Filologia

Filologia

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy - kierunki studiów

Filologia – Kujawsko- Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy 2021

Studia na kierunku filologia w Kujawsko- Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

W dzisiejszych czasach znajomość języków obcych traktowana jest nie tylko jako atut, lecz jako obowiązek. W świecie dialogu międzynarodowego, wymian czy handlu umiejętności językowe są wręcz niezbędne, aby aktywnie funkcjonować na rynku.

Kształcenie na kierunku Filologia w Kujawsko- Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy zakłada pozyskanie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie zaawansowanej znajomości wybranego języka obcego, naturalnego posługiwania się językiem obcym w sytuacjach społecznych i zawodowych, a także kultury, historii i literatury. W ramach kierunku studenci mogą wybrać filologię angielską, filologię germańską, filologię rosyjską oraz filologię hiszpańską.

http://kpsw.edu.pl/rekrutacja-kpsw/zasady-rekrutacji 

 

Nabywane umiejętności

Studenci Filologii w Kujawsko- Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy rozwijają umiejętności mówienia, słuchania, czytania i pisania w obrębie wybranego języka. Poznają historię, kulturę i literaturę, a także uczą się posługiwać nowoczesnymi środkami przekazu informacji i technikami multimedialnymi. Ponadto, zaznajamiają się z zagadnieniami komunikacji społecznej, public relations, jak również szlifują warsztat tłumacza, poznając tłumaczenia medyczne, biznesowe, prawnicze i techniczne.

 

Praca po studiach

Z pokaźnym bagażem wiedzy i wachlarzem umiejętności absolwenci Filologii w Kujawsko- Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w instytucjach edukacyjnych, instytucjach oświatowych, biurach tłumaczeń, wydawnictwach, instytucjach rządowych i samorządowych, wielonarodowych korporacjach, przedsiębiorstwach zajmujących się handlem międzynarodowym, środkach masowego przekazu.

 

Opinie

Bydgoszcz to istotny punkt na akademickiej mapie naszego kraju, a wybór dyscyplin w jakich mogą kształcić się studenci należy do najobszerniejszego. Omawiany przez nas kierunek od lat cieszy się popularnością, zatem kandydaci na studia nie będą mieli problemów z odnalezieniem go w ofertach dydaktycznych bydgoskich szkół wyższych. Ale którą z nich wybrać? Skupiając się opisywanej uczelni, warto odpowiedzieć na pytanie: jakie ma Kujawsko- Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy opinie? Kamila, studentka Filologii mówi:

„Zależało mi na zdobyciu umiejętności praktycznych, które potem będą mogła wykorzystać w różnych obszarach zawodowych. Dlatego wybrałam studia w Kujawsko- Pomorskiej Szkole Wyższej, ponieważ kładzie ona nacisk na kształcenie praktyczne.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Filologię w Kujawsko- Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy:

Absolwent kierunku Filologia w Kujawsko- Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • interpretacji gramatycznej i analizy tekstu,
 • analizy i interpretacji dzieła literackiego,
 • kultury, historii i literatury,
 • funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku krajowym i międzynarodowym,
 • tłumaczenia pisemnego i ustnego,
 • zasad zarządzania, marketingu i public relations.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Filologia:

Absolwent kierunku Filologia w Kujawsko- Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • instytucjach edukacyjnych,
 • instytucjach oświatowych,
 • biurach tłumaczeń,
 • wydawnictwach,
 • instytucjach rządowych i samorządowych,
 • wielonarodowych korporacjach,
 • przedsiębiorstwach zajmujących się handlem międzynarodowym,
 • środkach masowego przekazu.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia filologiczne wybrać

Studia na kierunku Filologia - wszystko co musisz wiedzieć

Kujawsko- Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy kierunki

Jakie są kierunki filologiczne w Bydgoszczy

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)