Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - rekrutacja na studia 2022/2023

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - rekrutacja na studia 2022/2023

Rekrutacja na studia stacjonarne I stopnia oraz jednolite magisterskie na rok akademicki 2022/2023 w Szkole Głównej Gospodartstwa Wiejskiego (SGGW) w Warszawie odbędzie się w terminie od 7 czerwca 2022 do 8 lipca 2022 r. Wyniki I tury rekrutacji ogłoszone zostaną 15 lipca 2022 r.  W przypadku nie wypełnienia limitów miejsc zostanie przeprowadzona II tura rekrutacji.

Dla niektórych kierunków studiów terminy rekrutacji mogą się różnić, szczegółówe informacje znajdziesz na sggw.edu.pl/rekrutacja

Dodatkowa rekrutacja na SGGW 2022 - ewentualna dodatkowa rekrutacja na kierunki studiów I stopnia (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc) w rekrutacji 2022/2023 w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbędzie się od 29 lipca do 1 sierpnia 2022 r.

 

Harmonogram rekrutacji 2022/2023

 

STUDIA STACJONARNE i NIESTACJONARNE

Studia I stopnia oraz jednolite magisterskie

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja - I tura

od 7 czerwca do 8 lipca 2022

Ogłoszenie wyników rekrutacji - I tura

15 lipca 2022

Składanie dokumentów - I tura

19 lipca do 27 lipca 2022

Ogłoszenie liczby wolnych miejsc dostępnych w II turze rekrutacji 28 lipca 2022

Elektroniczna rejestracja - II tura - w przypadku niewypełenienia limitu miejsc

od 29 lipca do 1 sierpnia 2022

Ogłoszenie wyników - II tura

5 sierpnia 2022

Składanie dokumentów - II tura

od 8 siernia do 11 sierpnia 2022
Ogłoszenie liczby wolnych miejsc dostępnych w III turze rekrutacji do 17 sierpnia 2022
Elektroniczna rejestracja - III tura od 6 września do 12 września 2022
Ogłoszenie wyników - III tura 16 września 2022
Składanie dokumentów - III tura od 19 września do 21 września 2022

 

studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja od 7 czerwca do 22 sierpnia 2022
Testy kompetencyjne 31 sierpnia 2022
Ogłoszenie wyników 7 września 2022

Składanie dokumentów

od 8 września do 16 września 2022

 

*Terminy rekrutacji dla poszczególnych kierunków mogą się różnić, dokładne informacje na temat terminów znajdziesz na sggw.edu.pl/rekrutacja

 

Wymagane przedmioty kwalifikacyjne – studia stacjonarne I stopnia i jednolite studia magisterskie tutaj

zasady rekrutacji 2022/2023 na studia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego znajdziesz tutaj.

 

Dowiedz się więcej

rekrutacja studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

uczelnie i studia w Warszawie

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie kierunki - rekrutacja 2022/2023

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w rekrutacji 2022/2023 oferuje kształcenie na ponad 40 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (40 kierunków) i drugiego (37 kierunków) stopnia oraz jednolitych magisterskich (2 kierunki), jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na SGGW mogą aplikować na 49 kierunków studiów stacjonarnych oraz 27 kierunków studiów niestacjonarnych.

Sprawdź Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie kierunki 2022/2023

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie kierunki studiów - rekrutacja 2022/2023

 • architektura krajobrazu
 • bezpieczeństwo żywności
 • big data analytics
 • bioinżynieria zwierząt
 • biologia
 • biotechnologia
 • budownictwo
 • dietetyka
 • ekologiczne rolnictwo i produkcja żywności
 • ekonomia
 • engineering infrastructure
 • finance and accounting
 • finanse i rachunkowość
 • food science: technology and nutrition
 • forest information technology
 • gastronomia i hotelarstwo
 • gospodarka przestrzenna
 • hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich
 • horticulture
 • informatyka
 • informatyka i ekonometria
 • inżynieria ekologiczna
 • inżynieria i gospodarka wodna
 • inżynieria środowiska
 • inżynieria systemów biotechnicznych
 • leśnictwo
 • logistyka
 • meblarstwo
 • modern engineering in water management
 • ochrona środowiska
 • ogrodnictwo
 • ogrodnictwo miejskie i arborystyka
 • organic agriculture and food production
 • pedagogika
 • restoration and management of environment
 • rolnictwo
 • socjologia
 • technologia biomedyczna
 • technologia drewna
 • technologia żywności i żywienie człowieka
 • technologie energii odnawialnej
 • towaroznawstwo i marketing żywności
 • turystyka i rekreacja
 • veterinary medicine
 • weterynaria
 • zarządzanie
 • zarządzanie i inżynieria produkcji
 • zootechnika
 • żywienie człowieka i ocena żywności

Dowiedz się więcej: SGGW kierunki

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW) w Warszawie

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego jest najstarszą rolniczą uczelnią w kraju i czwartą tego typu uczelnią w Europie. Jej historia sięga 1816 roku i związana jest z powołaniem Instytutu Agronomicznego w Marymoncie. Dzisiaj to uczelnia składająca się z trzynastu wydziałów, a także miejsce oferujące zdobywanie wiedzy nie tylko studentom.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie prowadzi kształcenie na jednolitych studiach magisterskich, studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jak również studiach podyplomowych i w ramach szkoły doktorskiej.

