Rybactwo

Rybactwo

Rybactwo

Artykuł archiwalny

Kierunek może nie być dostępny w ofercie uczelni. Informację należy zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Rybactwo – Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie

Rybactwo, jako kierunek kształcenia, zakłada poznanie genetyki, technologii hodowli ryb użytkowych, biotechnologii stosowanej w środowisku wodnym i zasad zarządzania gospodarką rybną. Nietrudno domyślić się, że taki kierunek nie występuje w ofertach edukacyjnych wszystkich rodzimych uczelni, zatem chcąc studiować należy dokładnie przejrzeć dydaktyczną mapę kraju. Gdzie można podjąć naukę na kierunku Rybactwo? Na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie, gdzie prowadzony jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych i nauk o środowisku wodnym, oraz o organizmach roślinnych i zwierzęcych występujących w ekosystemach wodnych i wodno- lądowych. Studenci poznają zasady chowu i hodowli ryb oraz sterowania procesami ich reprodukcji, jak również reguły oceny stanu zdrowotnego organizmów wodnych, metody i efekty stosowania zabiegów pielęgnacyjnych i intensyfikacyjnych. Rybactwo dostarcza także wiedzy o technice i technologii połowów i transportu ryb, sposobach zabezpieczenia złowionych ryb, a także technologii ich przetwórstwa. Kierunek prowadzony jest wyłącznie w formie studiów stacjonarnych.

Jakie przedmioty realizowane są w programie nauczania? Między innymi: biologia, chemia, biologia komórki, systematyka ryb, anatomia i embriologia ryb, biologia wód, ekologia, prawo wodne i rybackie, biochemia, biologia ryb, fizjologia ryb, genetyka, ochrona wód, hydrotechnika rybacka, mikrobiologia, podstawy ekonomiki rybackiej, toksykologia, paszoznawstwo i żywienie ryb, urządzenia do przemysłowej produkcji ryb, choroby ryb, chów i hodowla ryb, technika połowu ryb.

Realizowane w toku studiów przedmioty mają za zadanie przygotować do planowania, projektowania i kontroli procesów technologicznych, nadzoru oraz eksploatacji maszyn i urządzeń, wykorzystywanych w gospodarce rybackiej. A jaka praca związana jest z wymienionymi umiejętnościami? Absolwenci Rybactwa na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie będą mogli znaleźć zatrudnienie w gospodarstwach produkcyjnych stawowych, ośrodkach zarybieniowych, Polskim Związku Wędkarskim, jednostkach administracji państwowej i samorządowej, instytucjach zajmujących się pozyskiwaniem środków z Unii Europejskiej, czy placówkach badawczo- rozwojowych.

Nie trzeba być znawcą w temacie rodzimego kształcenia wyższego, aby domyślać się, że kierunek Rybactwo nie należy do najpopularniejszych kierunków i nie występuje w ofercie dydaktycznej każdej uczelni. Natomiast, wiedzieć należy, że znaleźć go można w olsztyńskiej uczelni. Jakie ma Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie opinie? Paweł, student Rybactwa mówi:

„Uniwersytet Warmińsko- Mazurski to świetna uczelnia, z której każdego roku wychodzą świetnie przygotowani do pracy profesjonaliści. „

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Rybactwo na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie:

Absolwent kierunku Rybactwo na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • technologii chowu i hodowli ryb i bezkręgowców wodnych,
 • użytkowania i zagospodarowania wód,
 • prawnych i ekonomicznych podstaw rybactwa,
 • toksykologii środowiska wodnego,
 • ekologii i ochrony środowiska wodnego,
 • fizjologii żywienia organizmów wodnych,
 • metod i sposobów wytwarzania pasz dla organizmów wodnych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Rybactwo:

Absolwent kierunku Rybactwo na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie może znaleźć zatrudnienie w:

 • gospodarstwach produkcyjnych stawowych,
 • ośrodkach zarybieniowych,
 • Polskim Związku Wędkarskim,
 • jednostkach administracji państwowej i samorządowej,
 • instytucjach zajmujących się pozyskiwaniem środków z Unii Europejskiej,
 • placówkach badawczo- rozwojowych.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Komentarze (0)