Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - rekrutacja na studia 2022/2023

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - rekrutacja na studia 2022/2023

Elektroniczna rejestracja w rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia oraz jednolite magisterskie na rok akademicki 2022/2023 w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie odbędzie się w terminie od 2 maja 2022 do 13 lipca 2022 r. Wyniki rekrutacji I tury na studia stacjonarne I stopnia i jednolite ogłoszone zostaną 22 lipca 2022 r. W przypadku nie wypełnienia limitów miejsc zostanie przeprowadzona II tura rekrutacji.

Dla niektórych kierunków studiów terminy rekrutacji mogą się różnić, szczegółówe informacje znajdziesz na www.awf.edu.pl/kandydat

Dodatkowa rekrutacja na CHAT 2022 - ewentualna dodatkowa rekrutacja na kierunki studiów I stopnia (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc) w rekrutacji 2022/2023 na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie odbędzie się od 16 lipca do 17 sierpnia 2022 r.

 

Harmonogram rekrutacji 2022/2023

 

STUDIA STACJONARNE

Studia I stopnia, II stopnia oraz jednolite magisterskie

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja - I tura

od 2 maja do 13 lipca 2022 

Ogłoszenie wyników

22 lipca 2022

Składanie dokumentów

od 18 lipca do 21 lipca 2022

Elektroniczna rejestracja - II tura - w przypadku niewypełenienia limitu miejsc

czeka na aktualizację

Ogłoszenie wyników - II tura

czeka na aktualizację

Składanie dokumentów - II tura

czeka na aktualizację

 

*Terminy rekrutacji dla poszczególnych kierunków mogą się różnić, dokładne informacje na temat terminów znajdziesz na www.awf.edu.pl/kandydat

 

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - kierunki studiów 2022/2023

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie w rekrutacji 2022/2023 oferuje kształcenie na 4 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (2 kierunki) i drugiego (2 kierunki) stopnia oraz jednolitych magisterskich (1 kierunek), jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na ChAT mogą aplikować na 4 kierunki studiów stacjonarnych.

 

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie kierunki studiów - rekrutacja 2022/2023

  • pedagogika
  • pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
  • studia w zakresie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika
  • studia w zakresie nauk teologicznych w dyscyplinie nauki teologiczne
  • teologia

Dowiedz się więcej: irk.chat.edu.pl

 

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie to uczelnia o wieloletniej historii, w której kształcą się osoby związane z tradycją ewangelicką, prawosławną i starokatolicką. Jest jedyną ekumeniczną uczelnią akademicką w Polsce, w której studenci mają okazję spotkać teologów, uczonych i duchownych reprezentujących różne Kościoły, jak również poznać różne szkoły teologiczne i różne podejścia metodologiczne w prowadzonych badaniach.

Specyfiką uczelni jest jej kameralny charakter, osobowe relacje między studentami i wykładowcami oraz szacunek wobec odmienności. W murach Akademii studiują bowiem przedstawiciele różnych tradycji, kultur i wyznań.

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie prowadzi kształcenie na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich. Ponadto, oferuje kształcenie w ramach szkoły doktorskiej. Cechą charakterystyczną uczelni jest prowadzenie zajęć, które odbywają się w niewielkich, najwyżej kilkunastoosobowych grupach, co sprzyja nawiązywaniu partnerskich relacji pomiędzy nauczycielem a studentami.

W przestrzeni edukacyjnej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej funkcjonują dwa wydziały: Wydział Nauk Społecznych, prowadzący kształcenie w zakresie Pedagogiki oraz Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, a także Wydział Teologiczny, realizujący studia na kierunku Teologia w zakresie teologii ewangelickiej, prawosławnej, starokatolickiej i protestanckiej.

WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 02.05.2022 do 13.07.2022
Studia II stopnia

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 02.05.2022 do 13.07.2022

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na stronie uczelni: Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Aktualności rekrutacyjne

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - studia 2022

Kierunki studiów - Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie: znaleziono 3

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów

Pedagogika
Wydział Nauk Społecznych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Wydział Nauk Społecznych

jednolite

stacjonarne

Teologia
Wydział Teologiczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Komentarze (0)