Analityka chemiczna

Analityka chemiczna

Analityka chemiczna

Analityka chemiczna – Politechnika Łódzka 2021

Studia na kierunku analityka chemiczna na Politechnice Łódzkiej to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku analityka chemiczna znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Chemia ogólna i nieorganiczna
 • Metody pobierania i przygotowania próbek
 • Technologie informatyczne
 • Maszynoznawstwo i grafika inżynierska
 • Ergonomia i bezpieczeństwo pracy
 • Technika pracy w laboratorium chemicznym
 • Sztuka studiowania
 • Matematyka

 

Analityka chemiczna to propozycja dla tych, którzy chcą pracować w laboratorium analitycznym i poznawać sposoby badania składu wyrobów chemicznych, kosmetycznych i farmaceutycznych, próbek środowiskowych oraz próbek biologicznych.

Kształcenie na kierunku Analityka chemiczna na Politechnice Łódzkiej umożliwia pozyskanie wiedzy z zakresu chemii ogólnej, organicznej, nieorganicznej oraz fizycznej, jak również z zakresu matematyki. Studenci poznają nowoczesne i często unikatowe w skali kraju metody instrumentalne, wykorzystywane do analizy nowoczesnych materiałów, leków, kosmetyków i próbek biologicznych, a także zasady postępowania z odpadami, metody organizacji pracy w laboratorium, jak również sposoby promowania zrównoważonego rozwoju.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Analityka chemiczna na Politechnice Łódzkiej charakteryzują się bogatym programem kształcenia, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak:

 • chemia ogólna i nieorganiczna,
 • maszynoznawstwo i grafika inżynierska,
 • statystyczna analiza danych,
 • chemia fizyczna,
 • chemia analityczna,
 • polimery i kompozyty,
 • podstawy biochemii,
 • analityka i monitoring środowiska,
 • spektroskopia,
 • analiza przemysłowa,
 • metody separacyjne,
 • analiza szybkich procesów chemicznych

 

Nabywane umiejętności

Studenci Analityki chemicznej nabywają licznych umiejętności. Jakie są to umiejętności? Między innymi w zakresie prowadzenia badań w laboratoriach analitycznych z zastosowaniem nowoczesnych technik instrumentalnych, spektroskopowych i separacyjnych oraz klasycznych metod analizy ilościowej i jakościowej, posługiwania się nowoczesną aparaturą analityczną, opracowywania procedur analitycznych, nadzorowania prac z zakresu analityki chemicznej przy zachowaniu zasad ekonomicznych, prawnych i etycznych.

 

Praca po studiach

Co po studiach? Absolwenci Analityki chemicznej na Politechnice Łódzkiej będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w przemyśle chemicznym, przemyśle farmaceutycznym, przemyśle kosmetycznym, laboratoriach badawczych, laboratoriach środowiskowych.

 

Opinie

Łódź jest niezwykle istotnym ośrodkiem akademickim na mapie naszego kraju. Osoby zainteresowane pozyskaniem solidnego wykształcenia bez trudu znajdą dyscyplinę, w której mogliby się rozwijać. Planując studiować Analitykę chemiczną warto prześwietlić uczelnię, która oferuje ten właśnie kierunek. Jakie ma Politechnika Łódzka opinie? Sylwia, studentka Analityki chemicznej mówi:

„Studia na Politechnice Łódzkiej to gwarancja zdobycia specjalistycznej wiedzy i wielu umiejętności. Poza tym, to uczelnia ze wspaniałą atmosferą, więc nauka po prostu sprawia przyjemność.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Analitykę chemiczną na Politechnice Łódzkiej:

Absolwent kierunku Analityka chemiczna na Politechnice Łódzkiej posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • chemii organicznej i nieorganicznej,
 • statystycznej analizy danych,
 • chemii sądowej,
 • samodzielnego prowadzenia badań w laboratoriach analitycznych,
 • posługiwania się nowoczesną aparaturą analityczną,
 • organizowania bezpiecznych i efektywnie działających stanowisk pracy,
 • opracowywania i prezentacji wyników badań.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Analityka chemiczna:

Absolwent kierunku Analityka chemiczna na Politechnice Łódzkiej znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • przemyśle chemicznym,
 • przemyśle farmaceutycznym,
 • przemyśle kosmetycznym,
 • laboratoriach badawczych,
 • laboratoriach środowiskowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku analityka chemiczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

chemia, fizyka, język obcy, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Łódzka

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia chemiczne wybrać

Studia na kierunku Analityka chemiczna - wszystko co musisz wiedzieć

Studia chemiczne w Łodzi

Politechnika Łódzka kierunki

Jakie są kierunki chemiczne w Łodzi

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)