Uniwersytet Warszawski - rekrutacja na studia 2022/2023

Uniwersytet Warszawski - rekrutacja na studia 2022/2023

Elektroniczna rejestracja w rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia oraz jednolite magisterskie na rok akademicki 2022/2023 w Uniwersytecie Warszawskim trwała od 6 czerwca 2022 do 5 lipca 2022 r. z kolei wyniki rekrutacji I tury na studia stacjonarne I stopnia i jednolite ogłoszone zostały 19 lipca 2022 r. 

Kandydaci zakwalifikowani na studia muszą dostarczyć komplet wymaganych dokumentów do wydziałowych komisji rekrutacyjnych od 20 lipca 2022 r.. Informacje o dacie, godzinie i miejscu złożenia dokumentów kandydaci mogą znależć w swoich indywidualnych kontach kandydatów w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK).

Informacje na temat wymaganych dokumentów na UW

 

Przyjmowanie dokumentów od kandydatów:  
I termin 20-22 lipca 2022
II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I turze) 25-26 lipca 2022
III termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w II turze) 27-28 lipca 2022

 

Dla niektórych kierunków studiów terminy rekrutacji mogą się różnić, szczegółówe informacje znajdziesz na rekrutacja.uw.edu.pl

 

Wyniki rekrutacji 2022/2023 na studia w Uniwersytecie Warszawskim

W 2022 roku o przyjęcie na studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie w UW ubiegało się 28 tys. kandydatów, którzy złożyli 51 tys. rejestracji. W rekrutacji 2022/2023 na Uniwersytecie Warszawskim najpopularniejsza pod względem ilości zgłoszeń okazała się psychologia, na którą zapisało się 3,1 tys. osób.

Do popularnych kierunków należały także: zarządzanie (3 tys.), ekonomia, finanse i rachunkowość, informatyka i ekonometria (2,9 tys.), filologia angielska – językoznawstwo (English Studies – Linguistics), filologia angielska – literatura i kultura (English Studies – Literature and Culture) (2,3 tys.) oraz prawo (2 tys.).

Jeśli natomiast weźmiemy pod uwagę liczbę kandydatów na jedno miejsce, najbardziej obleganymi kierunkami były: orientalistyka – koreanistyka (28 osób na jedno miejsce), orientalistyka – japonistyka (16), filologia angielska – językoznawstwo (English Studies – Linguistics), filologia angielska – literatura i kultura (English Studies – Literature and Culture) (16), orientalistyka – sinologia (15), psychologia (Psychology) (15).

 

Harmonogram rekrutacji 2022/2023

 

STUDIA STACJONARNE

Studia I stopnia oraz jednolite magisterskie

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja - I tura

od 6 czerwca do 5 lipca 2022

Ostatni dzień wnoszenia opłat rekrutacyjnych 6 lipca 2022
Ostatni dzień wprowadzenia wyników przez kandydatów 11 lipca 2022

Ogłoszenie wyników - I tura

19 lipca 2022

Składanie dokumentów - I tura

od 20 lipca do 22 lipca 2022

Elektroniczna rejestracja - II tura - w przypadku niewypełenienia limitu miejsc

od 17 sierpnia do 12 września 2022

Ogłoszenie wyników - II tura

od 25 września do 26 września 2022

Składanie dokumentów - II tura

od 25 września do 26 września 2022

 

STUDIA STACJONARNE

Studia II stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja 

od 2 czerwca do 14 września 2022

Ogłoszenie wyników rekrutacji od 16 lipca do 26 września 2022
Składanie dokumentów od 20 lipca do 28 września 2022

 

STUDIA NIESTACJONARNE

Studia I stopnia oraz jednolite magisterskie

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja

od 6 czerwca do 12 września 2022

Ogłoszenie wyników rekrutacji od 19 lipca do 26 września 2022
Składanie dokumentów od 20 lipca do 28 września 2022

 

STUDIA NIESTACJONARNE

Studia II stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja

od 6 czerwca do 15 września 2022

Ogłoszenie wyników rekrutacji od 16 lipca do 26 września 2022

Składanie dokumentów

od 20 lipca do 27 września 2022

 

*Terminy rekrutacji dla poszczególnych kierunków mogą się różnić, dokładne informacje na temat terminów znajdziesz na rekrutacja.uw.edu.pl

 

Harmonogram rekrutacji dla studiów II stopnia oraz niestacjonarnych znajdziesz tutaj

Szczegółowe zasady rekrutacji 2022/2023 na studia w Uniwersytecie Warszawskim znajdziesz tutaj.

