Bioinżynieria produkcji żywności

Bioinżynieria produkcji żywności

Bioinżynieria produkcji żywności

03.02.2022

Bioinżynieria produkcji żywności – Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie 2022

Bioinżynieria produkcji żywności to kierunek wyjątkowy, ponieważ powstały z połączenia różnorodnych dyscyplin. W jego obszarze znajdują się zagadnienia technologii żywności, zootechniki, żywienia człowieka, a ponadto wzbogacony jest o treści w zakresie gospodarki żywnościowej, przetwórstwa żywności oraz kształtowania jakości i bezpieczeństwa w produkcji żywności. Brzmi interesująco? Na pewno tak. Wszyscy zainteresowani tak nowoczesnym połączeniem powinni zwrócić uwagę na Bioinżynierię produkcji żywności. Jest ona prowadzona na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie, w ramach studiów pierwszego stopnia.

Studia na kierunku bioinżynieria produkcji żywności w UWM
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Nabywane umiejętności

Założeniem kształcenia jest pozyskanie szerokiej, interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu nauk podstawowych oraz biologii, chowu, hodowli i użytkowania zwierząt, a także produkcji, przetwarzania, utrwalania oraz przechowywania surowców i produktów żywnościowych pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, kontroli ich jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego, a także nauk technicznych i ekonomicznych. Studenci uczą się oceniać oddziaływanie technologii produkcji, przechowalnictwa i przetwórstwa surowców na jakość żywności, wyjaśniać przyczyny i następstwa naturalnych procesów i zjawisk zachodzących w surowcach i produktach żywnościowych, jak również projektować metody produkcji, przechowalnictwa i przetwórstwa surowców żywnościowych. Bioinżynieria produkcji żywności na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie to kierunek prowadzony wyłącznie w trybie studiów stacjonarnych.

Jakie przedmioty znajdują się w programie nauczania? Między innymi: matematyka, ochrona środowiska, chemia, fizyka, botanika, zoologia, biochemia żywności, genetyka zwierząt i metody hodowlane, fizjologia z elementami anatomii zwierząt, inżynieria procesowa, żywienie zwierząt i paszoznawstwo, podstawy żywienia człowieka, chów i hodowla zwierząt, inżynieria żywności, mikrobiologia żywności, organizacja i zarządzanie, profilaktyka zootechniczna i dobrostan zwierząt, ekotechnologie w produkcji zwierzęcej, higiena i toksykologia żywności, podstawy przetwórstwa ryb, projektowanie nowych wyrobów, logistyka w obrocie żywnością, systemy zarządzania jakością, konserwacja i przechowalnictwo produktów żywnościowych, systemy produkcji surowców roślinnych.

Studenci Bioinżynierii produkcji żywności rozwijają kompetencje pozwalające na działalność głównie w obszarach związanych z szeroko rozumianą obsługą sektora rolniczego. Potrafią organizować produkcję, włącznie z doborem maszyn i urządzeń, znają dokładne zasady funkcjonowania rynku produktów spożywczych, a także reguły organizacji i ekonomiki produkcji, marketingu oraz prawa w zakresie działalności gospodarczej i ochrony środowiska. Co się z tym wiąże, osoby które ukończyły kształcenie na omawianym kierunku znajdą zatrudnienie w przemyśle rolno- spożywczym, gospodarstwach rolnych, zakładach i instytucjach zajmujących się produkcją, przetwórstwem, obrotem surowców i produktów żywnościowych, laboratoriach analitycznych, laboratoriach badawczych, laboratoriach kontroli jakości i certyfikacji, jednostkach doradczych i projektowych, ośrodkach badawczo- rozwojowych, a także w administracji rządowej i samorządowej.

 

Opinie

Niejeden kandydat na studia bije się z myślami i zwyczajnie nie wie, w którym kierunku poprowadzić dalszą edukację. Wybór jest duży, poziom wysoki – w jaki sposób wybrać odpowiednią dla siebie uczelnię? Studia w Olsztynie oferują wiele możliwości, a jeśli planujemy związać się z kierunkiem takim jak Bioinżynieria produkcji żywności, warto wiedzieć nieco więcej o uczelni, która go oferuje. Jakie ma Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie opinie? Paulina, studentka Bioinżynierii produkcji żywności mówi:

„Uniwersytet Warmińsko- Mazurski to uczelnia dla każdego. Niezależnie od tego, czy interesujesz się historią, językami, czy produkcją żywności, tutaj znajdziesz coś dla siebie i pod okiem fantastycznych wykładowców poprowadzisz swoją edukację.”

 

 

STUDIA W OLSZTYNIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Olsztynie

Studia w Olsztynie

 

 

BIOINŻYNIERIA PRODUKCJI ŻYWNOŚCI - ważne informacje

Bioinżynieria produkcji żywności studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Bioinżynierię produkcji żywności na UWM:

Absolwent kierunku Bioinżynieria produkcji żywności na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie oraz towarzyszących produkcji żywności,
 • przyczyn i następstw naturalnych procesów i zjawisk zachodzących w surowcach i produktach żywnościowych,
 • metod, narzędzi, technik i technologii wykorzystywanych w produkcji, przetwórstwie i przechowalnictwie surowców oraz produktów żywnościowych,
 • zasad oceny jakości surowców i produktów żywnościowych,
 • zasad bezpieczeństwa i higieny.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Bioinżynieria produkcji żywności:

Absolwent kierunku Bioinżynieria produkcji żywności na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie może znaleźć zatrudnienie w:

 • przemyśle rolno- spożywczym,
 • gospodarstwach rolnych,
 • zakładach i instytucjach zajmujących się produkcją, przetwórstwem, obrotem surowców i produktów żywnościowych,
 • laboratoriach analitycznych,
 • laboratoriach badawczych,
 • laboratoriach kontroli jakości i certyfikacji,
 • jednostkach doradczych i projektowych,
 • ośrodkach badawczo- rozwojowych,
 • administracji rządowej i samorządowej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku bioinżynieria produkcji żywności brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, język obcy, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Komentarze (0)