Administracja

Administracja

Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki - kierunki studiów

Administracja – Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej 2021

Studia na kierunku administracja w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki w Warszawie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Administracja składa się z różnego rodzaju elementów, dzięki którym możliwy jest porządek, ład i rozwój społeczny. To dyscyplina, która łączy w sobie wiele zagadnień, głównie związanych z prawem, ekonomią, czy zarządzeniem. Gdzie można studiować Administrację? W Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki, w której studenci otrzymują podstawy do pracy w strukturach administracji samorządowej, państwowej i międzynarodowej.

Kształcenie na kierunku Administracja w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej umożliwia pozyskanie wiedzy z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza nauk o prawie i administracji, a także z zakresu zagadnień związanych z ekonomią. Studenci otrzymują przygotowanie do pełnienia funkcji wykonawczych i menedżerskich w szeroko rozumianej administracji.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Administracja w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki posiadają bogaty program nauczania, a studenci realizują między innymi takie przedmioty jak:

 • nauka o administracji,
 • postępowanie administracyjne,
 • konstytucyjny system organów państwa,
 • publiczne prawo gospodarcze,
 • zamówienia publiczne,
 • organizacja i zarządzanie w administracji publicznej,
 • techniki negocjacji i mediacji w administracji,
 • finanse publiczne i prawo finansowe

 

Nabywane umiejętności

Studenci Administracji w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki nabywają umiejętności między innymi w zakresie posługiwania się pojęciami prawnymi umożliwiającymi analizowanie zjawisk prawnych, stosowania terminologii administracji publicznej, stosowania procedur i przygotowywania dokumentacji. Poznają zasady funkcjonowania współczesnych organizacji, zasady funkcjonowania gospodarki przekształcającej się ku systemowi rynkowemu, zasady systemu prawa pracy, czy procesy zachodzące w gospodarce finansowej państwa i samorządu.

 

Praca po studiach

Co po studiach? Absolwenci Administracji w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki posiadają wiedzę z zakresu zarządzania, nauk społecznych, finansów publicznych i ekonomii. Będą mogli wykorzystać ją między innymi w instytucjach administracji rządowej i samorządowej, instytucjach niepublicznych, placówkach oświatowych, firmach współpracujących z organizacjami pozarządowymi i instytucjami sektora publicznego.

 

Opinie

„Dokąd na studia?” Takie pytanie zadaje sobie niejeden kandydat. Zostać w rodzinnym mieście, czy może wyjechać? Wybrać tę, czy inną uczelnię? Która szkoła wyższa najlepiej przygotuje do pracy? Planując studia w Pruszkowie, wystarczy zadać tylko jedno pytanie: jakie ma Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki opinie? Karolina, studentka Administracji mówi:

„Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki to świetna atmosfera, wspaniali wykładowcy, ciekawe zajęcia. Niczego więcej nie potrzeba, aby zdobyć solidną, praktyczną wiedzę.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Administrację w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki:

Absolwent kierunku Administracja w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • modeli administracji publicznej,
 • koncepcji administracji publicznej i jej funkcji,
 • konstytucyjnego systemu organów państwowych,
 • postępowania administracyjnego,
 • struktur i zasad funkcjonowania współczesnych organizacji,
 • makroekonomii i mikroekonomii,
 • prawa pracy,
 • finansów publicznych i prawa finansowego,
 • podstaw prawnych systemu zamówień publicznych,
 • postępowania egzekucyjnego w administracji,
 • technik mediacji i negocjacji.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Administracja:

Absolwent kierunku Administracja w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • instytucjach administracji rządowej i samorządowej,
 • instytucjach niepublicznych,
 • placówkach oświatowych,
 • firmach współpracujących z organizacjami pozarządowymi i instytucjami sektora publicznego.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia administracyjne i prawnicze wybrać

Studia na kierunku Administracja - wszystko co musisz wiedzieć

Studia administracyjne i prawnicze w Warszawie

Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki kierunki

Jakie są kierunki administracyjne i prawnicze w Warszawie

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)