Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie

O uczelni WSB w Chorzowie

O uczelni – Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie

Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie to przykład uczelni innowacyjnej, jak również uczelni z jasno określonymi zasadami oraz celem prowadzenia wyższej edukacji. Nie od dzisiaj funkcjonuje przeświadczenie, że zadaniem szkoły wyższej jest przekazywanie wiedzy. Naturalnie, to prawda, lecz Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie oprócz przekazywania wiedzy stawia sobie za cel przygotowanie młodych ludzi do wejścia w dorosłe życie oraz przygotowanie do funkcjonowania we współczesnym, nierzadko zmiennym rynku pracy. Potwierdzeniem trafności realizowanych pomysłów są liczne certyfikaty, medale i dyplomy, lecz o powodzeniu najlepiej świadczą sami absolwenci, którzy doskonale radzą sobie na rynku.

Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie oferuje najpopularniejsze kierunki kształcenia, zwłaszcza te o biznesowym charakterze, kładąc nacisk na rozwijanie umiejętności zarządczych i zdolności językowych. Mocny akcent uczelnia stawia także na współpracę z biznesem oraz współpracę międzynarodową, dzięki czemu studenci poprzez specjalny program Direct- Entry mają możliwość odbycia ostatniego roku studiów w University of Bedfordshire w Wielkiej Brytanii i po ukończeniu nauki otrzymania dwóch dyplomów, podobnie jak studenci drugiego stopnia, którzy mogą odbyć je na Uniwersytecie Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy na Słowacji, również uzyskując podwójny dyplom magisterski.

 

STUDIA

Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie prowadzi kształcenie na studiach pierwszego i drugiego stopnia, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Ponadto, prowadzi studia podyplomowe w zakresie dziedzin związanych z biznesem, zarządzaniem, sektorem IT, czy oświatą. Misją uczelni jest hasło: „Pomagamy zmieniać Wasz świat – innowacyjni, przyjaźni, praktyczni”, z którego wynika wiele pomysłów na nowoczesne kształcenie. Na uwagę zasługuje choćby sposób przeprowadzania egzaminów. W WSB sesja ma charakter ciągły, czyli egzaminy i zaliczenia nie są skumulowane na koniec semestru, tylko odbywają się przez cały rok akademicki, co pozwala na systematyczne przyswajanie wiedzy, a ponadto z wielu przedmiotów wiedza weryfikowana jest przy pomocy projektów w formie pracy grupowej, prezentacji i przedsięwzięć rozwijających kompetencje społeczne. Ponadto, realizowany Program Partnerstwa Biznesowego, polegający na objęciu przez śląskie firmy i instytucje poszczególnych specjalności i programów ich nauczania patronatem, pozwala wiedzę i umiejętności poprzeć bezpośrednim doświadczeniem praktyków.

 

WYKŁADOWCY

Mówiąc o wykładowcach Wyższej Szkoły Bankowej w Chorzowie należy wspomnieć, że należą oni do grona doświadczonych praktyków i ekspertów w swoich dziedzinach. Znaczna ich część to przedsiębiorcy, prawnicy i menedżerowie, którzy podczas zajęć chętnie dzielą się swoim doświadczeniem.

 

INFRASTRUKTURA

Siedziba Wyższej Szkoły Bankowej w Chorzowie podzielona jest na trzy budynki. Główny zlokalizowany przy ulicy Sportowej 29, drugi przy ulicy Armii Krajowej 10-12, a trzeci umiejscowiony w Katowicach, przy ulicy Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 2. Wszystkie obiekty mają sale ćwiczeniowe, wykładowe oraz nowoczesne laboratoria komputerowe wyposażone w sprzęt audiowizualny.

 

Wyższa Szkoła Bankowa kierunki>

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie

Komentarze (0)