 

Dowiedz się więcej

rekrutacja studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

uczelnie i studia w Warszawie

 

Uniwersytet Warszawski kierunki - rekrutacja 2022/2023

Uniwersytet Warszawski w rekrutacji 2022/2023 oferuje kształcenie na ponad 130 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (94 kierunki) i drugiego (101 kierunków) stopnia oraz jednolitych magisterskich (4 kierunków), jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na UW mogą aplikować na 128 kierunków studiów stacjonarnych oraz 42 kierunki studiów niestacjonarnych.

Sprawdź Uniwersytet Warszawski kierunki 2022/2023

 

Uniwersytet Warszawski kierunki studiów - rekrutacja 2022/2023

 • administracja
 • antropozoologia
 • archaeology
 • archeologia
 • architektura przestrzeni informacyjnych
 • artes liberales
 • astronomia
 • bezpieczeństwo wewnętrzne
 • bioetyka
 • bioinformatyka i biologia systemów
 • biologia
 • biotechnologia
 • chemia
 • chemia jądrowa i radiofarmaceutyki
 • chemia medyczna
 • chemiczna analiza instrumentalna
 • cognitive science
 • data science and business analytics
 • dziennikarstwo i medioznawstwo
 • ekonomia
 • etnologia i antropologia kulturowa
 • european politics and economics
 • europeistyka
 • europeistyka - integracja europejska
 • europejskie studia optyki okularowej i optometrii
 • fennistyka
 • filologia angielska
 • filologia bałtycka
 • filologia białoruska z językiem angielskim
 • filologia iberyjska
 • filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie
 • filologia nowogrecka
 • filologia polska
 • filologia polskiego języka migowego
 • filologia romańska
 • filologia rosyjska
 • filologia włoska
 • filozofia
 • finance, international investments and accounting
 • finanse i rachunkowość
 • fizyka
 • geografia
 • geologia poszukiwawcza
 • geologia stosowana
 • germanistyka
 • gospodarka przestrzenna
 • graduate programme in international relations
 • graduate programme in political science
 • graduate programme in teaching english to young learners
 • helwetologia - studia szwajcarskie
 • hispanistyka stosowana
 • historia
 • historia i kultura żydów
 • historia sztuki
 • hungarystyka
 • iberystyka: hispanistyka
 • iberystyka: portugalistyka
 • informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
 • informatyka
 • informatyka i ekonometria
 • interdisciplinary studies on social change: mediterranean and other european borderlands
 • international business program
 • international economics
 • international management and intercultural communication – global mba
 • international studies in philosophy
 • inżynieria nanostruktur
 • język i społeczeństwo
 • kognitywistyka
 • komunikacja międzykulturowa - azja i afryka
 • kryminologia
 • kulturoznawstwo - cywilizacja śródziemnomorska
 • kulturoznawstwo - wiedza o kulturze
 • kulturoznawstwo europy środkowo-wschodniej
 • lingwistyka stosowana
 • logistyka i administrowanie w mediach
 • logopedia ogólna i kliniczna
 • machine learning
 • matematyka
 • muzykologia
 • nanoinżynieria
 • nauczanie fizyki
 • ochrona środowiska
 • optometria
 • organizowanie rynku pracy
 • oriental studies - inner asia: mongolian and tibetan studies
 • orientalistyka - afrykanistyka
 • orientalistyka - arabistyka
 • orientalistyka - indologia
 • orientalistyka - iranistyka
 • orientalistyka - japonistyka
 • orientalistyka - koreanistyka
 • orientalistyka - kultura wschodu starożytnego
 • orientalistyka - mongolistyka i tybetologia
 • orientalistyka - sinologia
 • orientalistyka - turkologia
 • pedagogika
 • pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • pedagogika specjalna
 • physics (studies in english)
 • politologia
 • polityka społeczna
 • praca socjalna
 • prawo
 • prawo finansowe i skarbowość
 • profilaktyka społeczna i resocjalizacja
 • psychologia
 • publikowanie współczesne
 • quantitative finance
 • radiogenomika
 • religions of asia and africa: buddhism, islam and others
 • samorząd terytorialny i polityka regionalna
 • slawistyka
 • socjologia
 • socjologia cyfrowa
 • socjologia interwencji społecznych
 • socjologia stosowana i antropologia społeczna
 • stosowana psychologia zwierząt
 • stosunki międzynarodowe
 • studia euroazjatyckie
 • studia filologiczno-kulturoznawcze
 • studia miejskie
 • studia wschodnie
 • sztuka pisania
 • sztuki społeczne
 • ukrainistyka z językiem angielskim
 • undergraduate programme in international relations
 • undergraduate programme in political science
 • zarządzanie
 • zarządzanie big datą
 • zarządzanie finansami i rachunkowość
 • zastosowania fizyki w biologii i medycynie

