Administracja publiczna

Administracja publiczna

Administracja publiczna

30.01.2022

Administracja publiczna – Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie 2022

Studia na kierunku administracja publiczna w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia na kierunku administracja publiczna w WSB CHORZÓW
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku administracja publiczna znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • polski system podatkowy
 • prawo karno- skarbowe
 • polityka zrównoważonego rozwoju
 • samorządowa polityka społeczna
 • podstawy prawa pracy
 • techniki tworzenia aktów urzędowych
 • ochrona baz danych i programów komputerowych

 

Określenie „administracja publiczna” pochodzi od łacińskiego słowa „ministrare”, które oznacza służyć oraz kierować i wykonywać, a zatem administracja publiczna powinna kojarzyć się nam ze służbą publiczną oraz z systemem, który zapewnia odpowiednie wykonywanie prawa, a także umożliwia prawidłowe zarządzanie państwem i realizację interesu publicznego. Dziedzina oraz elementy z nią związane to interesująca propozycja dla tych, którzy interesują się polityką, a także dla tych, którzy w przyszłości chcieliby mieć wpływ na życie w kraju, mieście, gminie, czy powiecie. Chcąc poznać zasady funkcjonowania państwa oraz inne obszary z nimi powiązane, należy zwrócić uwagę na kierunek Administracja publiczna w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie, gdzie prowadzony jest na studiach pierwszego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Kierunek Administracja publiczna w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie zakłada przygotowanie do pełnienia obowiązków w obszarze instytucji administracji publicznej, w skład której wchodzą administracja samorządowa, administracja rządowa oraz administracja podatkowa. Studenci uczą się poruszać w przepisach prawa administracyjnego i w problematyce administracji publicznej, tworzyć profesjonalną dokumentację, wykorzystywać narzędzia informatyczne we współczesnej administracji, rozpoznawać relacje instytucjonalne pomiędzy organami administracji publicznej, czy też efektywnie komunikować się z klientami. W toku nauki studenci realizują wizyty studyjne oraz zajęcia w warunkach rzeczywistych, co przygotowuje oraz otwiera na zmiany w porządku prawnym oraz otoczeniu społecznym, politycznym i gospodarczym.

Jakie przedmioty znajdują się w programie nauczania? Na przykład: polski system podatkowy, prawo karno- skarbowe, polityka zrównoważonego rozwoju, samorządowa polityka społeczna, podstawy prawa pracy, techniki tworzenia aktów urzędowych, ochrona baz danych i programów komputerowych, zarządzanie finansami, zarządzanie projektami, teoria organizacji i zarządzania, audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza, postępowanie administracyjne, postępowanie egzekucyjne w sprawach podatkowych, zarządzanie zasobami ludzkimi, prawne podstawy funkcjonowania społeczności lokalnych, stosunki pracownicze służby cywilnej, zarządzanie zmianą w organizacji.

Administracja publiczna oraz działalność w jej obszarze wymaga solidnych fundamentów wiedzy z zakresu nauk społecznych i wiedzy ekonomicznej. Ponadto, zakres obowiązków ulega zmianom, narzędzia unowocześniają, zatem osoby pragnące pracować w przestrzeni administracyjnej muszą wiedzieć znacznie więcej, wykazywać się umiejętnościami, które jeszcze kilka, bądź kilkanaście lat temu nie były w ogóle potrzebne. Z tak szerokim wachlarzem umiejętności absolwenci Administracji publicznej w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie znajdą zatrudnienie w roli doradców zawodowych, specjalistów do spraw bezpieczeństwa, doradców podatkowych, inspektorów nadzoru budowlanego, specjalistów do spraw zamówień publicznych, referentów do spraw kancelaryjno- biurowych.

Studia w Chorzowie poszerzają swój obszar, a także ulepszają edukacyjną propozycję dla osób chcących uczyć się w tym mieście. Jak duży jest wybór? Czy kierunki studiów w Chorzowie mogą konkurować z dziedzinami dostępnymi w innych miastach?

 

Jakie ma Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie opinie?

Matylda, studentka Administracji publicznej mówi:

„Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie daje szansę na pozyskanie wiedzy oraz umiejętności, które razem stanowią mocną podstawę do ciekawej pracy. Polecam, ponieważ to uczelnia inna niż wszystkie.”

 

 

STUDIA W KATOWICACH - ważne informacje

Kierunki studiów w Katowicach

Studia w Katowicach

 

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA - ważne informacje

Administracja publiczna studia Katowice

Administracja publiczna studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Administracja publiczna w Wyższej Szkole Bankowej:

Absolwent kierunku Administracja publiczna w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zasad funkcjonowania państwa,
 • podziału władzy w państwie i zasad funkcjonowania organów państwa,
 • zarządzania personelem, projektami i informacją,
 • zasad prowadzenia postępowania administracyjnego,
 • budowania strategii rozwoju jednostek terytorialnych,
 • zasad pozyskiwania i wykorzystywania funduszy Unii Europejskiej,
 • zasad rozliczania podatku dochodowego,
 • projektowania, wdrażania i oceniania efektywności działań realizowanych przez jednostki administracji publicznej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Administracja publiczna:

Absolwent kierunku Administracja publiczna w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie może znaleźć zatrudnienie jako:

 • inspektor wojewódzki,
 • pracownik ds. zamówień publicznych,
 • specjalista ds. administracyjnych,
 • referent ds. bezpieczeństwa,
 • referent ds. kancelaryjno- biurowych,
 • specjalista ds. rekrutacji,
 • specjalista ds. szkoleń,
 • doradca podatkowy,
 • doradca zawodowy.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie

Komentarze (0)