Studium Humanitatis- Tradycje Cywilizacji Europejskiej

Studium Humanitatis- Tradycje Cywilizacji Europejskiej

Studium Humanitatis- Tradycje Cywilizacji Europejskiej

Studium Humanitatis- Tradycje Cywilizacji Europejskiej – Uniwersytet Gdański

Zrozumienie tego, czym jest Europa wymaga poznania historii, kultury, sztuki, filozofii, obyczajów. Wszystkie wymienione elementy skupia w sobie kierunek Studium Humanitatis- Tradycje Cywilizacji Europejskiej, który uwzględnia podstawowe nurty, jakie złożyły się na europejską tożsamość, czyli przede wszystkim szeroko rozumianą kulturę grecko- rzymską oraz chrześcijaństwo. Jest on realizowany na studiach pierwszego stopnia, na Uniwersytecie Gdańskim.

Kierunek Studium Humanitatis- Tradycje Cywilizacji Europejskiej na Uniwersytecie Gdańskim pozwala dokładnie poznać i zrozumieć istotę cywilizacji europejskiej. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu literatury, historii, historii sztuki, historii myśli religijnej i filozoficznej, rozwoju kultury, zjawisk społecznych, a także rozwijają warsztat badawczy filologa i historyka. Oprócz tego, studenci rozwijają umiejętność posługiwania się pojęciami z zakresu prawa i ekonomii, co pozwoli im w przyszłości uczestniczyć w różnych formach współczesnego życia społecznego i gospodarczego.

Program studiów na kierunku Studium Humanitatis- Tradycje Cywilizacji Europejskiej na Uniwersytecie Gdańskim obejmuje między innymi takie przedmioty jak: historia starożytnej Grecji, historia starożytnego Rzymu, historia Polski, historia Europy, geografia Europy, literatura grecka, literatura rzymska, sztuka książki, podstawy muzeologii, historia sztuki starożytnej Grecji i Rzymu, dzieje muzyki europejskiej, symbolika w sztuce i literaturze, mitologia i religia starożytnej Grecji i Rzymu, główne kierunki filozofii starożytnej, kultura dawnego Gdańska, Europa wobec obcych kultur, animacja i upowszechnianie kultury, środki komunikacji społecznej dawniej i dzisiaj, antropologia kulturowa, ochrona dziedzictwa kulturowego, teatr i dramat średniowieczny i nowożytny.

Absolwenci kierunku Studium Humanitatis- Tradycje Cywilizacji Europejskiej odnajdą się we wszystkich instytucjach związanych z badaniem, tworzeniem i upowszechnianiem kultury. Będą mogli pracować w bibliotekach, muzeach, klubach środowiskowych, turystyce krajowej i zagranicznej, jednostkach samorządu terytorialnego, fundacjach i stowarzyszeniach.

Uniwersytet Gdański oferuje studia z zakresu różnorodnych dyscyplin. W ofercie dydaktycznej odnajdziemy między innymi omawiany kierunek, który pozwala zrozumieć kształtowanie się cywilizacji europejskiej, jak również charakter współczesnej Europy. Jakie opinie ma Uniwersytet Gdański? Justyna, studentka Studium Humanitatis- Tradycji Cywilizacji Europejskiej mówi:

„Studia na Uniwersytecie Gdańskim pozwalają pozyskać wiedzę na temat historii i współczesności, a także nabyć sporo bardzo ważnych umiejętności, niezbędnych do funkcjonowania na dzisiejszym rynku.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Studium Humanitatis- Tradycje Cywilizacji Europejskiej:

Absolwent kierunku Studium Humanitatis- Tradycje Cywilizacji Europejskiej na Uniwersytecie Gdańskim może posiadać wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • literatury greckiej i rzymskiej,
 • historii sztuki średniowiecznej i nowożytnej,
 • religii świata starożytnego,
 • genezy chrześcijaństwa,
 • głównych kierunków rozwoju myśli filozoficznej w starożytności i epokach późniejszych,
 • zjawiska międzykulturowości w ujęciu historycznym i w świecie współczesnym,
 • metod stosowanych w badaniu dzieł literackich,
 • językoznawstwa historycznego i typologicznego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Studium Humanitatis:

Absolwent kierunku Studium Humanitatis- Tradycje Cywilizacji Europejskiej na Uniwersytecie Gdańskim może znaleźć zatrudnienie między innymi w:

 • bibliotekach,
 • muzeach,
 • klubach środowiskowych,
 • turystyce krajowej i zagranicznej,
 • jednostkach samorządu terytorialnego,
 • fundacjach i stowarzyszeniach.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Gdański

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia filologiczne wybrać

Studia filologiczne w Trójmieście

Uniwersytet Gdański kierunki

Jakie są kierunki filologiczne w Gdańsku

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)