Psychologia

Psychologia

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach - kierunki studiów

 

Psychologia – Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach 2021

Studia na kierunku psychologia w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach to studia jednolite magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (studia jednolite) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Człowiek zawsze będzie najciekawszym obiektem badań, a przyglądanie się jego emocjom oraz mechanizmom kierującym jego zachowaniem niezwykle interesującym zagadnieniem. Świat się zmienia. Ale czy my również się zmieniamy? Ile osób, tyle rodzajów osobowości? A może wszyscy jesteśmy identyczni? Pytań związanych z człowiekiem jest bardzo wiele i nie wiadomo, ile jeszcze zostanie postawionych. Na ciekawych czeka kierunek Psychologia w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach.

Kształcenie na kierunku Psychologia w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach umożliwia pozyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie metodologicznym, etycznym, teoretycznym i aplikacyjnym psychologii. W toku studiów studenci poznają mechanizmy i prawa rządzące zjawiskami psychicznymi oraz zachowaniem człowieka.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Psychologia w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach posiadają szeroki program kształcenia, a w siatce zajęć odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak:

 • filozofia z elementami logiki,
 • komunikacja interpersonalna,
 • biologiczne podstawy zachowania,
 • procesy poznawcze,
 • emocje i motywacje,
 • metodologia badań psychologicznych,
 • psychologia zdrowia,
 • psychologia różnic indywidualnych,
 • patologie społeczne,
 • diagnoza psychologiczna,
 • psychologia społeczna,
 • podstawy interwencji kryzysowej,
 • etyka zawodu psychologa

 

Nabywane umiejętności

Dzięki bogatemu programowi nauczania, studenci Psychologii w GWSH mają możliwość pozyskania szerokiej wiedzy. Rozwijają wiedzę i umiejętności w zakresie funkcjonowania człowieka w otoczeniu zawodowym, nawiązywania kontaktu i prowadzenia rozmowy z pacjentem, prowadzenia obserwacji, profilaktyki zaburzeń zachowań społecznych. Dodatkowo, rozwijają umiejętności i kompetencje coachingowe, co stwarza jeszcze szersze możliwości zawodowe.

 

Praca po studiach

Z szerokim wachlarzem umiejętności absolwenci Psychologii w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w poradniach psychologiczno- pedagogicznych, placówkach wsparcia dziennego, ośrodkach adopcyjnych, centrach interwencji kryzysowej, instytucjach szkoleniowych, biurach karier, agencjach zatrudnienia, ośrodkach leczenia uzależnień, domach dziecka, zakładach karnych.

 

Opinie

Studia w Katowicach dają wiele możliwości edukacyjnych, dlatego w stolicy województwa śląskiego każdy zainteresowany zdobyciem wiedzy znajdzie coś dla siebie. W zakresie omawianej przez nas dziedziny także. Wybierając Psychologię warto wiedzieć, która uczelnia zapewni najlepsze przygotowanie do zawodu. Jakie ma Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach opinie? Weronika, studentka Psychologii mówi:

„Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa ma bardzo fajną atmosferę, dlatego studia tutaj to przyjemność. Oczywiście, nauki jest dużo, ale to dobrze, bo w końcu studiuję bardzo ważny kierunek, po ukończeniu którego mam profesjonalnie pomagać ludziom.”

 

 

STUDIA W KATOWICACH - ważne informacje

Kierunki studiów w Katowicach

Studia w Katowicach

 

 

PSYCHOLOGIA - ważne informacje

Psychologia studia Katowice

Psychologia studia

Psychologia studia online

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Psychologię w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej:

Absolwent kierunku Psychologia w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • biologicznych podstaw zachowania,
 • powstawania emocji,
 • etyki zawodu psychologa,
 • procesów poznawczych,
 • psychologii różnic indywidualnych,
 • psychologii rozwoju człowieka w cyklu życia,
 • diagnozy psychologicznej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Psychologia:

Absolwent kierunku Psychologia w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • poradniach psychologiczno- pedagogicznych,
 • placówkach wsparcia dziennego,
 • ośrodkach adopcyjnych,
 • centrach interwencji kryzysowej,
 • instytucjach szkoleniowych,
 • biurach karier,
 • agencjach zatrudnienia,
 • ośrodkach leczenia uzależnień,
 • domach dziecka,
 • zakładach karnych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia psychologiczne wybrać

Studia na kierunku Psychologia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia psychologiczne w Katowicach

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach kierunki

Jakie są kierunki psychologiczne w Katowicach

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)