Inżynieria informacji

Inżynieria informacji

Inżynieria informacji

Artykuł archiwalny

Kierunek może nie być dostępny w ofercie uczelni. Informację należy zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Inżynieria informacji – Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie

Informacja jest niezwykle ważnym i cennym aspektem, bez którego nie może się obyć jakakolwiek działalność, a nawet zwykłe, codzienne życie. Pozyskiwanie, przetwarzanie i transmisja informacji towarzyszą człowiekowi od zawsze, ale dzisiaj te procesy mają zdecydowanie inny wymiar. Chcąc poznać bliżej to zagadnienie należy zwrócić uwagę na kierunek Inżynieria informacji, który prowadzony jest na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie w ramach studiów pierwszego stopnia. 

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu pozyskiwania, gromadzenia, przetwarzania, modelowania, bezpieczeństwa, wykorzystania i udostępniania informacji. Studenci uczestniczą w zajęciach realizujących przedmioty kształcenia ogólnego i podstawowego o charakterze teoretycznym i metodologicznym oraz kształcenia kierunkowego w zakresie między innymi: źródeł danych i informacji oraz metod ich pozyskiwania, systemów baz danych i systemów IT, modelowania danych i informacji, bezpieczeństwa informacji. Inżynieria informacji na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie jest kierunkiem prowadzonym wyłącznie w trybie studiów stacjonarnych.

Jakie przedmioty składają się na program nauczania kierunku Inżynieria informacji? Między innymi: architektura informacji, inżynieria systemów i analiza systemowa, matematyka, metody pozyskiwania danych i informacji, psychologia podejmowania decyzji, technologie informacyjne, źródła danych i informacji, kryptologia, statystyka, wprowadzenie do baz danych, teoria informacji i systemy informacyjne, zasoby infrastruktury informacji przestrzennej, grafika inżynierska, informatyczne systemy statystyczne, metody i technologie wyszukiwania informacji, modelowanie danych i informacji środowiskowych, podstawy systemów transportowych, systemy baz danych.

Bogaty program kształcenia pozwala na pozyskanie i rozwijanie różnorodnych umiejętności. Studenci omawianego kierunku wyróżniają się umiejętnościami analitycznymi, metodologicznymi, czy dedukcyjnymi. Potrafią prowadzić przedsięwzięcia związane z planowaniem, pozyskiwaniem, przechowywaniem, przetwarzaniem, analizą, wnioskowaniem oraz udostępnianiem informacji. Co za tym idzie, po ukończeniu nauki znajdą zatrudnienie w wywiadowniach gospodarczych, agencjach wywiadowczych, firmach doradczych, firmach spedycyjnych, centrach logistycznych, zakładach sektora drogowego i kolejowego, biurach projektowych, centrach zarządzania kryzysowego, ośrodkach badawczo- rozwojowych.

Inżynieria informacji jako kierunek kształcenia coraz częściej pojawia się w ofertach dydaktycznych uczelni, co pozytywnie wpływa na konkurencyjność, ale także może budzić pewne zagubienie wśród kandydatów. Jeśli chcemy podjąć naukę na tym kierunku i planujemy studiować w Olsztynie, warto dowiedzieć się – jakie ma Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie opinie? Krzysiek, student Inżynierii informacji mówi:

„UWM to uczelnia dla ludzi ciekawych świata, którzy chcą zdobyć nowoczesne umiejętności i które coraz częściej poszukiwane są na rynku pracy. Ta uczelnia proponuje studia praktyczne, a wiedza na nich zdobyta na pewno zostanie wykorzystana w życiu zawodowym.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Inżynierię informacji na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim:

Absolwent kierunku Inżynieria informacji na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • pozyskiwania informacji z różnych źródeł,
 • prowadzenia standardowych analiz geoinformacyjnych i geoprzestrzennych,
 • zarządzania przestrzenią i rozwojem przestrzennym,
 • nowoczesnego przetwarzania zbiorów danych o różnej wielkości i jakości,
 • przeprowadzania analizy jakościowej i ilościowej zasobów informacyjnych,
 • wywiadu gospodarczego i analizy biznesowej,
 • analizy informacji transportowej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Inżynieria informacji:

Absolwent kierunku Inżynieria informacji na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie może znaleźć zatrudnienie w:

 • wywiadowniach gospodarczych,
 • agencjach wywiadowczych,
 • firmach doradczych,
 • firmach spedycyjnych,
 • centrach logistycznych,
 • zakładach sektora drogowego i kolejowego,
 • biurach projektowych,
 • centrach zarządzania kryzysowego,
 • ośrodkach badawczo- rozwojowych.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Komentarze (0)