Zarządzanie i adaptacja do zmian klimatu

Zarządzanie i adaptacja do zmian klimatu

Zarządzanie i adaptacja do zmian klimatu

30.01.2022

Zarządzanie i adaptacja do zmian klimatu – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 2022

Studia na kierunku zarządzanie i adaptacja do zmian klimatu na Uniwersytecie Przyrodniczym to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia na kierunku zarządzanie i adaptacja do zmian klimatu w UP LUBLIN
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Zmiany klimatu to nie wyświechtane określenie, tylko wyraźnie widoczny proces, którego skutki będą coraz bardziej odczuwalne i wpływać będą na społeczeństwo. Dlatego w czasach kryzysu klimatycznego wykształcenie specjalistów z zakresu znajomości zarządzania i mechanizmów adaptacyjnych do zmian klimatu nabiera szczególnej wagi. Tych specjalistów kształci Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.

Kierunek Zarządzanie i adaptacja do zmian klimatu realizowany na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie zakłada kształcenie specjalistów wyróżniających się szeroką wiedzą i szeregiem umiejętności z zakresu dostosowania się różnych gałęzi gospodarki narodowej do dynamicznych zmian klimatycznych.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Zarządzanie i adaptacja do zmian klimatu na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie obejmują między innymi takie przedmioty jak:

 • klimatologia i ocena ryzyka klimatycznego,
 • ekologia,
 • biologia i ochrona ekosystemów polarnych,
 • fenologia i synoptyka meteorologiczna,
 • ochrona powietrza i modelowanie emisji,
 • zarządzanie zasobami wód, 
 • metody zwiększania retencji wodnej,
 • ochrona roślin przed zjawiskami pogodowymi,
 • adaptacje organizmów do zmian klimatu,
 • zielona infrastruktura i adaptacje miast do zmian klimatu,
 • adaptacje do zmian klimatu w gospodarce przestrzennej,
 • odnawialne źródła energii

 

Kształcenie obejmuje także liczne zajęcia terenowe i praktyczne, jak również samodzielne przeprowadzanie badań. Ponadto, studenci uczestniczą w praktykach obowiązkowych i ponadprogramowych, stażach i praktykach zagranicznych, a swoje zainteresowania mogą rozwijać w kołach naukowych i licznych organizacjach studenckich.

 

Praca po studiach

Absolwenci Zarządzania i adaptacji do zmian klimatu na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w przedsiębiorstwach, urzędach miast i gmin, centrach zarządzania i powiadamiania kryzysowego, laboratoriach, administracji państwowej i samorządowej, firmach doradczych w zakresie dostosowania do zmian klimatu, instytucjach finansowych zajmujących się dostosowaniem do kryzysu klimatycznego.

 

Opinie

Zarządzanie i adaptacja do zmian klimatu wydaje się kierunkiem niezwykle istotnym w czasach narastającego kryzysu klimatycznego. Jak wiemy, możemy go studiować na omawianej przez nas uczelni. Jakie ma Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie opinie? Karolina, studentka Zarządzania i adaptacji do zmian klimatu mówi:

„Uniwersytet Przyrodniczy uczy samodzielności. Studia motywują do działania, rozwijania pasji i zainteresowań. To świetna uczelnia, a studia na niej to duży powód do dumy.”

 

 

STUDIA W LUBLINIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Lublinie

Studia w Lublinie

 

 

ZARZĄDZANIE I ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU - ważne informacje

Zarządzanie i adaptacja do zmian klimatu studia Lublin

Zarządzanie i adaptacja do zmian klimatu studia

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Zarządzanie i adaptację do zmian klimatu na UP Lublin:

Absolwent kierunku Zarządzanie i adaptacja do zmian klimatu na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • zarządzania zasobami wód,
 • ochrony roślin przed zjawiskami pogodowymi,
 • finansowania działalności proklimatycznej,
 • zarządzania ryzykiem klimatycznym,
 • ochrony ekosystemów polarnych,
 • adaptacji organizmów do zmian klimatu.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Zarządzanie i adaptacja do zmian klimatu:

Absolwent kierunku Zarządzanie i adaptacja do zmian klimatu na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • przedsiębiorstwach,
 • urzędach miast i gmin,
 • centrach zarządzania i powiadamiania kryzysowego,
 • laboratoriach,
 • administracji państwowej i samorządowej,
 • firmach doradczych w zakresie dostosowania do zmian klimatu,
 • instytucjach finansowych zajmujących się dostosowaniem do kryzysu klimatycznego.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Komentarze (0)