Finanse i rachunkowość

Finanse i rachunkowość

Finanse i rachunkowość

02.02.2022

Finanse i rachunkowość – Wyższa Szkoła Bankowa w Opolu 2022

Nawet jeśli wiele osób zgadza się z przekonaniem, że pieniądze rządzą światem, to i tak można założyć, że niewiele z nich wie, jak prawidłowo się nimi posługiwać. Świat finansów, przynajmniej dla przeciętnego zjadacza chleba, to niemal odrealniona kraina, w której zachodzą różnorodne operacje, o niewiadomej podstawie. Na szczęście nic nie stoi na przeszkodzie, aby tę krainę poznać, a nawet zostać ekspertem w jej zakresie. W jaki sposób to osiągnąć? Podjąć naukę na kierunku Finanse i rachunkowość w Wyższej Szkole Bankowej w Opolu, gdzie prowadzony jest na studiach pierwszego stopnia.

Studia na kierunku finanse i rachunkowość w WSB OPOLE
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Nabywane umiejętności

Kierunek Finanse i rachunkowość w Wyższej Szkole Bankowej w Opolu zakłada pozyskanie szerokiej wiedzy z zakresu finansów i rachunkowości, funkcjonowania instytucji finansowych i banków, jak również nabycie umiejętności analizy zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno- finansowych jednostek gospodarczych. Studenci uczą się dokonywać analiz przepisów prawnych obowiązujących w przedsiębiorstwie, stosować w praktyce prawo finansowe, wykorzystywać nowoczesne narzędzia do zarządzania bankami i instytucjami finansowymi, sporządzać sprawozdania finansowe zgodne z polskimi i międzynarodowymi regulacjami prawnymi, czy też przygotowywać plany finansowe.

Jakie przedmioty znajdują się w programie nauczania? Na przykład: podstawy prawa, podstawy ekonomii, metody ilościowe w finansach, rachunkowość finansowa, analiza finansowa, rynki finansowe, analiza i interpretacja danych statystycznych, podstawy organizacji podmiotów gospodarczych, ubezpieczenia, decyzje finansowe, finanse publiczne, etyka w biznesie, ryzyko bankowe, techniki sprzedaży usług finansowych, bankowe czynności i produkty kredytowe, źródła finansowania działalności gospodarczej, zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, rachunek kosztów w przedsiębiorstwie.

Realizowane ścieżki kształcenia na kierunku Finanse i rachunkowość w opolskiej WSB mają za zadanie wykształcić specjalistów w konkretnych obszarach. Studenci uczą się zarządzania ryzykiem kredytowym, zarządzania portfelem finansowym przedsiębiorstw i gospodarstw domowych, budowania relacji z klientem indywidualnym i instytucjonalnym, zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych, sporządzania planów i przeprowadzanie inwentaryzacji, prowadzenia dokumentacji pracowniczej i rozliczania świadczeń. A co po studiach? Absolwenci Finansów i rachunkowości w Wyższej Szkole Bankowej w Opolu znajdą zatrudnienie w biurach rachunkowych, jednostkach budżetowych, bankach, zakładach ubezpieczeń, firmach konsultingowych, firmach doradztwa finansowego, towarzystwach funduszy inwestycyjnych, biurach maklerskich, urzędach skarbowych.

Wszyscy na pewno wiedzą, że Opole jest miastem, w którym studenci mogą odnaleźć się bez najmniejszych problemów. Uczelni jest dużo, charakteryzują się one różnorodnością ofert dydaktycznych, ale która może być najlepsza chcąc studiować Finanse i rachunkowość?

 

Jakie ma Wyższa Szkoła Bankowa w Opolu opinie?

Tomek, student Finansów i rachunkowości mówi:

„Wyższa Szkoła Bankowa w Opolu to uczelnia nowoczesna, która oferuje wiele dróg rozwoju. Program kształcenia dopasowany jest do zmian, jakie zachodzą na rynku, dlatego zawsze pozyskujemy wiedzę aktualną. Dlatego właśnie studiuję w WSB.”

 

 

STUDIA W OPOLU - ważne informacje

Kierunki studiów w Opolu

Studia w Opolu

 

 

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ - ważne informacje

Finanse i rachunkowość studia

Finanse i rachunkowość studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Finanse i rachunkowość w Wyższej Szkole Bankowej w Opolu:

Absolwent kierunku Finanse i rachunkowość w Wyższej Szkole Bankowej w Opolu może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • podstaw prawnych i zasad funkcjonowania banków,
 • specyfiki tradycyjnych i nowoczesnych produktów bankowych,
 • zarządzania portfelem finansowym przedsiębiorstw i gospodarstw domowych,
 • budowania relacji z klientem indywidualnym i instytucjonalnym,
 • doboru źródeł finansowania działalności gospodarczej,
 • sporządzania sprawozdań finansowych,
 • zasad wynagradzania, naliczania i odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Finanse i rachunkowość:

Absolwent kierunku Finanse i rachunkowość w Wyższej Szkole Bankowej w Opolu może znaleźć zatrudnienie w:

 • biurach rachunkowych,
 • jednostkach budżetowych,
 • bankach,
 • zakładach ubezpieczeń,
 • firmach konsultingowych,
 • firmach doradztwa finansowego,
 • towarzystwach funduszy inwestycyjnych,
 • biurach maklerskich,
 • urzędach skarbowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Bankowa w Opolu

Komentarze (0)