Dowiedz się więcej: rekrutacja.uw.edu.pl

 

Nowe kierunki studiów na Uniwersytecie Warszawskim (UW) - 2022

1. interdisciplinary studies on social change: mediterranean and other european borderlands
2. chemia jądrowa i radiofarmaceutyki
3. radiogenomika
4. machine learning
5. iberystyka: hispanistyka
6. iberystyka: portugalistyka
7. religions of asia and africa: buddhism, islam and others
8. socjologia interwencji społecznych
9. praca socjalna
10. international management and intercultural communication – global mba
11. oriental studies - inner asia: mongolian and tibetan studies
12. orientalistyka - afrykanistyka
13. orientalistyka - arabistyka
14. orientalistyka - indologia
15. orientalistyka - iranistyka
16. orientalistyka - japonistyka
17. orientalistyka - koreanistyka
18. orientalistyka - kultura wschodu starożytnego
19. orientalistyka - mongolistyka i tybetologia
20. orientalistyka - sinologia
21. orientalistyka - turkologia

Dowiedz się więcej: rekrutacja.uw.edu.pl

 

Wyniki rekrutacji na studia w roku akademickim 2021/2022 – Uniwersytet Warszawski

Na I rok studiów w roku akademickim 2021/2022 na Uniwersytet Warszawski aplikowało 41373 osób, co sprawia, że UW jest jedną z najchętniej wybieranych uczelni, a także zalicza się do najpopularniejszych uniwersytetów. W tym roku średnio w przeliczeniu na jedno miejsce przypadało 4,8 kandydatów. Największą popularnością cieszyły się takie kierunki studiów, jak: psychologia, zarządzanie, ekonomia, finanse i rachunkowość, informatyka, ekonometria, filologia angielska oraz zarządzanie finansami i rachunkowość.

 

Studenci przyjęci na I rok studiów w roku akademickim 2021/2022

W roku akademickim 2021/2022 Uniwersytet Warszawski był jednym z najchętniej wybieranych przez kandydatów na studia. Na studia I stopnia oraz na studia jednolite magisterskie w tym roku aplikowało 41373 osób.

 

Rekrutacja

W ofercie kształcenia Uniwersytetu Warszawskiego znajduje się ponad 100 kierunków studiów w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym. Studia można podjąć w języku polskim, a także w angielskim.

 

Najchętniej wybierane kierunki studiów

Do najchętniej wybieranych kierunków studiów przez kandydatów na Uniwersytecie Warszawskim na studiach stacjonarnych I stopnia i jednolitych magisterskich, według ogólnej liczby zgłoszeń możemy zaliczyć m.in. psychologia (2800), zarządzanie (2600), ekonomia (2500), finanse i rachunkowość (2500), informatyka (2500), ekonometria (2500), filologia angielska (2100), zarządzanie finansami i rachunkowość (1900).

 

Biorąc pod uwagę liczbę kandydatów na jedno miejsce, to największą popularnością cieszyły się takie kierunki, jak: inżynieria nanostruktur (23,2), orientalistyka – japonistyka (17), orientalistyka – sinologia (16,4), filologia angielska (14,2) oraz psychologia (13,7).

