Filologia romańska

Filologia romańska

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - kierunki studiów

Filologia romańska – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 2021

Studia na kierunku filologia romańska na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku filologia romańska znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • literatura francuska czasów średniowiecza i renesansu
 • praktyczna nauka języka francuskiego
 • gramatyka z elementami tłumaczenia
 • wypowiedź pisemna
 • wypowiedź ustna
 • zintegrowane sprawności językowe

 

Języki romańskie należą nie tylko do najpopularniejszych i najliczniej używanych na świecie, ale także do najpiękniejszych. Dlaczego? W tej grupie znajdują się języki: francuski, włoski, hiszpański, portugalski oraz rumuński. Chyba nikt nie ma wątpliwości co do tego, że są to języki niezwykle melodyjne, miłe dla ucha, a piosenki w nich wykonywane stanowią nie tylko utwory, o których można powiedzieć, iż są przebojami, ale również że wywołują emocje, wspomnienia, czy wyobrażenia o danym kraju. Języki romańskie narodziły się we wczesnym średniowieczu w różnych częściach dawnego imperium rzymskiego, a dzisiaj używane są nie tylko na Starym Kontynencie, ale również daleko poza jego obszarem. Co równie interesujące, na bazie niektórych tych języków powstały kolejne, na przykład języki kreolskie, używane między innymi na Antylach i w zachodniej Afryce. Wszyscy zainteresowani podróżą po językach romański powinni wybrać kierunek Filologia romańska, który widnieje w ofercie edukacyjnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i który prowadzony jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Filologia romańska na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II to przede wszystkim intensywna nauka dwóch języków romańskich: francuskiego oraz włoskiego lub hiszpańskiego, wraz z gruntownym przygotowaniem językowym z zakresu gramatyki, wypowiedzi pisemnej i ustnej, leksyki związanej z różnymi obszarami życia codziennego i kultury oraz strategii tłumaczenia z języka polskiego na język obcy i odwrotnie. Ponadto, nauka prowadzi do rozwinięcia umiejętności rozwiązywania problemów zawodowych, gromadzenia, przetwarzania i przekazywania informacji, a także sprawnego uczestniczenia w pracy zespołowej. Dzięki temu przyszła przestrzeń zawodowa poszerza się, stwarzając absolwentom wiele możliwości. Filologia romańska na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II jest kierunkiem prowadzonym zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Studia na kierunku Filologia romańska na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II oferują szeroki program nauczania, na który składają się następujące przedmioty: literatura francuska czasów średniowiecza i renesansu, praktyczna nauka języka francuskiego, gramatyka z elementami tłumaczenia, wypowiedź pisemna, wypowiedź ustna, zintegrowane sprawności językowe, leksyka i konwersacja, literatura francuska XVII wieku, fonetyka i ortografia, historia Francji, praktyczna nauka języka hiszpańskiego, praktyczna nauka języka włoskiego, gramatyka kontrastywna, literatura francuska XIX wieku, cywilizacja Hiszpanii, cywilizacja Włoch, kultura i cywilizacja krajów romańskich, językoznawstwo, język włoski prawniczy, akwizycja i dydaktyka języków.

Studenci omawianego kierunku nabywają wielu różnorodnych kompetencji. Wyróżnić można umiejętności z zakresu tłumaczenia tekstów z języka obcego na język polski oraz z języka polskiego na język obcy, prowadzenia rozmowy z tematyki specjalistycznej w języku obcym, komunikowania się z przedstawicielem innej kultury, czy współpracy w zespole, planując i realizując wspólne projekty dydaktyczne. Warto zaznaczyć, że językami romańskimi posługuje się na świecie ogromna rzesza ludzi, szacowana na przynajmniej 750 milionów. Na tej podstawie łatwo stwierdzić, że obszar zawodowy może być bardzo szeroki. Absolwenci Filologii romańskiej mogą pracować jako tłumacze, animatorzy kultury, dziennikarze, nauczyciele, mediatorzy, przedstawiciele handlowi, czy urzędnicy.

Studia w Lublinie to cel wielu młodych ludzi. Nie powinna dziwić taka tendencja, ponieważ stolica województwa lubelskiego to znaczący ośrodek akademicki, otwierający szerokie możliwości kształcenia. Ale gdzie najlepiej studiować filologię romańską? Może w omawianej przez nas szkole wyższej? Jakie ma Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II opinie? Monika, studentka Filologii romańskiej mówi:

„KUL zawsze był na szczycie mojej listy wymarzonych uczelni i jestem niezwykle dumna z faktu, że tutaj studiuję. Wszystko zasługuje na najwyższą ocenę: wykładowcy, zajęcia, podejście do kształcenia. KUL to najlepsza uczelnia na świecie.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Filologię romańską na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim:

Absolwent kierunku Filologia romańska na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • poprawnego wykorzystywania języka w zakresie różnych rodzajów komunikacji językowej,
 • komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych,
 • interpretacji gramatycznej dowolnego tekstu,
 • zasad i reguł gramatycznych współczesnego języka,
 • redagowania poprawnej językowo korespondencji,
 • pisania zrozumiałych i poprawnych językowo ogłoszeń, raportów, streszczeń, sprawozdań, syntez, artykułów prasowych,
 • działalności dydaktyczno- wychowawczej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Filologia romańska:

Absolwent kierunku Filologia romańska na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim może znaleźć zatrudnienie jako:

 • tłumacz,
 • dziennikarz,
 • mediator,
 • animator kultury,
 • przedstawiciel handlowy,
 • urzędnik,
 • nauczyciel.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia romańska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

język francuski, język obcy

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia filologiczne wybrać

Studia na kierunku Filologia romańska - wszystko co musisz wiedzieć

Studia filologiczne w Lublinie

KUL kierunki

Jakie są kierunki filologiczne w Lublinie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL 

Komentarze (0)