Zarządzanie kryzysowe

Zarządzanie kryzysowe

Zarządzanie kryzysowe – Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu 2021

Studia na specjalności zarządzanie kryzysowe w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Zarządzanie kryzysowe obejmuje działania organów administracji publicznej, które polegają na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej. We współczesnym świecie sytuacje kryzysowe mogą mieć różnorodny charakter. Mogą być militarne, polityczne, ekologiczne, czy też społeczne i każda z nich wymaga indywidualnego planu działania i podejścia. Na wszystkich zainteresowanych tym zagadnieniem czeka Zarządzanie kryzysowe, które odnaleźć można w ofercie dydaktycznej Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu.

Zarządzanie kryzysowe jest jedną ze specjalności realizowanych na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne. Zakłada nabycie umiejętności z zakresu zarządzania w sytuacjach kryzysowych, klęsk żywiołowych oraz w sytuacjach zagrożenia państwa zarówno z przyczyn pochodzenia zewnętrznego, jak i wewnętrznego. Studenci uczą się podejmowania szybkich i zdecydowanych działań związanych z przeciwdziałaniem oraz reagowaniem na występowanie bezpośrednich zagrożeń dla państwa, jak również podejmowania racjonalnych działań w zakresie rekonstrukcji jego infrastruktury krytycznej oraz wznawiania funkcjonowania obiektów użyteczności publicznej.

Absolwenci będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w policji, straży granicznej, straży miejskiej, centrach zarządzania kryzysowego, strukturach administracji państwowej i samorządowej, różnorodnych formacjach mundurowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne.

Studia we Wrocławiu to zagadnienie, za którym kryje się wiele edukacyjnych możliwości. Kandydaci zainteresowani studiowaniem dyscyplin związanych z bezpieczeństwem państwa powinni zwrócić uwagę na ofertę dydaktyczną omawianej przez nas uczelni. Jakie ma Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu opinie? Szymon, student Zarządzania kryzysowego mówi:

„W Wyższej Szkole Prawa znalazłem kierunek, który odpowiada moim zainteresowaniom. Dzięki temu nauka sprawia przyjemność, a także prowadzi do pracy, którą rzeczywiście chciałbym wykonywać. To świetna uczelnia. Uczelnia dla ambitnych i posiadających pomysł na siebie.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Zarządzanie kryzysowe w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu:

Absolwent specjalności Zarządzanie kryzysowe w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • bezpieczeństwa państwa,
  • zarządzania kryzysowego,
  • identyfikowania, przeciwdziałania oraz minimalizowania wszelkich zagrożeń związanych z funkcjonowaniem państwa.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po specjalności Zarządzanie kryzysowe:

Absolwent specjalności Zarządzanie kryzysowe w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu znajdzie zatrudnienie między innymi w:

  • policji,
  • straży granicznej,
  • straży miejskiej,
  • centrach zarządzania kryzysowego,
  • strukturach administracji państwowej i samorządowej,
  • formacjach mundurowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia zarządzanie wybrać

Studia zarządzanie we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu kierunki

Jakie są kierunki zarządzanie we Wrocławiu

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)