Psychologia w biznesie

Psychologia w biznesie

Psychologia w biznesie – Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie 2021

Studia na kierunku psychologia w biznesie w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku psychologia w biznesie znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • współczesne kierunki rozwoju kapitału ludzkiego w organizacji
 • elementy prawa pracy i współpracy z partnerami społecznymi
 • procesy oceny i rozwoju pracowników w organizacji
 • zarządzanie zmianą
 • zarządzanie projektami
 • psychologia procesów personalnyc
 • stres w pracy menedżera

 

Szeroko rozumiany biznes, niczym dobrze funkcjonująca maszyna, potrzebuje różnorodnych elementów, czyli specjalistów w określonych dziedzinach. Jedną z nich jest psychologia, potrzebna chociażby do prawidłowego zarządzania pracownikami i ich pracą. Psychologia coraz częściej wykorzystywana jest w działalności biznesowej, zatem chcąc zostać jej aktywną częścią warto zwrócić uwagę na kierunek Psychologia w biznesie, który oferowany jest w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie i prowadzony na studiach pierwszego stopnia.

Kierunek Psychologia w biznesie w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie to połączenie wiedzy teoretycznej z zakresu psychologii z umiejętnościami praktycznymi z obszarów takich jak coaching, mentoring, negocjacje czy zachowania konsumenckie. Studenci uczą się zarządzać jednostkami, zespołami lub przedsiębiorstwem, poznają mechanizmy psychologiczne, które mają wpływ na postrzeganie pieniądza, wartości, inwestycji oraz na zachowania w biznesie, jak również uczą się negocjacji, wywierania wpływu i tworzenia wizerunku narzędziami public relations.

Jakie przedmioty znajdują się w programie nauczania? Na przykład: współczesne kierunki rozwoju kapitału ludzkiego w organizacji, elementy prawa pracy i współpracy z partnerami społecznymi, procesy oceny i rozwoju pracowników w organizacji, zarządzanie zmianą, zarządzanie projektami, psychologia procesów personalnych, stres w pracy menedżera, przywództwo sytuacyjne, komunikacja w zespole, prezentacje i wystąpienia publiczne, zarządzanie sobą i działaniami w czasie, podejmowanie decyzji, komunikacja w negocjacjach, psychologiczne aspekty prowadzenia mediacji gospodarczych, zarządzanie stresem i trening twardości psychicznej, psychologia społeczna a psychologia pozytywna.

Znaczenie psychologii oraz działań z nią związanych rośnie, a niemała konkurencja na rynkach sprawia, że wiedza z tego zakresu z roku na rok ceniona jest coraz bardziej. Program kształcenia omawianego przez nas kierunku został opracowany we współpracy z przedsiębiorstwami o długoletnim, międzynarodowym doświadczeniu, dzięki czemu dostosowany jest do potrzeb potencjalnych pracodawców. A co po studiach? Absolwenci Psychologii w biznesie w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie znajdą zatrudnienie w roli kierowników projektu, specjalistów do spraw sprzedaży, negocjatorów, konsultantów do spraw personalnych, menedżerów działu HR.

Kierunki studiów w Chorzowie to z roku na rok powiększająca się listą interesujących dyscyplin, a niemały wpływ ma na to omawiana przez nas uczelnia.

 

Jakie ma Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie opinie?

Kamila, studentka Psychologii w biznesie mówi:

„WSB to świetne miejsce do zdobywania nowoczesnej wiedzy i rozwijania zainteresowań. Najważniejsze dla mnie jest to, że na zajęciach spotykamy się z ludźmi ze świata biznesu, którzy chętnie dzielą się z nami swoim doświadczeniem.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Psychologię w biznesie w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie:

Absolwent kierunku Psychologia w biznesie w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • realizowania polityki personalnej,
 • zarządzania rozwojem i zaangażowaniem pracowników,
 • wdrażania procesów personalnych,
 • prowadzenia dialogu z partnerem społecznym,
 • organizowania czasu oraz delegowania zadań i odpowiedzialności,
 • metod mierzenia kapitału ludzkiego.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Psychologia w biznesie:

Absolwent kierunku Psychologia w biznesie w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie może znaleźć zatrudnienie jako:

 • negocjator,
 • specjalista ds. sprzedaży,
 • konsultant ds. personalnych,
 • menedżer HR.

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia psychologiczne i społeczne wybrać

Studia na kierunku Psychologia w biznesie - wszystko co musisz wiedzieć

Studia psychologiczne i społeczne w Katowicach

Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie kierunki

Jakie są kierunki psychologiczne i społeczne w Katowicach

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)