Uniwersytet Warmińsko-Mazurski - kierunki studiów 2022/2023

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski - kierunki studiów 2022/2023

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

kierunki studiów 2022

Odkryj kierunki na UWM i sprawdź gdzie możesz studiować 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski kierunki studiów 2022

Kandydaci na studia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w roku akademickim 2022/2023 mają do wyboru ponad 70 kierunków studiów w ramach studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych.

Najpopularniejsze kierunki studiów w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w roku akademickim 2021/2022 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów to: kierunek lekarski (2557), weterynaria (1385), psychologia (825), prawo (702), kryminologia (495), informatyka (396). 

 
Najpopularniejsze kierunki studiów w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim:
 • kierunek lekarski: 2557 kandydatów 
 • weterynaria: 1385 kandydatów  
 • psychologia: 825 kandydatów  
 • prawo: 702 kandydatów  
 • kryminologia: 495 kandydatów  
 • informatyka: 396 kandydatów 
*Najpopularniejsze kierunki studiów 2021/2022 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i  jednolitych studiach magisterskich według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów 
 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie jest szkołą wyższą, która powstała w wyniku połączenia trzech uczelni w mieście, co dziś oznacza, że uniwersytet jest silnym i prężnie rozwijającym się ośrodkiem naukowo-dydaktycznym.

Obecnie uczelnia posiada 17 wydziałów, na których kierunki studiów są wieloprofilowe i obejmują nauki podstawowe, jak biologia, gospodarka przestrzenna, filozofia czy informatyka, a także nauki bezkonkurencyjne, typu: wojskoznastwo, odnawialne źródła energii, weterynaria, inżynieria akwakultury czy rybactwo.

Ponadto, w ofercie edukacyjnej miejsce mają nauki artystyczne oraz o profilu medycznym. 

 

Uniwersytet Warmińsko Mazurski kierunki - rekrutacja 2022/2023

 • administracja
 • analityka i zarządzanie publiczne
 • analiza i kreowanie trendów
 • architektura krajobrazu
 • bezpieczeństwo i certyfikacja żywności
 • bezpieczeństwo narodowe
 • bezpieczeństwo wewnętrzne
 • bioinżynieria produkcji żywności
 • biologia
 • biotechnologia
 • budownictwo
 • chemia
 • dietetyka
 • doradztwo podatkowe
 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
 • edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
 • ekonomia
 • energetyka
 • filologia angielska
 • filologia angielska w zakresie nauczania języka
 • filologia germańska
 • filologia polska
 • filologia rosyjska
 • filozofia
 • gastronomia - sztuka kulinarna
 • geodezja i kartografia
 • geoinformatyka
 • gospodarka przestrzenna
 • historia
 • ichtiologia i akwakultura
 • informatyka
 • interdyscyplinarne studia strategiczne
 • inżynieria precyzyjna w produkcji rolno - spożywczej
 • inżynieria środowiska
 • inżynieria w logistyce
 • kierunek lekarski
 • kryminologia
 • leśnictwo
 • lingwistyka w biznesie
 • logopedia
 • matematyka
 • mechanika i budowa maszyn
 • mechatronika
 • mikrobiologia
 • nauki o rodzinie
 • ochrona środowiska
 • odnawialne źródła energii
 • pedagogika
 • pedagogika przedszkolna i wczesnoszkola
 • pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • pedagogika specjalna
 • pielęgniarstwo
 • politologia
 • położnictwo
 • praca socjalna
 • prawo
 • produkcja muzyczna i realizacja dźwięku
 • psychologia
 • ratownictwo medyczne
 • rolnictwo
 • socjologia
 • technologia żywności i żywienie człowieka
 • teologia
 • towaroznawstwo
 • turystyka i rekreacja
 • weterynaria
 • wojskoznawstwo
 • zarządzanie
 • zarządzanie i inżynieria produkcji
 • zootechnika
 • zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii

Dowiedz się więcej: rekrutacja.uwm.edu.pl

 

WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - studia 2022

Kierunki studiów - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie: znaleziono 72

Grupa kierunku
Typ studiów
Tryb studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Typ studiów Tryb studiów
Administracja

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Analityka i zarządzanie publiczne

I stopnia

stacjonarne

Analiza i kreowanie trendów

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Architektura krajobrazu

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności

I stopnia

stacjonarne

Bezpieczeństwo narodowe

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Bezpieczeństwo wewnętrzne

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Bioinżynieria produkcji żywności

I stopnia

stacjonarne

Biologia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Biotechnologia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Budownictwo

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Chemia

I stopnia

stacjonarne

Dietetyka

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Doradztwo podatkowe

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Ekonomia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Energetyka

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Filologia angielska

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Filologia angielska w zakresie nauczania języka

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia germańska

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia polska

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia rosyjska

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filozofia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Gastronomia - sztuka kulinarna

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Geodezja i kartografia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Geoinformatyka

I stopnia

stacjonarne

Gospodarka przestrzenna

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Historia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Ichtiologia i akwakultura

I stopnia

stacjonarne

Informatyka

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Interdyscyplinarne studia strategiczne

II stopnia

stacjonarne

Inżynieria precyzyjna w produkcji rolno - spożywczej

II stopnia

stacjonarne

Inżynieria środowiska

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria w logistyce

I stopnia

stacjonarne

Kierunek lekarski

jednolite

stacjonarne

Kryminologia

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Leśnictwo

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Lingwistyka w biznesie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Logopedia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Matematyka

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Mechanika i budowa maszyn

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Mechatronika

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Mikrobiologia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Nauki o rodzinie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Ochrona środowiska

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Odnawialne źródła energii

II stopnia

stacjonarne

Pedagogika

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkola

jednolite

stacjonarne

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika specjalna

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Pielęgniarstwo

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Politologia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Położnictwo

I stopnia

stacjonarne

Praca socjalna

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Prawo

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Produkcja muzyczna i realizacja dźwięku

I stopnia

stacjonarne

Psychologia

jednolite

stacjonarne

Ratownictwo medyczne

I stopnia

stacjonarne

Rolnictwo

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Socjologia

I stopnia

stacjonarne

Technologia żywności i żywienie człowieka

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Teologia

jednolite

stacjonarne

Towaroznawstwo

II stopnia

stacjonarne

Turystyka i rekreacja

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Weterynaria

jednolite

stacjonarne

Wojskoznawstwo

I stopnia

stacjonarne

Zarządzanie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie i inżynieria produkcji

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zootechnika

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie popularne kierunki

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - kierunki studiów

Grupa kierunków
Typ studiów
Wydział

Trwa ładowanie wyników, proszę czekać

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Komentarze (0)