Uczelnia

Uczelnia

O uczelni – Viamoda Szkoła Wyższa w Warszawie

Viamoda Szkoła Wyższa w Warszawie powstała w 2011 roku. Niedługa historia uczelni jest jedną z jej zalet, ponieważ młodość przechodzi w energię, pomysłowość, otwieranie się na nowe przestrzenie, a także chęć budowania czegoś nowego i odmiennego. Młodość widoczna jest także w programach kształcenia, nastawionych na pozyskanie wiedzy nowoczesnej oraz umiejętności niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania na współczesnym rynku.

Misją uczelni jest kształcenie na potrzeby branż kreatywnych profesjonalistów, skłonnych do działań twórczych i innowacyjnych, wyróżniających się wiedzą i praktycznymi umiejętnościami z zakresu wzornictwa, jak również technologii i marketingu. Autorskie programy kształcenia mają na celu rozwijanie potencjału twórczego, wyobraźni, a także umiejętności rozpoznawania współczesnych trendów w sztuce, jak również rozwinięcie wrażliwości na potrzeby współczesnego świata.

STUDIA

Viamoda Szkoła Wyższa w Warszawie prowadzi kształcenie na studiach pierwszego stopnia w zakresie Wzornictwa, z podziałem na poszczególne elementy i drogi rozwoju. Oferuje swoim studentom innowacyjne programy nauczania, największy nacisk kładąc na nabywanie umiejętności praktycznych. Ponadto, uczelnia realizuje studia podyplomowe, dzięki którym możliwe jest poszerzanie wiedzy między innymi w zakresie projektowania sprzedaży, produkcji wydarzeń i pokazów mody, fotografii modowej, czy modelowania form damskiej odzieży. Oprócz tego, na chętnych czeka także dwuletnie studium zawodowe, przygotowujące do wykonywania zawodu na rynku mody.

WYKŁADOWCY

Nad realizacją innowacyjnych programów kształcenia czuwa grono wykładowców, złożone z doświadczonych i aktywnych zawodowo ekspertów z kraju i zagranicy. Wśród nich są projektanci, konstruktorzy odzieży, graficy współpracujący z najlepszymi agencjami reklamowymi czy artyści plastycy. To także wybitni dydaktycy związani z czołowymi uczelniami mody w Polsce i na świecie między innymi z Akademią Sztuk Pięknych w Łodzi, Politechniką Łódzką, czy Polimodą we Florencji.

INFRASTRUKTURA

Siedziba Viamoda Szkoły Wyższej w Warszawie mieści się przy ulicy Michała Paca 37. Do najwyższej jakości kształcenia niezbędne jest najwyższej jakości zaplecze, dlatego do zajęć dydaktycznych wykorzystywane są przestrzenie najlepiej oddające rzeczywistość warunków panujących w przemyśle modowym.

Uczelnia posiada Laboratorium Technologiczne, wyposażone w stanowisko do rozkroju materiałów, stanowiska prasowalnicze, liczne maszyny szyjące uniwersalne i specjalistyczne; Laboratorium Projektowania, Konstrukcji i Modelowania Odzieży, w którym studenci uczą się konstrukcji odzieży, przestrzennego i płaskiego modelowania form i szablonów, a także prowadzą twórcze eksperymenty; Laboratorium Technik Komputerowych, z najnowszym oprogramowaniem, a także Laboratorium Fotograficzne oraz sale projektowe i wykładowe, wyposażone w sprzęt multimedialny, tablice oraz inne pomoce dydaktyczne wynikające ze specyfiki zajęć.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie

Komentarze (0)