Rachunkowość i finanse

Rachunkowość i finanse

Rachunkowość i finanse

09.02.2022

Rachunkowość i finanse – Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego w Kaliszu 2022

Podstawą podejmowania trafnych decyzji biznesowych są informacje dostarczane przez działy finansowo- księgowe, które zajmują się między innymi pozyskiwaniem danych dotyczących sytuacji przedsiębiorstwa. Zdobywane informacje należy umiejętnie analizować oraz interpretować. W jaki sposób się tego nauczyć? Wybierając studia w Wyższej Szkole Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego w Kaliszu.

Studia na kierunku rachunkowość i finanse w WSFI KALISZ
Forma studiów
Poziom studiów
Czas trwania
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na specjalności Rachunkowość i finanse w Wyższej Szkole Finansów i Informatyki w Kaliszu umożliwia pozyskanie wiedzy z zakresu rachunkowości, finansów, funkcjonowania instytucji finansowych i banków oraz nabycie umiejętności analizy podstawowych zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno- finansowych jednostek gospodarczych. Studia skierowane są przede wszystkim do tych osób, które planują kariery zawodowe między innymi w działach księgowości, działach finansowych, czy na stanowiskach menedżerskich.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na specjalności Rachunkowość i finanse w Wyższej Szkole Finansów i Informatyki w Kaliszu oparte są na bogatym programie nauczania, w którym widnieją między innymi takie przedmioty jak:

 • mikroekonomia,
 • makroekonomia,
 • zarządzanie,
 • statystyka z elementami ekonometrii,
 • analiza ekonomiczna,
 • rozliczenia międzynarodowe,
 • zarządzanie kapitałem firmy,
 • rachunkowość budżetowa,
 • analiza sprawozdań finansowych

 

Studenci Rachunkowości i finansów mogą wybierać spośród dwóch ścieżek specjalizacyjnych: Kadry i płace oraz Podatki w przedsiębiorstwie, dzięki którym zaznajamiają się między innymi z systemem kadrowo- płacowym, dokumentacją pracowniczą, sprawozdawczością podatkową, kontrolą podatkową, czy uproszczonymi formami ewidencji podatkowej.

 

Nabywane umiejętności

Studenci Rachunkowości i finansów w WSFI w Kaliszu nabywają licznych umiejętności. Jakie są to umiejętności? Między innymi w zakresie czytania i przetwarzania danych statystycznych, oceny zjawisk finansowych zachodzących w gospodarce i podmiotach gospodarczych, pozyskiwania danych do sporządzania analiz finansowych, wykonywania analiz finansowych, oceniania projektów inwestycyjnych, sporządzania sprawozdawczości finansowej, zarządzania składnikami majątku przedsiębiorstwa, analizowania decyzji zarządczych, sprawozdawczości podatkowej, rozliczania czasu pracy.

 

Praca po studiach

Co po studiach? Z bogatym bagażem wiedzy i szerokim wachlarzem umiejętności absolwenci Rachunkowości i finansów w Wyższej Szkole Finansów i Informatyki będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w działach finansowo- księgowych, firmach konsultingowych, biurach rachunkowych, urzędach administracji skarbowej, jednostkach administracji publicznej i samorządowej.

 

Opinie

Dokąd udać się na studia? Edukacyjna mapa naszego kraju staje się coraz bogatsza i różnorodna. Dzięki temu kandydaci otrzymują szeroki wybór uczelni, w których mogą zdobywać wiedzę w wybranej przez siebie dziedzinie. Osoby zainteresowane pozyskaniem wiedzy ekonomicznej mogą wybrać się do Kalisza, aby podjąć naukę w omawianej przez nas szkole wyższej. Jakie ma Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki w Kaliszu opinie? Ewelina, studentka Rachunkowości i finansów mówi:

„Studia powinny być nastawione na zdobywanie konkretnych umiejętności. I tak właśnie jest w Wyższej Szkole Finansów i Informatyki. To uczelnia, która daje możliwość rozwijania specjalistycznych kompetencji, na bazie których można oprzeć przyszłą karierę zawodową.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Rachunkowość i finanse w Wyższej Szkole Finansów i Informatyki:

Absolwent specjalności Rachunkowość i finanse w Wyższej Szkole Finansów i Informatyki w Kaliszu posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • prawa cywilnego,
 • prawa gospodarczego,
 • analizy sprawozdań finansowych,
 • rachunkowości zarządczej,
 • zarządzania kapitałem firmy,
 • sprawozdawczości podatkowej,
 • rozliczeń ubezpieczeniowych,
 • systemu kadrowo- płacowego,
 • rozliczeń czasu pracy, urlopów i zwolnień.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po specjalności Rachunkowość i finanse:

Absolwent specjalności Rachunkowość i finanse w Wyższej Szkole Finansów i Informatyki w Kaliszu znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • działach finansowo- księgowych,
 • firmach konsultingowych,
 • biurach rachunkowych,
 • urzędach administracji skarbowej,
 • jednostkach administracji publicznej i samorządowej.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego w Kaliszu

Komentarze (0)