania funduszy unijnych, specjalistów do spraw planowania wydatków.

Studia w Szczecinie to temat długi i szeroki, zatem niejeden kandydat może mieć kłopot z podjęciem decyzji. Przed ostatecznym wyborem uczelni dobrze jest sprawdzić programy kształcenia, oferowane specjalności, a także jaką pracę możemy wykonywać po zakończeniu nauki.

 

Jakie ma Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie opinie?

Wiktoria, studentka Finansów i rachunkowości mówi:

„W Szczecinie można znaleźć wiele miejsc, w których można zdobyć wykształcenie. Ale tylko w jednym miejscu można zdobyć umiejętności, które dostosowane są do realiów, rzeczywistych wymagań rynku. Takim miejscem jest Wyższa Szkoła Bankowa.”

 

 

STUDIA W SZCZECINIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Szczecinie

Studia w Szczecinie

 

 

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ - ważne informacje

Finanse i rachunkowość studia Szczecin

Finanse i rachunkowość studia

Finanse i rachunkowość studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Finanse i rachunkowość w Wyższej Szkole Bankowej w Szczecinie:

Absolwent kierunku Finanse i rachunkowość w Wyższej Szkole Bankowej w Szczecinie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zasad prowadzenia sprawozdawczości finansowej,
 • przygotowywania planów finansowych i inwestycyjnych,
 • zasad pozyskiwania źródeł finansowania,
 • konstruowania portfeli inwestycyjnych,
 • nowoczesnych narzędzi analitycznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Finanse i rachunkowość:

Absolwent kierunku Finanse i rachunkowość w Wyższej Szkole Bankowej w Szczecinie może znaleźć zatrudnienie jako:

 • referent do spraw finansowych,
 • analityk rynku finansowego,
 • makler,
 • doradca inwestycyjny,
 • doradca leasingowy,
 • przedstawiciel bankowy,
 • kontroler finansowy,
 • księgowy,
 • specjalista do spraw pozyskiwania środków finansowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie

Komentarze (0)