Collegium Humanum w Poznaniu

Collegium Humanum w Poznaniu

Collegium Humanum- Szkoła Główna Menedżerska Filia w Poznaniu

Poznańska filia nie jest jedyną jednostką zamiejscową Collegium Humanum. Uczelnia funkcjonuje bowiem jeszcze w Rzeszowie, a także w miastach poza granicami naszego kraju: w Pradze, Frydku- Mistku, Bratysławie oraz Andiżanie.  

To, co wyróżnia Collegium Humanum spośród innych szkół wyższych to przede wszystkim oferty kształcenia, tworzone z myślą o niepowielaniu utartych schematów. Programy nauczania opracowywane są w interdyscyplinarnych zespołach specjalistów, stale analizujących wymagania zmieniającego się świata oraz związane z nimi potrzeby edukacyjne. Efektem tego jest oferta bogata, wielowymiarowa, stanowiąca odpowiedź na wymagania nowoczesnego studenta, nastawionego na pozyskanie wiedzy praktycznej, otwierającej drogę do kariery zawodowej. To, co zasługuje na szczególną uwagę to indywidualne podejście do każdego studenta.

W katalogu dydaktycznym Collegium Humanum w Poznaniu znajdują się studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, jak również studia podyplomowe oraz studia: MBA- Master of Business Administration, DBA- Doctor of Business Administration, LL.M.- Master of Laws.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Poznaniu

Komentarze (0)