Studenci otrzymują możliwość uczestnictwa w programach wymiany, jak również poszerzania horyzontów i rozwijania zainteresowań w kołach naukowych, a tych jest bardzo wiele; na przykład: Koło Naukowe Biotechnologów, Koło Naukowe Gastronomów i Hotelarzy, Koło Naukowe Hodowców Zwierząt Gospodarskich, czy Koło Naukowe Ochrony Środowiska.

Ponadto, zainteresowani dalszym rozwojem mogą podjąć studia MBA w zakresie Zarządzania w Agrobiznesie. Program posiada akredytację europejskiego konsorcjum uczelni rolniczych ICA, a 15% zajęć jest prowadzonych w języku angielskim przez współpracujących wykładowców zagranicznych.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego kształci blisko 18 tysięcy studentów na ponad 40 kierunkach – w tym prowadzonych w języku angielskim - od Weterynarii i Architektury krajobrazu, przez Ekonomię i Informatykę, po Bioinżynierię zwierząt, Dietetykę i Rolnictwo.

Oferta studiów podyplomowych jest również niezwykle bogata: od Rolnictwa dla absolwentów studiów nierolniczych, przez Aranżację roślin w przestrzeni użytkowej po Nowoczesną organizację i zarządzanie w gastronomii.

 

WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 07.06.2022 do 08.07.2022 od 07.06.2022 do 08.07.2022
Studia II stopnia od 07.06.2022 do 22.08.2022 od 07.06.2022 do 22.08.2022

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 07.06.2022 do 08.07.2022

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 07.06.2022 do 22.08.2022

Studia niestacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 07.06.2022 do 08.07.2022

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 07.06.2022 do 22.08.2022

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na stronie uczelni: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - studia 2022

Kierunki studiów - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: znaleziono 49

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów

Architektura krajobrazu
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Bezpieczeństwo żywności
Wydział Technologii Żywności SGGW

I stopnia

stacjonarne

Big data analytics
Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki SGGW

II stopnia

stacjonarne

Bioinżynieria zwierząt
Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt SGGW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Biologia
Wydział Biologii i Biotechnologii SGGW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Biotechnologia
Wydział Biologii i Biotechnologii SGGW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Budownictwo
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Dietetyka
Wydział Żywienia Człowieka SGGW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Ekologiczne rolnictwo i produkcja żywności
Wydział Rolnictwa i Ekologii SGGW

I stopnia

stacjonarne

Ekonomia
Wydział Ekonomiczny SGGW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Engineering infrastructure
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW

II stopnia

stacjonarne

Finance and accounting
Wydział Ekonomiczny SGGW

II stopnia

stacjonarne

Finanse i rachunkowość
Wydział Ekonomiczny SGGW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Food science: technology and nutrition
Wydział Technologii Żywności SGGW

I stopnia

stacjonarne

Forest information technology
Wydział Leśny SGGW

II stopnia

stacjonarne

Gastronomia i hotelarstwo
Wydział Żywienia Człowieka SGGW

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Gospodarka przestrzenna
Wydział Leśny SGGW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich
Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt SGGW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Horticulture
Wydział Ogrodniczy SGGW

II stopnia

stacjonarne

Informatyka
Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki SGGW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Informatyka i ekonometria
Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki SGGW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria ekologiczna
Wydział Rolnictwa i Ekologii SGGW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Inżynieria i gospodarka wodna
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Inżynieria systemów biotechnicznych
Wydział Inżynierii Produkcji SGGW

I stopnia

stacjonarne

Inżynieria środowiska
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Leśnictwo
Wydział Leśny SGGW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Logistyka
Wydział Ekonomiczny SGGW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Meblarstwo
Wydział Technologii Drewna SGGW

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Modern engineering in water management
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW

II stopnia

stacjonarne

Ochrona środowiska
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Ogrodnictwo
Wydział Ogrodniczy SGGW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Ogrodnictwo miejskie i arborystyka
Wydział Ogrodniczy SGGW

I stopnia

stacjonarne

Organic agriculture and food production
Wydział Rolnictwa i Ekologii SGGW

I stopnia

stacjonarne

Pedagogika
Wydział Socjologii i Pedagogiki SGGW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Restoration and management of environment
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW

II stopnia

stacjonarne

Rolnictwo
Wydział Rolnictwa i Ekologii SGGW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Socjologia
Wydział Socjologii i Pedagogiki SGGW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Technologia biomedyczna
Wydział Biologii i Biotechnologii SGGW

I stopnia

stacjonarne

Technologia drewna
Wydział Technologii Drewna SGGW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Technologia żywności i żywienie człowieka
Wydział Technologii Żywności SGGW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Technologie energii odnawialnej
Wydział Inżynierii Produkcji SGGW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Towaroznawstwo i marketing żywności
Wydział Technologii Żywności SGGW

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Turystyka i rekreacja
Wydział Ekonomiczny SGGW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Veterinary medicine
Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW

jednolite

stacjonarne

Weterynaria
Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW

jednolite

stacjonarne

Zarządzanie
Wydział Ekonomiczny SGGW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie i inżynieria produkcji
Wydział Inżynierii Produkcji SGGW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Zootechnika
Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt SGGW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Żywienie człowieka i ocena żywności
Wydział Żywienia Człowieka SGGW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Komentarze (0)