Human resources i coaching

Human resources i coaching

Human resources i coaching

Dolnośląska Szkoła Wyższa - kierunki studiów

Human resources i coaching – Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu

Human resources to coraz częściej występujący termin, oznaczający zasoby ludzkie. Pojęcie HR definiowane jest na dwa sposoby. Pierwszy tłumaczy HR jako pracę wykonywaną przez ludzi, natomiast drugi tłumaczy jako działanie podejmowane przez daną firmę w celu pozyskania i zatrzymania w przedsiębiorstwie pracowników, a także dbanie o efektywność ich pracy. Na czym to dokładnie polega? Tego dowiedzą się ci, którzy wybiorą studia na kierunku Human resources i coaching w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu.

Kształcenie na kierunku Human resources i coaching w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu umożliwia pozyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy na stanowiskach takich jak doradca, coach, czy HR Business Partner. Studenci uczą się jak identyfikować i rozwijać kompetencje, przyciągać i odkrywać talenty, rekrutować i przeprowadzać rozmowy kwalifikacyjne, zatrudniać pracowników w organizacji i wspierać ich rozwój poprzez budowanie ścieżek kariery.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Human resources i coaching w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu oparte są na innowacyjnym programie kształcenia, w którym przeważają ćwiczenia, warsztaty i treningi. Ponadto, studenci otrzymują wybór ścieżki specjalizacyjnej: Coach i doradca, HR Business Partner, Zarządzanie kapitałem ludzkim, Administrator procesów HR, HR Manager, Learning & Development Manager.

Jakie przedmioty znajdują się w programach? Między innymi:

 • trening kompetencji zawodowych,
 • praca w środowisku zróżnicowanym kulturowo,
 • psychologia decyzji i ryzyka,
 • negocjacje i mediacje,
 • kultura organizacyjna,
 • budowanie wizerunku organizacji,
 • ocena i rozwój pracownika,
 • projektowanie i organizowanie szkoleń,
 • platformy komunikacyjne i systemy zarządzania pracownikami

 

Nabywane umiejętności

Studenci kierunku Human resources i coaching we wrocławskiej DSW nabywają licznych umiejętności. Jakie są to umiejętności? Między innymi w zakresie tworzenia i organizacji szkoleń, planowania i organizowania polityki personalnej, tworzenia systemów motywacyjnych i systemów wynagrodzeń, negocjowania warunków zatrudnienia, prowadzenia mediacji i negocjacji.

 

Praca po studiach

Jak może wyglądać droga zawodowa po zakończeniu kształcenia? Absolwenci kierunku Human resources i coaching w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi jako HR Manager, pracownik działu personalnego, rekruter, pracownik firmy konsultingowej, HR Business Partner, szkoleniowiec.

 

Opinie

Kierunki studiów we Wrocławiu tworzą razem długą listę. Sporą jej część zajmują kierunki nowoczesne, dostosowane do współczesnych trendów i wymagań rynku pracy, takie jak Human resources i coaching. Czy warto go studiować? Jeśli tak, to czy oferująca go uczelnia spełni nasze oczekiwania? Jakie ma Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu opinie? Sylwia, studentka kierunku Human resources i coaching mówi:

„Studia w DSW dają dużo satysfakcji, ponieważ zajęcia realizowane są w różnych formach, a nie tylko w formie wykładów i ćwiczeń. Poza tym, każdy może wybrać ulubioną specjalność, dzięki której będzie mógł przygotować się do realizacji planów zawodowych. „

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Human resources i coaching w Dolnośląskiej Szkole Wyższej:

Absolwent kierunku Human resources i coaching w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • tworzenia i organizacji szkoleń,
 • planowania i organizowania polityki personalnej,
 • tworzenia systemów motywacyjnych i systemów wynagrodzeń,
 • negocjowania warunków zatrudnienia,
 • prowadzenia mediacji i negocjacji,
 • tworzenia ścieżek rozwoju dla osób zatrudnionych,
 • oceny potencjału edukacyjnego pracownika,
 • zarządzania procesowego,
 • weryfikacji czasu pracy.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Human resources i coaching:

Absolwent kierunku Human resources i coaching w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu znajdzie zatrudnienie między innymi jako:

 • rekruter,
 • HR Manager,
 • HR Business Partner,
 • szkoleniowiec,
 • pracownik firmy doradczej i konsultingowej,
 • pracownik działu personalnego,
 • pracownik instytucji rynku pracy.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Dolnośląska Szkoła Wyższa

Komentarze (0)