Finanse i rachunkowość

Finanse i rachunkowość

Finanse i rachunkowość

02.02.2022

Finanse i rachunkowość – Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu 2022

Studia na kierunku finanse i rachunkowość w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku finanse i rachunkowość w WSB WROCŁAW
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne, online
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku finanse i rachunkowość znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • finanse publiczne
 • prawo w finansach
 • socjologia
 • metody ilościowe w finansach
 • rachunkowość finansowa
 • rynki finansowe
 • analiza finansowa
 • matematyka finansowa
 • ubezpieczenia

 

Finanse są zagadnieniem, które nie omija nikogo i wpływa na życie każdego. Natomiast nie wszyscy chcieliby i potrafiliby aktywnie uczestniczyć w procesach, które dotykają finansowej materii. To niełatwa do zrozumienia przestrzeń, pełna zasad, regulacji i przepisów. Ale nie ma rzeczy niemożliwych. Aby zostać specjalistą w zakresie finansów, należy wybrać na kierunek kształcenia Finanse i rachunkowość, które oferowane są w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu i prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Kierunek Finanse i rachunkowość w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu zakłada przygotowanie do sprawnego poruszania się po świecie finansów. Studenci otrzymują możliwość poznania narzędzi, instrumentów finansowych i zasad rachunkowości. Uczą się dokonywać analizy przepisów prawnych obowiązujących w przedsiębiorstwie, interpretować i ewidencjonować operacje gospodarcze z wykorzystaniem przepisów prawa i polityki bilansowej, sporządzać sprawozdania finansowe zgodne z polskimi i międzynarodowymi regulacjami prawnymi, przygotowywać plany finansowe, dokonywać wyceny instrumentów finansowych, jak również stosować w praktyce prawo finansowe. Kadrę dydaktyczną oprócz wykładowców WSB we Wrocławiu stanowią przedstawiciele praktyki gospodarczej.

Jakie przedmioty znajdują się w programie nauczania? Na przykład: finanse publiczne, prawo w finansach, socjologia, metody ilościowe w finansach, rachunkowość finansowa, rynki finansowe, analiza finansowa, matematyka finansowa, ubezpieczenia, podstawy organizacji podmiotów gospodarczych, ryzyko bankowe, bankowe czynności i produkty kredytowe, badanie zdolności kredytowej osób fizycznych, zabezpieczenia i rozliczanie produktów finansowych, aktywna sprzedaż.

Realizowane specjalności najlepiej ukazują, jak obszerny jest świat finansów. Uczestnicząc w zajęciach studenci uczą się metod i narzędzi oceny rentowności poszczególnych produktów finansowych, metod gromadzenia i analizy informacji finansowych pochodzących z różnych źródeł, zasad rachunkowości, ewidencji zdarzeń i operacji gospodarczych oraz prowadzenie ksiąg rachunkowych, jak również zasad prowadzenia audytów zewnętrznych i wewnętrznych. Z tak szerokim wachlarzem umiejętności absolwenci Finansów i rachunkowości w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu znajdą zatrudnienie w bankach komercyjnych i spółdzielczych, firmach pośrednictwa finansowego, biurach maklerskich, firmach konsultingowych, towarzystwach funduszy inwestycyjnych, zakładach ubezpieczeń, firmach windykacyjnych.

Studia we Wrocławiu oferują wiele możliwości kształcenia w najpopularniejszych dyscyplinach, a Finanse i rachunkowość na pewno do tego grona należy. Ale którą uczelnię wybrać? Na jakiej podstawie zdecydować się na szkołę wyższą? Aby ułatwiać podejmowanie decyzji, warto dowiedzieć się czegoś o uczelni, która proponuje kandydatom ten kierunek.

 

Jakie ma Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu opinie?

Dawid, student Finansów i rachunkowości mówi:

„Studia w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu to prestiż, a także przygotowanie do kariery zawodowej. „

 

 

STUDIA WE WROCŁAWIU - ważne informacje

Kierunki studiów we Wrocławiu

Studia we Wrocławiu

 

 

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ - ważne informacje

Finanse i rachunkowość studia Wroclaw

Finanse i rachunkowość studia

Finanse i rachunkowość studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Finanse i rachunkowość w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu:

Absolwent kierunku Finanse i rachunkowość w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • technik i narzędzi sprzedaży usług finansowych,
 • budowania relacji z klientem,
 • negocjacji finansowych,
 • metod gromadzenia i analizy informacji finansowych pochodzących z różnych źródeł,
 • rozliczania świadczeń pracowniczych,
 • sporządzania deklaracji podatkowych,
 • prowadzenia audytów,
 • prowadzenia ksiąg rachunkowych.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Finanse i rachunkowość:

Absolwent kierunku Finanse i rachunkowość w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu może znaleźć zatrudnienie w:

 • bankach komercyjnych i spółdzielczych,
 • firmach pośrednictwa finansowego,
 • biurach maklerskich,
 • firmach konsultingowych,
 • towarzystwach funduszy inwestycyjnych,
 • zakładach ubezpieczeń,
 • firmach windykacyjnych,
 • działach finansowych,
 • działach księgowości.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Komentarze (0)