 

 

Najpopularniejsze kierunki studiów - Uniwersytet Warszawski

Liczba kandydatów w przeliczeniu na jedno miejsce w rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie na rok akademicki 2021/2022 (tura czerwcowo-lipcowa)

Kierunek studiów

Liczba kandydatów na miejsce

Inżynieria nanostruktur

23,2

Orientalistyka - japonistyka

17,0

Orientalistyka - sinologia

16,4

Filologia angielska (English Studies)

14,2

Psychologia (Psychology)* - II tura tylko na studia w jęz. angielskim

13,7

Sztuka pisania

10,8

Iberystyka: hispanistyka

9,2

Bioinformatyka i biologia systemów

8,6

Stosunki międzynarodowe

8,5

Biotechnologia

8,5

Chemia medyczna

8,2

Zarządzanie

8,1

Dziennikarstwo i medioznawstwo

7,7

Nanoinżynieria

7,6

Ekonomia; finanse i rachunkowość; informatyka i ekonometria

7,4

Filologia włoska

6,7

Informatyka

6,6

Orientalistyka - arabistyka

6,4

European Politics and Economics*

6,4

Logistyka i administrowanie w mediach

6,3

Biologia

6,1

Kulturoznawstwo - cywilizacja śródziemnomorska

6,1

Zarządzanie finansami i rachunkowość

6,0

Chemiczna analiza instrumentalna*

5,4

Finance, International Investment and Accounting*

5,2

Astronomia

5,0

Logopedia ogólna i kliniczna

5,0

Chemia jądrowa i radiofarmaceutyki

4,8

Historia sztuki

4,7

Zastosowania fizyki w biologii i medycynie

4,7

Gospodarka przestrzenna*

4,6

Bezpieczeństwo wewnętrzne*

4,4

Orientalistyka – hebraistyka

4,2

Antropozoologia

4,1

Socjologia stosowana i antropologia społeczna

4,0

Iberystyka: portugalistyka

4,0

Orientalistyka - turkologia

3,9

Międzywydziałowe studia ochrony środowiska*

3,8

Prawo

3,8

Politologia*

3,7

Archaeology (Studies in English)

3,6

Socjologia

3,6

Europeistyka

3,6

Profilaktyka społeczna i resocjalizacja*

3,6

Architektura przestrzeni informacyjnych

3,6

Matematyka

3,5

Etnologia i antropologia kulturowa

3,5

International Studies in Philosophy

3,4

Indywidualne studia międzydziedzinowe prowadzone przez Kolegium Międzywydziałowych

Indywidulanych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych

3,4

Ochrona środowiska*

3,4

Filologia romańska

3,3

Orientalistyka - egiptologia

3,3

Kognitywistyka

3,3

Pedagogika*

3,3

Filologia rosyjska

3,2

Lingwistyka stosowana

3,1

Artes Liberales

3,1

Chemia*

3,1

Europejskie studia optyki okularowej i optometrii*

3,1

Europeistyka - integracja europejska

3,0

Orientalistyka - mongolistyka i tybetologia

2,9

Fizyka

2,9

Historia

2,8

Kulturoznawstwo - wiedza o kulturze

2,7

Indywidualne studia międzydziedzinowe prowadzone przez Kolegium Międzydziedzinowych

Indywidulanych Studiów Humanistycznych i Społecznych

2,6

Administracja*

2,6

Filozofia

2,6

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna*

2,6

Geografia*

2,5

Organizowanie rynku pracy*

2,5

Studia filologiczno-kulturoznawcze

2,4

Undergraduate Programme in International Relations*

2,3

Studia amerykanistyczne (American Studies)

2,3

Orientalistyka - iranistyka

2,2

Archeologia*

2,2

Hungarystyka

2,1

Geologia poszukiwawcza*

2,1

Orientalistyka - afrykanistyka*

2,0

Filologia nowogrecka*

2,0

Orientalistyka - indologia*

2,0

Pedagogika specjalna*

2,0

Muzykologia

2,0

Filologia polska

1,9

Polityka społeczna*

1,9

Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie

1,8

Germanistyka*

1,7

Samorząd terytorialny i polityka regionalna*

1,7

Undergraduate Programme in Political Science*

1,6

Publikowanie współczesne*

1,5

Geologia stosowana*

1,5

Historia i kultura Żydów*

1,4

Nauczanie fizyki*

1,4

Kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej*

1,3

Studia wschodnie*

1,1

Slawistyka*

1,1

Filologia bałtycka*

0,8

Nauczanie języków obcych*

0,8

Filologia białoruska z językiem angielskim*

0,7

Ukrainistyka z językiem angielskim*

0,6

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo*

0,4

* kierunki, na których odbyła się więcej niż jedna tura rekrutacji

plik źródłowy znajdziesz tutaj

 

 

Progi punktowe

Progi punktowe przyjęć na studia stacjonarne I stopnia i jednolite studia magisterskie w rekrutacji na rok akademicki 2021/2022 (z uwzględnieniem tur rekrutacji)

