Chemia

Chemia

Chemia – Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach

Chemia jest nauką przyrodniczą, która zajmuje się budową, właściwościami substancji, ich jakościowymi i ilościowymi przemianami, warunkami, w których te przemiany zachodzą i efektami energetycznymi oraz zjawiskami, głównie elektrycznymi, które im towarzyszą.

Kształcenie na kierunku Chemia na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach umożliwia pozyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu chemii oraz technologii chemicznej, opartej na podstawach matematyki, nauk przyrodniczych oraz nauk technicznych. Studenci rozwijają umiejętności przede wszystkim w zakresie otrzymywania i bezpiecznego stosowania wyrobów chemicznych, postępowania z towarami zużytymi i odpadami, promowania zrównoważonego rozwoju, czy posługiwania się fachową literaturą.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Chemia na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach charakteryzują się bogatym programem kształcenia, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak:

 • elementy biologii i mikrobiologii,
 • gospodarka chemikaliami,
 • chemia nieorganiczna,
 • fizykochemia elementów elektronicznych,
 • podstawy chemii analitycznej,
 • chemia organiczna,
 • analiza instrumentalna,
 • chemia teoretyczna,
 • modelowanie molekularne

 

Nabywane umiejętności

Studenci Chemii na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach nabywają umiejętności między innymi w zakresie posługiwania się terminologią i nomenklaturą chemiczną, opisu właściwości pierwiastków i związków chemicznych oraz stanów materii, przeprowadzania analizy statystycznej oraz oceny wiarygodności wyników oznaczeń, zarządzania chemikaliami, kontroli procesu przemysłowego oraz oceny jakości produktu, obsługi aparatury chemicznej, modelowania i projektowania procesów technologicznych.

 

Praca po studiach

Co po studiach? Jaka droga zawodowa czeka absolwentów? Osoby, które ukończyły Chemię na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach będą mogły znaleźć zatrudnienie między innymi w przemyśle chemicznym, przemyśle spożywczym, przemyśle farmaceutycznym, przemyśle kosmetycznym, rolnictwie.

 

Opinie

Chemia należy do grona kierunków, które najczęściej występują w ofertach dydaktycznych. Czy oznacza to, że łatwiej jest podjąć decyzję odnośnie miejsca kształcenia? Niekoniecznie. Im więcej uczelni, tym większy kłopotem z wyborem. Warto zatem skupić się na jednej i poznać bliżej tę uczelnię, którą omawiamy. Jakie ma Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach opinie? Oliwia, studentka Chemii mówi:

„Wybrałam Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny i teraz, będąc już na trzecim roku wiem, że dobrze wybrałam i wiem, że mogę polecić tę uczelnię innym. „

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Chemię na UPH w Siedlcach:

Absolwent kierunku Chemia na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • posługiwania się metodami matematycznymi,
 • interpretacji zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie ożywionej,
 • opisu typów reakcji  chemicznych oraz ich mechanizmów,
 • przeprowadzania analizy statystycznej oraz oceny wiarygodności wyników oznaczeń,
 • postępowania z chemikaliami oraz selekcji i utylizacji odpadów chemicznych,
 • technologii chemicznej,
 • obsługi aparatury chemicznej,
 • pozyskiwania danych analitycznych,
 • krystalografii.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Chemia:

Absolwent kierunku Chemia na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • przemyśle chemicznym,
 • przemyśle spożywczym,
 • przemyśle farmaceutycznym,
 • przemyśle kosmetycznym,
 • rolnictwie.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku chemia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, informatyka, język obcy, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia chemiczne wybrać

Studia na kierunku Chemia - wszystko co musisz wiedzieć

Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach kierunki

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)