Geodezja i kartografia

Geodezja i kartografia

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski - kierunki studiów

Geodezja i kartografia – Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie

W jaki sposób określić kandydatów na kierunek Geodezja i kartografia? Powinni charakteryzować się uzdolnieniami w zakresie nauk ścisłych oraz jednocześnie posiadać zmysł praktyczny. Nieodłączną cechą zawodu geodety jest systematyczność, skrupulatność, zmysł przestrzenny i zdolności organizacyjne, zatem i te wymienione cechy powinny opisywać osoby planujące studia w tej dziedzinie. Wszyscy zainteresowani kształceniem odnajdą Geodezję i kartografię na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie, gdzie prowadzone są na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z obszaru matematyki, nauk przyrodniczych i nauk technicznych oraz wiedzy specjalistycznej z zakresu geodezji i kartografii. Studenci poznają współczesne metody badania i modelowania kształtu i własności fizycznych Ziemi, obserwacji ich zmian w czasie oraz numerycznego opracowywania i prezentacji wyników pomiarów geodezyjnych, teledetekcyjnych i fotogrametrycznych. Uczą się określać i ewidencjonować stan własności nieruchomości ziemi oraz pozyskiwać dane dla systemów informacji przestrzennej, gospodarki gruntami, projektowania rozwoju obszarów wiejskich, czy wykonywania map gospodarczych. Geodezja i kartografia na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie to kierunek realizowany zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Jakie przedmioty widnieją w programie nauczania? Na przykład: gospodarka nieruchomościami, geometria wykreślna z grafiką inżynierską, elektroniczna technika pomiarowa, wielkoskalowe opracowania kartograficzne, geodezja wyższa, ewidencja gruntów i budynków, projektowanie infrastruktur informacji przestrzennej, rachunek wyrównawczy, planowanie przestrzenne i projektowanie urbanistyczne, systemy informacji o terenie, geodezja inżynieryjna, geodezyjne kształtowanie przestrzeni wiejskiej, teledetekcja.

Bogaty program kierunku Geodezja i kartografia pozwala na pozyskanie wielu, różnorodnych umiejętności. Studenci poznają zagadnienia związane z szacowaniem i wyceną nieruchomości, ekonomią i ekonometrią, rynkiem nieruchomości, tworzeniem mobilnych oraz multisensorowych systemów pomiarowych, budową i wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych, czy metodami prezentacji kartograficznej. Z tak obszernym bagażem wiedzy absolwenci Geodezji i kartografii znajdą zatrudnienie w krajowych oraz międzynarodowych przedsiębiorstwach geodezyjnych i kartograficznych, przedsiębiorstwach informatycznych związanych z danymi przestrzennymi, jednostkach administracji samorządowej i rządowej, firmach konsultingowych i doradczych, ośrodkach badawczo- rozwojowych.

Studia w Olsztynie to interesująca oferta dla tych, którzy chcą zdobyć wyższe wykształcenie. Oczywiście, jest to także bardzo dobre miejsce dla tych, którzy planują rozwijać się w dziedzinie geodezji i kartografii. Podejmowanie decyzji odnośnie wyboru szkoły wyższej nierzadko sprawia kłopoty, dlatego, aby rozwiać wszelakie wątpliwości, zapytajmy – jakie ma Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie opinie? Adam, student Geodezji i kartografii mówi:

„Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie przyciągnął mnie ciekawym programem zajęć, interesującymi specjalnościami i przede wszystkim praktycznym podejściem do kształcenia. Cieszę się, że tutaj studiuję i nigdy nie zamieniłbym tej uczelni na inną.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Geodezję i kartografię na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim:

Absolwent kierunku Geodezja i kartografia na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • matematycznego opisu zjawisk i procesów w przyrodzie,
 • organizacji i wykonywania prac związanych z pomiarami szczegółowymi na terenach o różnym pokryciu i użytkowaniu,
 • wykonywania pomiarów oraz prac geodezyjnych niezbędnych dla planowania i realizacji inwestycji,
 • zakładania i prowadzenia katastru,
 • pozyskiwania i aktualizacji danych SIP,
 • redagowania i opracowywania map z zastosowaniem narzędzi informatycznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Geodezja i kartografia:

Absolwent kierunku Geodezja i kartografia na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie może znaleźć zatrudnienie w:

 • krajowych oraz międzynarodowych przedsiębiorstwach geodezyjnych i kartograficznych,
 • przedsiębiorstwach informatycznych związanych z danymi przestrzennymi,
 • jednostkach administracji samorządowej i rządowej,
 • przedsiębiorstwach działających w dziedzinie gospodarki nieruchomościami,
 • firmach konsultingowych i doradczych,
 • ośrodkach badawczo- rozwojowych,
 • jednostkach wykonawstwa geodezyjnego.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku geodezja i kartografia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, język obcy, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kryterium rekrutacji jest ranking ostatecznego wyniku studiów – bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie# MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku Geodezja i kartografia - wszystko co musisz wiedzieć

Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie kierunki

Jakie są kierunki inżynierskie w Olsztynie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Geodezji, Inżynierii przestrzennej i Budownictwa UWM Olsztyn

 

 

Komentarze (0)