Kierunek studiów

Próg I tura

 Próg II tura

Próg III tura

Administracja

50,15

68,64

 

Antropozoologia

57,03

 

 

Archaeology (Studies in English)

60

 

 

Archeologia

50,56

50,72

 

Architektura przestrzeni informacyjnych

66,48

 

 

Artes Liberales

52,46

 

 

Astronomia

64

 

 

Bezpieczeństwo wewnętrzne

50,17

62,35

 

Bioinformatyka i biologia systemów

78,11

 

 

Biologia

56,61

 

 

Biotechnologia

63,68

 

 

Chemia jądrowa i radiofarmaceutyki

50,36

 

 

Chemia medyczna

60,1

 

 

Chemia

50,88

51,4

 

Chemiczna analiza instrumentalna

50,16

54,32

 

Dziennikarstwo i medioznawstwo

64,44

 

 

Ekonomia; finanse i rachunkowość; informatyka i ekonometria

74,21

 

 

Etnologia i antropologia kulturowa

56,78

 

 

European Politics and Economics

73,25

52

 

Europeistyka - integracja europejska

50,04

 

 

Europeistyka

56,41

 

 

Europejskie studia optyki okularowej i optometrii

50,86

53,93

 

Filologia angielska (English Studies)

84,61

 

 

Filologia bałtycka

50,77

50,4

 

Filologia białoruska z językiem angielskim

56,82

50,81

 

Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie

50,92

 

 

Filologia nowogrecka

50,42

63,41

 

Filologia polska

51,03

 

 

Filologia romańska

64,74

 

 

Filologia rosyjska

56,4

 

 

Filologia włoska

73,07

 

 

Filozofia

61,12

 

 

Finance, International Investment and Accounting

50

61

 

Fizyka

61,32

 

 

Geografia

50,18

50,88

 

Geologia poszukiwawcza

55,94

52,73

 

Geologia stosowana

50,12

53,51

 

Germanistyka

50,13

50,19

 

Gospodarka przestrzenna

50,14

51,83

 

Historia i kultura Żydów

50,13

65,13

 

Historia sztuki

68,83

 

 

Historia

53,28

 

 

Hungarystyka

52,65

 

 

Iberystyka: hispanistyka

75,98

 

 

Iberystyka: portugalistyka

65,88

 

 

Indywidualne studia międzydziedzinowe prowadzone przez Kolegium

Międzydziedzinowych Indywidulanych Studiów Humanistycznych i Społecznych

 

78,95

 

 

Indywidualne studia międzydziedzinowe prowadzone przez Kolegium

Międzywydziałowych Indywidulanych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych

 

71,58

 

 

Informatyka

88,51

 

 

International Studies in Philosophy

56

 

 

Inżynieria nanostruktur

67,01

 

 

Kognitywistyka

65,47

 

 

Kulturoznawstwo - cywilizacja śródziemnomorska

64,41

 

 

Kulturoznawstwo - wiedza o kulturze

54,97

 

 

Kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej

50,18

57,42

 

Lingwistyka stosowana

73,33

 

 

Logistyka i administrowanie w mediach

56,28

 

 

Logopedia ogólna i kliniczna

67,2

 

 

Matematyka

77

 

 

Międzywydziałowe studia ochrony środowiska

50,98

74,16

 

Muzykologia

51,01

 

 

Nanoinżynieria

72,62

 

 

Nauczanie fizyki

56,4

56,37

 

Nauczanie języków obcych

50,79

50,21

 

Ochrona środowiska

51,09

51,41

 

Organizowanie rynku pracy

50,2

59,73

 

Orientalistyka - afrykanistyka

59,79

84,48

 

Orientalistyka - arabistyka

77,18

 

 

Orientalistyka - egiptologia

65,38

 

 

Orientalistyka – hebraistyka

79,66

 

 

Orientalistyka - indologia

54,7

78,86

 

Orientalistyka - iranistyka

53,14

 

 

Orientalistyka - japonistyka

87,61

 

 

Orientalistyka - mongolistyka i tybetologia

50,38

 

 

Orientalistyka - sinologia

85,13

 

 

Orientalistyka - turkologia

70,82

 

 

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

50,4

54,02

 

Pedagogika specjalna

50,08

50,2

 

Pedagogika

50,05

62,14

 

Politologia

50,49

80,05

 

Polityka społeczna

50,27

50,78

 

