Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia. Health Care Technology

Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia. Health Care Technology

Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia. Health Care Technology

Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia. Health Care Technology – Uniwersytet Gdański 2021

Studia na kierunku telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia na Uniwersytecie Gdańskim to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie niestacjonarnym (zaocznym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • podstawy finansów i rachunkowości podmiotów leczniczych
 • metody ilościowe w ochronie zdrowia
 • prawo ochrony zdrowia
 • ekonomia zdrowia i zdrowie publiczne
 • informatyzacja opieki zdrowotnej

 

Telemedycyna to świadczenia medyczne wykonywane przy użyciu systemów teleinformatycznych. W praktyce są to więc działania personelu medycznego wykonywane na odległość, których celem jest ocena stanu zdrowia pacjenta. Popularność telemedycyny rośnie, przede wszystkim dlatego, iż uzyskiwania porady medycznej w ten sposób jest szybkie i nieskomplikowane. Uniwersytet Gdański oferuje kierunek kształcący specjalistów wdrażających najnowsze rozwiązania organizacyjne i techniczne w przestrzeni ochrony zdrowia. Tym kierunkiem jest Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia. Health Care Technology.

Kierunek Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia. Health Care Technology na Uniwersytecie Gdańskim zakłada pozyskanie wiedzy w zakresie funkcjonowania rynku ochrony zdrowia, zarządzania finansowego, logistycznego, operacyjnego podmiotami ochrony zdrowia. Kształcenie stanowi przygotowanie do pracy w obszarach dotyczących zdrowia publicznego i profilaktycznej opieki zdrowotnej, jak również zarządzania usługami medycznymi. Studenci poznają nowoczesne rozwiązania telemedyczne, telematyczne i biomedyczne, a także zaznajamiają się z zasadami skutecznego wdrażania tych rozwiązań. Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia. Health Care Technology na Uniwersytecie Gdańskim jest kierunkiem prowadzonym w trybie niestacjonarnym.

Studia na kierunku Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia. Health Care Technology na Uniwersytecie Gdańskim obejmują między innymi takie przedmioty jak: podstawy finansów i rachunkowości podmiotów leczniczych, metody ilościowe w ochronie zdrowia, prawo ochrony zdrowia, ekonomia zdrowia i zdrowie publiczne, informatyzacja opieki zdrowotnej, rynek ochrony zdrowia w Polsce, jakość usług ochrony zdrowia, marketing usług zdrowotnych, wprowadzenie do systemów telemedycznych, ekonomika organizacji telemedycznych, informatyczne systemy wspomagania biznesowego, systemy inżynierii biomedycznej, bezpieczeństwo danych w ochronie zdrowia, systemy telematyki medycznej, aplikacje teleinformatyczne w ochronie zdrowia, pozyskiwanie funduszy na ochronę zdrowia, podstawy zarządzania projektami ochrony zdrowia.

Kształcenie na kierunku Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia. Health Care Technology przygotowuje do pełnienia obowiązków w przedsiębiorstwach, instytucjach lub innych organizacjach w sektorze prywatnym oraz publicznym w obszarze ochrony zdrowia. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w roli kierowników projektu, analityków rynku medycznego, kierowników jednostek medycznych, specjalistów do spraw wdrażania systemów telemedycznych, koordynatorów do spraw bezpieczeństwa danych, audytorów podmiotów ochrony zdrowia.

„Dokąd na studia?” Bardzo często kandydaci na studia miewają kłopoty z wyborem odpowiedniej dla siebie uczelni. Porównują programy kształcenia, plany zajęć, a także sprawdzają jak potoczyły się losy absolwentów. Osoby, które interesuje omawiany przez nas kierunek nie powinny mieć problemu z wyborem uczelni, ponieważ w obrębie Trójmiasta dostępny jest on tylko na Uniwersytecie Gdańskim. Jakie ma Uniwersytet Gdański opinie? Agata, studentka Telemedycyny i projektów w ochronie zdrowia mówi:

„UG oferuje nowoczesne kierunki. Na studiach zdobywa się coraz częściej poszukiwane umiejętności i w ramach coraz popularniejszych i ważniejszych dyscyplin.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując kierunek Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia na UG:

Absolwent kierunku Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia na Uniwersytecie Gdańskim posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • prawa ochrony zdrowia,
 • ekonomika zdrowia i zdrowia publicznego,
 • metod i narzędzi opisu oraz modelowania struktur gospodarczych i instytucji społecznych oraz procesów w nich zachodzących,
 • zarządzania podmiotami ochrony zdrowia,
 • zarządzania personelem medycznym,
 • systemów inżynierii biomedycznej,
 • pozyskiwania funduszy na ochronę zdrowia,
 • negocjacji.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia:

Absolwent kierunku Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia na Uniwersytecie Gdańskim znajdzie zatrudnienie między innymi jako:

 • kierownik projektu,
 • audytor podmiotów ochrony zdrowia,
 • analityk rynku medycznego,
 • kierownik jednostki medycznej,
 • specjalista do spraw wdrażania systemów telemedycznych,
 • koordynator do spraw bezpieczeństwa danych,
 • kontroler finansowy w placówce medycznej.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Gdański

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia ekonomiczne wybrać

Studia na kierunku Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia- wszystko co musisz wiedzieć

Studia ekonomiczne w Trójmieście

Uniwersytet Gdański kierunki

Jakie są kierunki ekonomiczne w Trójmieście

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)