Bezpieczeństwo i higiena pracy

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie - kierunki studiów

Bezpieczeństwo i higiena pracy – Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie 2021

Studia na kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy w Wyższej Szkole Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • chemia
 • prawo pracy
 • ergonomia w kształtowaniu środowiska pracy
 • zarządzenie bezpieczeństwem i higiena pracy
 • fizyka
 • szkolenia BHP

 

Zapewne każdy wie, że trzyliterowy skrót BHP oznacza bezpieczeństwo i higienę pracy. Ale być może nie wszyscy wiedzą co dokładnie się za nim kryje? Ogólnie rzecz ujmując, to stan warunków i organizacji pracy oraz zachowań pracowników zapewniający wymagany poziom ochrony zdrowia i życia przed zagrożeniami występującymi w środowisku pracy. W potocznym rozumieniu jest to ogół przepisów i działań mających na celu zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym i parazawodowym, jak również tworzone w tym celu regulacje prawne i zabezpieczenia techniczne. Chcąc dowiedzieć się więcej, a ponadto zostać specjalistą w tym zakresie należy zwrócić uwagę na kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy. A w której uczelni? W Wyższej Szkole Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie, gdzie prowadzony jest na studiach pierwszego stopnia.

Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy w Wyższej Szkole Humanistycznej w Szczecinie zakłada pozyskanie wiedzy ogólnej z zakresu nauk podstawowych i technicznych, jak i wiedzy szczegółowej, specjalistycznej z obszaru bezpieczeństwa i higieny pracy, która obejmuje między innymi zagadnienia zagrożeń występujących w procesach pracy i metod ich eliminowania lub ograniczania, oceny ryzyka zawodowego, ustalania przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy, chorób zawodowych oraz zadań i metod pracy służb BHP.

Jakie przedmioty znajdują się w programie nauczania? Na przykład: chemia, prawo pracy, ergonomia w kształtowaniu środowiska pracy, zarządzenie bezpieczeństwem i higiena pracy, fizyka, szkolenia BHP, matematyka, ocena ryzyka zawodowego, wypadki przy pracy i choroby zawodowe, pierwsza pomoc przedmedyczna, metodyka pracy inspektora BHP.

Realizowane na kierunku specjalności mają poprowadzić przez konkretnie określone ścieżki kształcenia. Studenci poszerzają wiedzę z zakresu kultury pracy, menedżerskiego systemu analizy problemów bezpieczeństwa pracy z uwzględnieniem wpływu zdrowia psychicznego i społecznego na jakość pracy, zarządzania ryzykiem, czy działań prewencyjnych przeciwdziałającym zagrożeniom zdrowia i życia. Studenci Bezpieczeństwa i higieny pracy w Wyższej Szkole Humanistycznej w Szczecinie uzyskują kwalifikacje do pracy we wszystkich instytucjach życia społecznego, jako kreatorzy bezpiecznych warunków pracy, inspektorzy bezpieczeństwa i higieny pracy, a także w sferze szeroko rozumianego doradztwa w zakresie stosowania zasad oraz przepisów BHP. Zostają przygotowani do pracy w służbie bezpieczeństwa i higieny pracy w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach, w jednostkach badawczych, prowadzących projektowanie i wdrażanie rozwiązań technicznych oraz organizacyjnych minimalizujących skutki oddziaływania procesu pracy na człowieka, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie usług dotyczących BHP.

Studia w Szczecinie to obszerny temat. To oczywiście dobrze, choć niektórym zbyt duży wybór sprawia kłopoty – także w zakresie kierunków kształcenia. Zatrzymajmy się przy tematyce bezpieczeństwa i higieny pracy. Którą uczelnie wybrać?

 

Jakie ma Wyższa Szkoła Humanistyczna w Szczecinie opinie?

Sebastian, student BHP mówi:

„Bezpieczeństwo i higiena pracy to jedna z najważniejszych dyscyplin, na którą kładzie się coraz większy nacisk, dlatego kształcenie w tym kierunku daje spore możliwości. A dlaczego akurat WSH w Szczecinie? To proste. To konkretna uczelnia, świetnie przygotowująca do funkcjonowania na współczesnym rynku.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując BHP w Wyższej Szkole Humanistycznej TWP:

Absolwent kierunku BHP w Wyższej Szkole Humanistycznej w Szczecinie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy,
 • zasad oceny ryzyka zawodowego,
 • pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • tworzenia kultury bezpieczeństwa w zakładzie pracy,
 • zasad przeprowadzania kontroli,
 • zarządzania ryzykiem.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku BHP:

Absolwent kierunku BHP w Wyższej Szkole Humanistycznej w Szczecinie może znaleźć zatrudnienie w:

 • służbie bezpieczeństwa i higieny pracy w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach,
 • jednostkach badawczych,
 • firmach szkoleniowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy - wszystko co musisz wiedzieć

Studia inżynierskie w Szczecinie

Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie kierunki

Jakie są kierunki inżynierskie w Szczecinie

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)