Prawo

73,26

 

 

Profilaktyka społeczna i resocjalizacja

50,05

50

 

Psychologia (Psychology)*

77,25

67,67

 

Publikowanie współczesne

58,4

56,8

 

Samorząd terytorialny i polityka regionalna

50,03

50,71

 

Slawistyka

51,2

51,02

 

Socjologia stosowana i antropologia społeczna

55,94

 

 

Socjologia

67

 

 

Stosunki międzynarodowe

69,35

 

 

Studia amerykanistyczne (American Studies)

69,68

 

 

Studia filologiczno-kulturoznawcze

64,37

 

 

Studia wschodnie

55,02

52,88

 

Sztuka pisania

83,42

 

 

Ukrainistyka z językiem angielskim

50,51

52,1

 

Undergraduate Programme in International Relations

50

50

 

Undergraduate Programme in Political Science

 

50

55,05

Zarządzanie finansami i rachunkowość

71,96

 

 

Zarządzanie

71,4

 

 

Zastosowania fizyki w biologii i medycynie

63,01

 

 

* studia prowadzone w jęz. polskim i angielskim; wynik ostatniej przyjętej osoby w I turze dotyczy studiów w jęz. polskim (ostatnia osoba przyjęta w I turze na studia w jęz. angielskim osiągnęła wynik 55,25); II tura zapisów odbyła się tylko na studia w jęz. angielskim

plik źródłowy znajdziesz tutaj

 

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski to jedna z najstarszych uczelni w kraju, której historia sięga 1816 roku, kiedy to rozpoczęła działalność pod nazwą Królewski Uniwersytet Warszawski. Dzisiaj jest największą polską uczelnią, kształcącą ponad 40 tysięcy studentów.

Uniwersytet Warszawski to istotne miejsce dla nauki i kultury. To placówka, która może pochwalić się znamienitym gronem absolwentów, do których należą między innymi: Henryk Sienkiewicz, Czesław Miłosz, czy Olga Tokarczuk. Może się poszczycić także ogromną liczbą partnerów krajowych i zagranicznych, w tym również spoza Unii Europejskiej.

Uniwersytet Warszawski oferuje kształcenie na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich. Ponadto, realizuje kształcenie na studiach podyplomowych i w ramach szkoły doktorskiej. Studenci otrzymują możliwość wyboru spośród dwudziestu czterech wydziałów, a także czterech szkół doktorskich, do których należą: Międzydziedzinowa Szkoła Doktorska, Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych, Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych oraz Szkoła Doktorska Nauk Społecznych.

Poszerzaniu horyzontów i rozwijaniu zainteresowań służą nie tylko zajęcia, lecz również uczestnictwo w kołach naukowych, a tych na Uniwersytecie Warszawskim jest całe mnóstwo. Między innymi: Koło Naukowe Informacji i Książki, Koło Naukowe Biologów Terenowych, Koło Naukowe Prawa Europejskiego, Koło Fotografii Przyrodniczej, czy Koło Naukowe Austriackiej Szkoły Ekonomii.

Uniwersytet Warszawski oferuje około 200 programów studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich. Od Astronomii, Matematyki przez Prawo, Ekonomię, po Lingwistykę stosowaną i Archeologię. Część kierunków prowadzona jest także w języku angielskim.

UW jest ponadto pierwszą uczelnią w kraju, która wprowadziła studia międzyobszarowe i międzywydziałowe. Studenci w konsultacji z opiekunem naukowym sami układają sobie pogram zajęć, a absolwenci mogą uzyskać tytuł licencjata lub magistra w zakresie kilku kierunków.

 

WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 06.06.2022 do 05.07.2022 od 06.06.2022 do 12.09.2022
Studia II stopnia od 06.06.2022 do 15.09.2022 od 06.06.2022 do 16.09.2022

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 06.06.2022 do 05.07.2022

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 06.06.2022 do 15.09.2022

Studia niestacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 06.06.2022 do 12.09.2022

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 06.06.2022 do 16.09.2022

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na stronie uczelni: Uniwersytet Warszawski

Aktualności rekrutacyjne

Uniwersytet Warszawski - studia 2022

Kierunki studiów - Uniwersytet Warszawski: znaleziono 131

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów

Administracja
Wydział Prawa i Administracji UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Antropozoologia
Wydział „Artes Liberales” UW

