Stosunki międzynarodowe - nowe studia online

Stosunki międzynarodowe - nowe studia online

Stosunki międzynarodowe - nowe studia online

Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie - kierunki studiów

Stosunki międzynarodowe. Nowe studia online w Akademii Finansów i Biznesu Vistula 2021

Akademia Finansów i Biznesu Vistula uruchomiła nowy kierunek studiów online – Stosunki międzynarodowe. To kolejna dyscyplina po Ekonomii, Zarządzaniu oraz Finansach i rachunkowości, którą można studiować przez internet.

Studia na kierunku stosunki międzynarodowe w Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie onlineStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku stosunki międzynarodowe znajdziesz takie przedmioty jak np.:

  • socjologia
  • polska polityka zagraniczna
  • teoria stosunków międzynarodowych
  • organizacje międzynarodowe
  • cywilizacje świata
  • różne typy kapitalizmu
  • nauka o państwie i polityce

 

Studia online w Akademii Finansów i Biznesu Vistula rozwijane są od wielu lat. Kierowane są przede wszystkim do tych, którzy pragną połączyć naukę z intensywnym życiem zawodowym, życiem rodzinnym, bądź mieszkają za granicą. Innowacyjnie zaprojektowany program kształcenia, realizowany za pośrednictwem specjalnie stworzonej platformy e-learningowej oraz przy wykorzystaniu materiałów multimedialnych to standard nauki przez Internet, charakteryzujący Akademię.

Stosunki międzynarodowe w Akademii Finansów i Biznesu Vistula to propozycja dla osób zainteresowanych takimi zagadnieniami jak bezpieczeństwo, dyplomacja, negocjacje. Unikalny w skali kraju program nauczania obejmuje problematykę prawa, ekonomii, politologii­czy bezpieczeństwa narodowego. Studenci pozyskują wiedzę z zakresu współczesnych konfliktów zbrojnych, międzynarodowych stosunków gospodarczych, komunikacji międzykulturowej. W toku nauki otrzymują możliwość obrania konkretnej ścieżki kształcenia. W ramach studiów licencjackich dostępne trzy specjalności: Komunikowanie międzynarodowe, Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe oraz Zarządzanie kryzysem w środowisku międzynarodowym. Na studiach magisterskich czekają: Międzynarodowe relacje biznesowe, Bezpieczeństwo międzynarodowe, migracje i terroryzm oraz Studia transatlantyckie.

Stosunki międzynarodowe w Akademii Finansów i Biznesu Vistula są kierunkiem umożliwiającym pozyskanie również licznych umiejętności praktycznych, wśród których wyróżnić można gromadzenie i selekcję informacji, jak również analizowanie i interpretację zjawisk zachodzących w międzynarodowym otoczeniu polityczno- gospodarczym. Program wydaje się szczególnie atrakcyjny dla pracowników służb mundurowych i administracji publicznej, którzy już rozwijają karierę zawodową, ale chcą sięgnąć po więcej i zdobyć specjalistyczną wiedzę i uzyskać dyplom renomowanej uczelni, otwierający drogę do awansu zawodowego.

Studia online to nie tylko szansa na opanowenie obszernej wiedzy. To także wygoda kształcenia i możliwość nauki w każdych warunkach. Co ważne, wykłady są archiwizowane i można do nich wielokrotnie wracać. To jeden z tych elementów, który sprawia, że nauka przez Internet staje się coraz bardziej popularna i chętniej wybierana przez studentów. W Akademii Finansów i Biznesu Vistula mogą oni liczyć na wysoką jakość nowoczesnego kształcenia, prestiżowe akredytacje, kadrę doświadczonych praktyków zaangażowanych między innymi w proces akcesji Polski do NATO i Unii Europejskiej, jak również na ścisłą współpracę z biznesem i organizacjami międzynarodowymi.

Chcesz studiować po swojemu? Wybierz studia online w Akademii Finansów i Biznesu Vistula.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie

Komentarze (0)