Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie - kierunki studiów

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie 2021

Studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Wyższej Szkole Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie to studia jednolite, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (studia jednolite) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie  stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • psychologia rozwoju dziecka
 • pedagogika przedszkolna
 • pedagogika wczesnoszkolna
 • diagnoza i terapia pedagogiczna
 • logopedia z glottodydaktyką
 • kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

 

Niezależnie od tego jak wiele definicji może posiadać pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna należy stwierdzić, że jest to niezwykle ważna oraz szlachetna dziedzina, ponieważ zajmuje się rozwojem najmłodszych. Praca w tej przestrzeni nie jest zwykłym zawodem. Jest swego rodzaju misją, działaniem dla dobra człowieka, który dopiero odkrywa otaczający go świat. Ale aby tę misję prawidłowo wypełniać, należy być do tego jak najlepiej przygotowanym. Dlatego warto przyjrzeć się kierunkowi Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Wyższej Szkole Humanistycznej w Szczecinie, gdzie prowadzony jest na jednolitych studiach magisterskich.

Kierunek Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Wyższej Szkole Humanistycznej w Szczecinie zakłada przygotowanie nauczycieli do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i na pierwszym etapie edukacyjnym z uwzględnieniem ich specyficznych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, jak również do organizowania przedszkolnego i szkolnego środowiska życia dziecka i współpracy z rodzicami oraz środowiskiem lokalnym. Kierunek ten skierowany jest do osób, które są zainteresowane gruntownym przygotowaniem do wykonywania zawodu nauczyciela w placówkach edukacyjnych i prowadzenia zajęć wynikających z podstawy programowej w przedszkolu oraz w klasach I-III szkoły podstawowej.

Studia na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Wyższej Szkole Humanistycznej w Szczecinie posiadają rozbudowany program. Składają się na niego, między innymi, takie przedmioty jak: psychologia rozwoju dziecka, pedagogika przedszkolna, pedagogika wczesnoszkolna, diagnoza i terapia pedagogiczna, logopedia z glottodydaktyką, kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, projektowanie pedagogiczne, ewaluacja kształcenia wczesnoszkolnego i przedszkolnego.

Niezwykle istotną częścią kształcenia na omawianym przez nas kierunku są praktyki, których program jest realizowany w placówkach oświatowych zajmujących się wychowaniem i edukacją dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. WSH w Szczecinie zapewnia także możliwość rozwijania zainteresowań poprzez działalność w kołach naukowych, w których studenci mają okazję poszerzać swoją wiedzę a także podejmować działalność naukową czy badawczą biorąc udział w realizacji ciekawych projektów badawczych, konferencjach, sympozjach i warsztatach.

A co po studiach? Absolwenci Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej w Wyższej Szkole Humanistycznej w Szczecinie znajdą zatrudnienie w przedszkolach, punktach przedszkolnych, szkołach podstawowych.

Studia w Szczecinie dają wiele możliwości edukacyjnych, dlatego w stolicy województwa zachodniopomorskiego każdy zainteresowany zdobyciem wiedzy znajdzie coś dla siebie. W zakresie omawianej przez nas dziedziny także. Wybierając Pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną warto wiedzieć, która uczelnia zapewni najlepsze przygotowanie do zawodu.

 

Jakie ma Wyższa Szkoła Humanistyczna w Szczecinie opinie?

Patrycja, studentka Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej mówi:

„Dla mnie studia na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna to nie tylko nauka, ale początek pewnej misji, ważnej drogi, w której będą mogła okazywać wsparcie, pomagać i edukować. To fantastyczna przygoda. „

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną:

Absolwent kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Wyższej Szkole Humanistycznej w Szczecinie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • prawidłowości rozwojowych i możliwości dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym,
 • uwarunkowań psychicznych, biologicznych i społecznych rozwoju dzieci,
 • stymulowania wszechstronnego rozwoju dzieci,
 • podejmowania działań wspierających rozwój dziecka w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym,
 • poszukiwania nowatorskich rozwiązań dotyczących organizacji procesu edukacyjnego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna:

Absolwent kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Wyższej Szkole Humanistycznej w Szczecinie może znaleźć zatrudnienie w:

 • przedszkolach,
 • punktach przedszkolnych,
 • szkołach podstawowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia pedagogiczne wybrać

Studia na kierunku Pedagogika przeszkolna i wczesnoszkolna- wszystko co musisz wiedzieć

Studia pedagogiczne w Szczecinie

Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie kierunki

Jakie są kierunki pedagogiczne w Szczecinie

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)