I stopnia

stacjonarne

Archaeology
Wydział Archeologii UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Archeologia
Wydział Archeologii UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Architektura przestrzeni informacyjnych
Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Artes liberales
Wydział „Artes Liberales” UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Astronomia
Wydział Fizyki UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Bezpieczeństwo wewnętrzne
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Bioetyka
Wydział Filozofii UW

II stopnia

stacjonarne

Bioinformatyka i biologia systemów
Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Biologia
Wydział Biologii UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Biotechnologia
Wydział Biologii UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Chemia
Wydział Chemii UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Chemia jądrowa i radiofarmaceutyki
Wydział Chemii UW

I stopnia

stacjonarne

Chemia medyczna
Wydział Chemii UW

I stopnia

stacjonarne

Chemiczna analiza instrumentalna
Wydział Chemii UW

I stopnia

stacjonarne

Cognitive science
Wydział Psychologii UW

II stopnia

stacjonarne

Data science and business analytics
Wydział Nauk Ekonomicznych UW

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Dziennikarstwo i medioznawstwo
Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Ekonomia
Wydział Nauk Ekonomicznych UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Etnologia i antropologia kulturowa
Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

European politics and economics
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW

I stopnia

stacjonarne

Europeistyka
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Europeistyka - integracja europejska
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW

I stopnia

stacjonarne

Europejskie studia optyki okularowej i optometrii
Wydział Fizyki UW

I stopnia

stacjonarne

Fennistyka
Wydział Neofilologii UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia angielska
Wydział Neofilologii UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Filologia bałtycka
Wydział Polonistyki UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia białoruska z językiem angielskim
Wydział Lingwistyki Stosowanej UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia iberyjska
Wydział Neofilologii UW

II stopnia

stacjonarne

Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie
Wydział Polonistyki UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia nowogrecka
Wydział „Artes Liberales” UW

I stopnia

stacjonarne

Filologia polska
Wydział Polonistyki UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Filologia polskiego języka migowego
Wydział Polonistyki UW

II stopnia

stacjonarne

Filologia romańska
Wydział Neofilologii UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Filologia rosyjska
Wydział Lingwistyki Stosowanej UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia włoska
Wydział Neofilologii UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Filozofia
Wydział Filozofii UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Finance, international investments and accounting
Wydział Nauk Ekonomicznych UW

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Finanse i rachunkowość
Wydział Nauk Ekonomicznych UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Fizyka
Wydział Fizyki UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Geografia
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Geologia poszukiwawcza
Wydział Geologii UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Geologia stosowana
Wydział Geologii UW

I stopnia

stacjonarne

Germanistyka
Wydział Neofilologii UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Gospodarka przestrzenna
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Graduate programme in international relations
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW

II stopnia

stacjonarne

Graduate programme in political science
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW

II stopnia

stacjonarne

Graduate programme in teaching english to young learners
Wydział Pedagogiczny UW

II stopnia

stacjonarne

Helwetologia - studia szwajcarskie
Wydział Neofilologii UW

II stopnia

stacjonarne

Hispanistyka stosowana
Wydział Neofilologii UW

I stopnia

niestacjonarne

Historia
Wydział Historii UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Historia i kultura żydów
Wydział Historii UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Historia sztuki
Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Hungarystyka
Wydział Neofilologii UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Iberystyka: hispanistyka
Wydział Neofilologii UW

I stopnia

stacjonarne

Iberystyka: portugalistyka
Wydział Neofilologii UW

I stopnia

stacjonarne

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Informatyka
Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Informatyka i ekonometria
Wydział Nauk Ekonomicznych UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Interdisciplinary studies on social change: mediterranean and other european borderlands
Wydział „Artes Liberales” UW

II stopnia

stacjonarne

International business program
Wydział Zarządzania UW

II stopnia

stacjonarne

International economics
Wydział Nauk Ekonomicznych UW

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

International management and intercultural communication – global mba
Wydział Zarządzania UW

