Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie

O uczelni Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP

O uczelni – Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie

Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie może stanowić przykład szkoły wyższej, która zakłada coś znacznie więcej niż kształcenie studentów. Założona w 1997 roku uczelnia od samego początku działalności stawia sobie za cel kształcenie wysoko wykwalifikowanych specjalistów, przygotowanych do profesjonalnego wypełniania obowiązków zawodowych, lecz także ludzi o otwartych umysłach, charakteryzujących się umiejętnościami funkcjonowania we współczesnym świecie.

Dewizą szczecińskiej WSH są rodzinna atmosfera oraz kompetentni wykładowcy. Takie, wydawać by się mogło proste połączenie daje najlepsze efekty, a dowodem na to są absolwenci uczelni, których jest już niemal dziesięć tysięcy. Ważnymi elementami Wyższej Szkoły Humanistycznej w Szczecinie są badania naukowe, które służą przede wszystkim ciągłemu udoskonalaniu i rozszerzaniu oferty edukacyjnej, jak również działalność wydawnictwa, którego priorytetowym zadaniem jest udostępnianie młodym ludziom nowych wiadomości, a co za tym idzie poszerzanie ich horyzontów i powiększanie bagażu wiedzy. Ponadto, uczelnia organizuje liczne konferencje naukowe i seminaria.

 

STUDIA

Wyższa Szkoła Humanistyczna w Szczecinie prowadzi kształcenie na studiach pierwszego i drugiego stopnia, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Ponadto, prowadzi studia podyplomowe w zakresie różnych dyscyplin; od pedagogiki po grafikę komputerową. Na uwagę zasługuję także fakt, że uczelnia dzieli się wiedzą nie tylko ze studentami. Prowadzi Dziecięcy Uniwersytet Humanistyczny, Humanistyczną Akademię Seniora, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, czy też Akademię Szlifowania Diamentów. Mówiąc o studiach należy podkreślić, że zdobywać solidne wykształcenie mogą również osoby spoza stolicy województwa zachodniopomorskiego, ponieważ uczelnia prowadzi dwa wydziały zamiejscowe, w Koninie oraz Zgorzelcu.

 

WYKŁADOWCY

Kadra naukowa Wyższej Szkoły Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie składa się doświadczonych pracowników naukowych, specjalistów i praktyków znanych i renomowanych ośrodków akademickich, między innymi: Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Zielonogórskiego, Uniwersytetu Szczecińskiego, czy Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Z uczelnią współpracuje około 200 nauczycieli akademickich- profesorów, doktorów, asystentów, informatyków oraz lektorów.

 

INFRASTRUKTURA

Siedziba Wyższej Szkoły Humanistycznej w Szczecinie mieście się przy ulicy Monte Cassino 15. Uczelnia posiada nowoczesne budynki z wygodnymi salami wykładowymi oraz pracowniami komputerowymi wyposażonymi w nowoczesny sprzęt multimedialny. W pogłębianiu wiedzy pomaga bogato wyposażona biblioteka oraz czytelnia, z której chętnie korzystają nie tylko studenci, lecz także grono absolwentów.

 

Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP kierunki>

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie

Komentarze (0)