Kierunek lekarsko- dentystyczny

Kierunek lekarsko- dentystyczny

Kierunek lekarsko- dentystyczny

Uniwersytet Medyczny w Łodzi - kierunki studiów

Kierunek lekarsko- dentystyczny – Uniwersytet Medyczny w Łodzi 2021

Studia na kierunku lekarsko dentystycznym na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj 5 lat (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem tytułu zawodowego (lekarz dentysta).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku lekarsko dentystycznym znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Anatomia człowieka
 • Histologia, cytologia i embriologia
 • Biofizyka
 • Biologia medyczna
 • Chemia
 • Pierwsza pomoc medyczna
 • Medycyna katastrof i medycyna ratunkowa
 • Stomatologia przedkliniczna
 • Historia medycyny
 • Etyka stomatologii
 • Profesjonalizm lekarski

 

Stomatologia to dział medycyny klinicznej i nauka o przyczynach, przebiegu, rozpoznawaniu, zapobieganiu i leczeniu schorzeń jamy ustnej, zębów oraz narządów sąsiadujących. Chorobami zębów i jamy ustnej zajmowano się już w czasach starożytnych, choć chyba trudno określić te praktyki profesjonalnymi. Gdzie można się kształcić, żeby rzeczywiście profesjonalnie wykonywać leczenie? Na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Na zainteresowanych czeka Kierunek lekarsko- dentystyczny, prowadzony na jednolitych studiach magisterskich.

 

Nabywane Umiejętności

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z zakresu medycyny, nauk przyrodniczych oraz szczegółowej wiedzy z obszaru stomatologii. Studenci przygotowują się do prowadzenia profesjonalnej opieki dentystycznej, planowania, wdrażania i oceniania postępowania profilaktycznego i leczniczego w zakresie promocji zdrowia i edukacji prozdrowotnej, postępowania klinicznego opartego na wiedzy i respektującego zasady humanitaryzmu, oraz prowadzenia badań i upowszechniania ich wyników.

Jakie przedmioty składają się na program nauczania? Na przykład: anatomia człowieka, biofizyka, biologia medyczna, etyka w stomatologii, stomatologia przedkliniczna, biochemia, immunologia, genetyka medyczna, fizjologia narządu żucia, stomatologia społeczna, stomatologia zachowawcza, patologia jamy ustnej, radiologia stomatologiczna, ortodoncja, problemy kardiologiczne w stomatologii, medycyna sądowa, chirurgia stomatologiczna, neurologia, chirurgia szczękowo- twarzowa z onkologią.

Kierunek lekarsko- dentystyczny oraz prowadzone w jego ramach zajęcia dydaktyczne prowadzą do pozyskania wiedzy i umiejętności, dzięki którym przyszli absolwenci będą przygotowani do przeprowadzania diagnostyki najczęstszych chorób, oceny i opisu stanu somatycznego pacjenta, prowadzenia profesjonalnej opieki dentystycznej w zakresie profilaktyki i leczenia, badania oraz interdyscyplinarnego leczenia pacjenta w zakresie problemów stomatologicznych. Co za tym idzie będą mogli pracować w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo- rozwojowych, instytucjach zajmujących się propagowaniem edukacji prozdrowotnej.

 

Opinie

Nie trzeba chyba nikogo przekonywać, że Kierunek Lekarsko- Dentystyczny dostępny jest tylko w ofertach dydaktycznych uczelni medycznych. Mogłoby się wydawać, że taki stan ułatwia podejmowanie decyzji związanych z wyższym kształceniem. Jeśli planujemy studia w centralnej Polsce, to warto dowiedzieć się – jakie ma Uniwersytet Medyczny w Łodzi opinie? Dorota, studentka Kierunku lekarsko- dentystycznego mówi:

„Studia na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi to spełnienie moich marzeń. Cieszę się, że jestem studentką akurat tej uczelni i w tym mieście. To powód do dumy, ale także niemała odpowiedzialność, ponieważ trzeba sprostać wielu wymaganiom.”

 

 

STUDIA W ŁODZI - ważne informacje

kierunki studiów w Łodzi

studia w Łodzi

 

KIERUNEK LEKARSKO - DENTYSTYCZNY - ważne informacje

Kierunek lekarsko - dentystyczny studia Łódź

Kierunek lekarsko - dentystyczny studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Kierunek Lekarsko- dentystyczny.

Absolwent Kierunku Lekarsko- dentystycznego na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • opisu i interpretacji struktury chemicznej, reakcji i procesów biochemicznych zachodzących w organizmach żywych,
 • opisu i interpretacji zjawisk fizycznych występujących w narządzie żucia,
 • mikrobiologii i immunologii,
 • oceny związków między czynnikami środowiska zewnętrznego a zdrowiem i chorobą,
 • rozpoznawania ostrych stanów chirurgicznych,
 • rozpoznawania chorób jamy nosowo- gardłowej z uwzględnieniem ich patomechanizmu i patomorfologii,
 • anestezjologii i reanimacji,
 • psychologii klinicznej,
 • analizy morfologicznego i czynnościowego stanu narządu żucia,
 • chirurgii szczękowo- twarzowej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po Kierunku Lekarsko- dentystycznym:

Absolwent Kierunku Lekarsko- dentystycznego na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi może znaleźć zatrudnienie w:

 • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej,
 • instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo- rozwojowych,
 • instytucjach zajmujących się propagowaniem edukacji prozdrowotnej.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Medyczny w Łodzi

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia medyczne wybrać

Studia na kierunku lekarsko- dentystycznym - wszystko co musisz wiedzieć

Studia medyczne w Łodzi

Uniwersytet Medyczny w Łodzi kierunki

Jakie są kierunki medyczne w Łodzi

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 

Komentarze (0)