II stopnia

stacjonarne

International studies in philosophy
Wydział Filozofii UW

I stopnia

stacjonarne

Inżynieria nanostruktur
Wydział Fizyki UW

II stopnia

stacjonarne

Język i społeczeństwo
Wydział Socjologii UW

II stopnia

stacjonarne

Kognitywistyka
Wydział Filozofii UW

I stopnia

stacjonarne

Komunikacja międzykulturowa - azja i afryka
Wydział Orientalistyczny UW

II stopnia

stacjonarne

Kryminologia
Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Kulturoznawstwo - cywilizacja śródziemnomorska
Wydział „Artes Liberales” UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Kulturoznawstwo - wiedza o kulturze
Wydział Polonistyki UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Kulturoznawstwo europy środkowo-wschodniej
Wydział Lingwistyki Stosowanej UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Lingwistyka stosowana
Wydział Lingwistyki Stosowanej UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Logistyka i administrowanie w mediach
Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Logopedia ogólna i kliniczna
Wydział Polonistyki UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Machine learning
Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW

II stopnia

stacjonarne

Matematyka
Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Muzykologia
Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Nanoinżynieria
Wydział Fizyki UW

I stopnia

stacjonarne

Nauczanie fizyki
Wydział Fizyki UW

I stopnia

stacjonarne

Ochrona środowiska
Wydział Biologii UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Optometria
Wydział Fizyki UW

II stopnia

stacjonarne

Organizowanie rynku pracy
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW

I stopnia

stacjonarne

Oriental studies - inner asia: mongolian and tibetan studies
Wydział Orientalistyczny UW

II stopnia

stacjonarne

Orientalistyka - afrykanistyka
Wydział Orientalistyczny UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Orientalistyka - arabistyka
Wydział Orientalistyczny UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Orientalistyka - indologia
Wydział Orientalistyczny UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Orientalistyka - iranistyka
Wydział Orientalistyczny UW

I stopnia

stacjonarne

Orientalistyka - japonistyka
Wydział Orientalistyczny UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Orientalistyka - koreanistyka
Wydział Orientalistyczny UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Orientalistyka - kultura wschodu starożytnego
Wydział Orientalistyczny UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Orientalistyka - mongolistyka i tybetologia
Wydział Orientalistyczny UW

I stopnia

stacjonarne

Orientalistyka - sinologia
Wydział Orientalistyczny UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Orientalistyka - turkologia
Wydział Orientalistyczny UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Pedagogika
Wydział Pedagogiczny UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Wydział Pedagogiczny UW

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika specjalna
Wydział Pedagogiczny UW

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Physics (studies in english)
Wydział Fizyki UW

II stopnia

stacjonarne

Politologia
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Polityka społeczna
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Praca socjalna
Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Prawo
Wydział Prawa i Administracji UW

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Prawo finansowe i skarbowość
Wydział Prawa i Administracji UW

II stopnia

niestacjonarne

Profilaktyka społeczna i resocjalizacja
Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Psychologia
Wydział Psychologii UW

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Publikowanie współczesne
Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Quantitative finance
Wydział Nauk Ekonomicznych UW

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Radiogenomika
Wydział Chemii UW

II stopnia

stacjonarne

Religions of asia and africa: buddhism, islam and others
Wydział Orientalistyczny UW

II stopnia

stacjonarne

Samorząd terytorialny i polityka regionalna
Wydział Prawa i Administracji UW

I stopnia

stacjonarne

Slawistyka
Wydział Polonistyki UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Socjologia
Wydział Socjologii UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Socjologia cyfrowa
Wydział Socjologii UW

II stopnia

stacjonarne

Socjologia interwencji społecznych
Wydział Socjologii UW

II stopnia

stacjonarne

Socjologia stosowana i antropologia społeczna
Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Stosowana psychologia zwierząt
Wydział Psychologii UW

I stopnia

niestacjonarne

Stosunki międzynarodowe
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Studia euroazjatyckie
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW

II stopnia

stacjonarne

Studia filologiczno-kulturoznawcze
Wydział Neofilologii UW

I stopnia

stacjonarne

Studia miejskie
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW

II stopnia

stacjonarne

Studia wschodnie
Wydział Orientalistyczny UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Sztuka pisania
Wydział Polonistyki UW

I stopnia

stacjonarne

Sztuki społeczne
Wydział Polonistyki UW

II stopnia

stacjonarne

Ukrainistyka z językiem angielskim
Wydział Lingwistyki Stosowanej UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Undergraduate programme in international relations
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW

I stopnia

stacjonarne

Undergraduate programme in political science
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW

I stopnia

stacjonarne

Zarządzanie
Wydział Zarządzania UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie big datą
Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW

II stopnia

stacjonarne

Zarządzanie finansami i rachunkowość
Wydział Zarządzania UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zastosowania fizyki w biologii i medycynie
Wydział Fizyki UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warszawski

Komentarze (0)