Uczelnia

Uczelnia

O uczelni – Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej

Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie została założona w 1999 roku. Uczelnia nosi imię Haliny Konopackiej, jednej z najważniejszych osobowości rodzimego sportu, pierwszej polskiej złotej medalistki olimpijskiej. Misją WSKFiT jest nie tylko kształcenie studentów, lecz także wychowywanie ich w poczuciu odpowiedzialności za państwo polskie, umacnianie zasad demokracji, jak również działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych.

 

STUDIA

Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki prowadzi kształcenie na studiach pierwszego i drugiego stopnia, jak również w ramach studiów podyplomowych. Istotnym elementem działalności uczelni są kursy trenerskie i instruktorskie. W ramach tych pierwszych realizowane są kursy I klasy, II klasy oraz klasy mistrzowskiej, w takich dyscyplinach jak: podnoszenie ciężarów, pływanie, czy kolarstwo.

Studenci WSKFiT otrzymują możliwość uczestnictwa w licznych programach międzynarodowych oraz wymiany akademickiej. Wśród nich wymienić można popularnego Erasmusa, realizowanego przez Komisję Europejską oraz DAAD - Deutscher Akademischer Austauschdienst, czyli Niemiecką Centralę Wymiany Akademickiej.

 

WYKŁADOWCY

Do najmocniejszych atutów Wyższej Szkoły Kultury Fizycznej i Turystyki należy dołączyć grono wykładowców. Uczelnia zatrudnia na etatach kadrę dydaktyczną najlepszych profesorów i doktorów, którzy dbają nie tylko o realizację programów nauczania, ale także o wyjątkową atmosferę.

 

INFRASTRUKTURA

Siedziba Wyższej Szkoły Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej w Pruszkowie mieści się przy ulicy Andrzeja 1. Uczelnia stawia sobie za cel prowadzenie kształcenia w przyjaznej atmosferze, dającej studentom poczucie wspólnoty. Zacieśnianiu więzi służą różne inicjatywy, takie jak obozy sportowe, czy piesze wędrówki turystyczne, jak również działalność akademickiego związku sportowego.


 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej

Komentarze (0)