Filologia germańska

Filologia germańska

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - kierunki studiów

Filologia germańska – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 2021

Studia na kierunku filologia germańska na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym). Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku filologia germańska znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • fonetyka
 • rozumienie ze słuchu
 • słownictwo tematyczne
 • przedsiębiorczość
 • pedagogika ogólna
 • literatura i kultura staroniemiecka
 • historia filozofii
 • synonimika i słowotwórstwo
 • praca z tekstem literackim

 

Język naszych zachodnich sąsiadów, pomimo tego, iż nie należy do używanych przez najliczniejszą grupę ludzi na świecie to i tak określić go można mianem ważnego, chociażby z powodów gospodarczych, w których Niemcy od lat stanowią istotną siłę. Ale Niemcy to nie tylko ekonomia. To Johann Wolfgang von Goethe, Thomas Mann, czy Friedrich Schiller, czyli klasycy słowa pisanego, których nazwiska chyba wszystkim mówią choć trochę. A jaki jest sam język? Trudny, czy łatwy? Nie od dzisiaj trwają dyskusje na temat tego, czy język niemiecki jest przyjemny, czy też niemiły dla ucha. Naturalnie, to już kwestia upodobań. Jedno jest pewne. Ten język warto znać. Zainteresowani umiejętnościami językowymi powinni zwrócić uwagę na kierunek Filologia germańska na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Prowadzony jest on na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Filologia germańska realizowany na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II zakłada pozyskanie dogłębnej wiedzy o języku, literaturze i kulturze z zakresu języka niemieckiego oraz nabycie umiejętności wykorzystywania jej zarówno w pracy zawodowej, jak i życiu codziennym. Poprzez naukę studenci mają osiągnąć znajomość języka niemieckiego zbliżoną do języka rodzimego, a także zdolność posługiwania się językiem specjalistycznym z różnych dziedzin, takich jak prawo, czy technika. Ponadto, kształcenie prowadzi do rozwinięcia umiejętności rozwiązywania problemów zawodowych, gromadzenia, przetwarzania i przekazywania informacji, a także sprawnego uczestniczenia w pracy zespołowej. Dzięki temu przyszła przestrzeń zawodowa poszerza się, stwarzając absolwentom wiele możliwości. Filologia germańska na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II jest kierunkiem prowadzonym zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Studia na kierunku Filologia germańska na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II to szeroki program kształcenia, który zawiera w sobie między innymi takie przedmioty jak: praktyczna nauka języka niemieckiego: fonetyka, rozumienie ze słuchu, słownictwo tematyczne, przedsiębiorczość, pedagogika ogólna, literatura i kultura staroniemiecka, historia filozofii, synonimika i słowotwórstwo, praca z tekstem literackim, interkulturowość w nauczaniu języków obcych, dydaktyka ogólna, niemieckojęzyczna literatura XVIII i XIX wieku, język naukowo- techniczny, niemieckojęzyczna literatura XX wieku, językowa analiza tekstu, kulturoznawstwo Niemiec, epoki literackie, gramatyka praktyczna, tłumaczenie prawnicze i ekonomiczne.

Filologia germańska prowadzona w KUL oferuje studentom pozyskanie wielu kompetencji, nie tylko w zakresie języka niemieckiego. Rozbudowany jest także element nauki języka angielskiego, który podzielony jest na kilka kategorii: biuro, biznes, handel, administracja, turystyka, kultura i sztuka. Co wydaje się najważniejsze dla studentów, rozwijają oni znajomość języka niemieckiego na poziomie zbliżonym do języka ojczystego na poziomie biegłości C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Dzięki tej oraz innym zdolnościom znajdą zatrudnienie w biurach tłumaczeń, wydawnictwach, szkołach, redakcjach, środkach masowego przekazu, turystyce, placówkach i organizacjach kulturalnych, międzynarodowych firmach i korporacjach.

Dokąd udać się na studia? Wybrać tę, czy inną uczelnię? Pytania, jakie zadają sobie kandydaci można wymieniać w nieskończoność. Chcąc wprowadzić odrobinę porządku w planowanie edukacji, jeśli chcemy studiować w Lublinie, zadajmy pytanie o uczelnię znajdującą się w tym mieście. Jakie ma Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II opinie? Daria, studentka Filologii germańskiej mówi:

„Studia w KUL to dużo wszystkiego. Dużo satysfakcji, dużo umiejętności, dużo wiedzy, dużo ciekawych zajęć. Polecam tę uczelnię wszystkim tym, którym zależy na zdobyciu praktycznego wykształcenia.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Filologię germańską na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim:

Absolwent kierunku Filologia angielska na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • poprawnego wykorzystywania języka w zakresie różnych rodzajów komunikacji językowej,
 • komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych,
 • interpretacji gramatycznej tekstu,
 • analizy tekstów literackich,
 • zasad tłumaczenia ustnego i pisemnego,
 • zasad nauczania języka,
 • wygłaszania prezentacji.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Filologia germańska:

Absolwent kierunku Filologia germańska na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • biurach tłumaczeń,
 • wydawnictwach,
 • szkołach,
 • redakcjach,
 • środkach masowego przekazu,
 • turystyce,
 • placówkach i organizacjach kulturalnych,
 • międzynarodowych firmach i korporacjach.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia germańska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

język niemiecki, język obcy

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia filologiczne wybrać

Studia na kierunku Filologia germańska - wszystko co musisz wiedzieć

Studia filologiczne w Lublinie

KUL kierunki

Jakie są kierunki filologiczne w Lublinie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL 

Komentarze (0)