Inżynieria maszyn rolniczych, spożywczych i leśnych

Inżynieria maszyn rolniczych, spożywczych i leśnych

Inżynieria maszyn rolniczych, spożywczych i leśnych

Artykuł archiwalny

Kierunek może nie być dostępny w ofercie uczelni. Informację należy zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Inżynieria maszyn rolniczych, spożywczych i leśnych – Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie

Nikt nie wyobraża sobie jakiejkolwiek produkcji bez ogólnie rozumianej mechanizacji. Maszyny i pojazdy są po prostu kluczowym elementem wszelakiej działalności, zwłaszcza tej o profilu rolniczym, spożywczym i leśnym. Dlatego, wszyscy zainteresowani poznaniem tej przestrzeni powinni zwrócić uwagę na kierunek Inżynieria maszyn rolniczych, spożywczych i leśnych, który oferowany jest na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie.

Założeniem kształcenia jest pozyskanie szerokiej wiedzy z zakresu projektowania, symulacji i optymalizacji konstrukcji maszyn i urządzeń technicznych oraz operacji w technologiach i systemach w produkcji rolniczej, leśnej i przetwórstwie rolno- spożywczym, a także wykorzystania systemów satelitarnych technik w monitorowaniu i sterowaniu produkcją i eksploatacją maszyn i urządzeń technicznych. Studenci poznają metody, techniki, technologie i maszyny służące kształtowaniu i wykorzystaniu potencjału przyrody, a także wpływ stosowanych technik i technologii na środowisko naturalne. Inżynieria maszyn rolniczych, spożywczych i leśnych na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie jest kierunkiem prowadzonym zarówno w formie studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych.

Studia na kierunku Inżynieria maszyn rolniczych, spożywczych i leśnych na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie charakteryzują się bogatym programem nauczania, na który składają się następujące przedmioty: technologie informacyjne w inżynierii, matematyka, przedsiębiorczość w agrobiznesie, grafika inżynierska, materiały konstrukcyjne, podstawy produkcji rolniczej, podstawy agrotechnologii, techniki laboratoryjne, mechanika, podstawy przetwórstwa spożywczego, podstawy produkcji leśnej, fizyczne właściwości materiałów biologicznych, podstawy metrologii technicznej, elektrotechnika, wytrzymałość materiałów, teoria maszyn i mechanizmów, technika cieplna, techniki programowania, maszyny rolnicze i ogrodnicze, technologie precyzyjne w rolnictwie, budowa i teoria ruchu pojazdów, podstawy konstrukcji maszyn, elektronika, inżynieria procesowa, podstawy automatyki, silniki spalinowe, diagnostyka maszyn i pojazdów.

Inżynieria maszyn rolniczych, spożywczych i leśnych to kierunek dostarczający szerokiej, specjalistycznej wiedzy. Studenci zdobywają wiedzę na temat podstawowych procesów związanych z zasadami prawidłowego użytkowania i obsługi sprzętu technicznego, zagadnień związanych z budową ciągników, pojazdów i maszyn rolniczych, leśnych i przemysłu spożywczego, jak również konstruowania maszyn i urządzeń technicznych znajdujących zastosowanie w pracach rolniczych i leśnych oraz w przetwórstwie żywności. Z tak szerokim wachlarzem wiedzy absolwenci kierunku przygotowani są do pracy w różnych gałęziach produkcji związanych z przemysłem leśnym, sektorem agroenergetycznym, stacjach obsługi i warsztatach naprawczych maszyn rolniczych i leśnych oraz w zakładach projektowania maszyn. Ponadto, mogą pracować w instytucjach publicznych, ośrodkach badawczo- rozwojowych, instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy.

Studia w Olsztynie to olbrzymia przestrzeń możliwości zdobycia wysokiej jakości wykształcenia. Wśród dyscyplin, które można zgłębić istotne miejsce zajmuje Inżynieria maszyn rolniczych, spożywczych i leśnych, zatem kandydaci na ten kierunek powinni wiedzieć: jakie ma Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie opinie? Paweł, student Inżynierii maszyn rolniczych, spożywczych i leśnych mówi:

„Studia na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim to nie tylko nauka, zajęcia i nieustanny wysiłek. To również dobra zabawa, satysfakcja z obecności właśnie w tej uczelni. „

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Inżynierię maszyn rolniczych, spożywczych i leśnych na UWM:

Absolwent kierunku Inżynieria maszyn rolniczych, spożywczych i leśnych na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • zjawisk występujących w przemyśle rolno- spożywczym i leśnym,
  • procesów życiowych zachodzących w surowcach pochodzenia rolniczego,
  • projektowania i konstruowania urządzeń technicznych i procesów,
  • zasad diagnostyki i eksploatacji obiektów technicznych stosowanych w rolnictwie, leśnictwie i przemyśle spożywczym,
  • podstaw technologii produkcji roślinnej i zwierzęcej,
  • czynników wpływających na funkcjonowanie i rozwój infrastruktury obszarów wiejskich,
  • budowy, zasad działania i warunków eksploatacji maszyn rolniczych, leśnych i przemysłu spożywczego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po Inżynierii maszyn rolniczych, spożywczych i leśnych

Absolwent kierunku Inżynieria maszyn rolniczych, spożywczych i leśnych na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie może znaleźć zatrudnienie w:

  • zakładach projektowania maszyn,
  • stacjach obsługi i warsztatach naprawczych maszyn rolniczych i leśnych,
  • ośrodkach badawczo- rozwojowych.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Komentarze (0)