Uniwersytet Muzyczny w Warszawie - rekrutacja na studia 2023/2024

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie - rekrutacja na studia 2023/2024

Rejestracja kandydatów na studia w systemie IRK będzie dostępna od 1 maja 2023 roku do 31 maja 2023 roku dla trybu podstawowego oraz od 1 sierpnia 2023 do 31 sierpnia 2023 roku dla trybu ponownej rekrutacji.

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie w rekrutacji 2023/2024 oferuje kształcenie na 9 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (9 kierunków) i drugiego (9 kierunków) stopnia, jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na UMUZ mogą aplikować na 9 kierunków studiów stacjonarnych i 1 kierunek niestacjonarnych.

 

Wyniki rekrutacji 2023/2024 - najpopularniejsze kierunki

W 2023 roku o przyjęcie na studia w UWFC ubiegało się 971 kandydatów. W rekrutacji 2023/2024 Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie przygotował 377 miejsc na 12 kierunkach studiów. Najpopularniejsza okazała się wokalistyka, gdzie o jedno miejsce ubiegało się ponad 5 osób. Do popularnych kierunków należały także: taniec (ponad 3,4 osoby na jedno miejsce), jazz i muzyka estradowa (ponad 3,3 osoby na miejsce), reżyseria dźwięku (ponad 3 osoby na miejsce), dyrygentura (ponad 2,8) oraz kompozycja i teoria muzyki (ponad 2,5 osoby na miejsce).   

 

Harmonogram rekrutacji 2023/2024

 

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Studia I stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja - I tura

od 1 maja do 31 maja 2023 

Ogłoszenie wyników - I tura

lipiec 2023

Składanie dokumentów - I tura

lipiec 2023

Elektroniczna rejestracja - II tura - w przypadku niewypełenienia limitu miejsc

sierpień 2023

Ogłoszenie wyników - II tura

wrzesień 2023

Składanie dokumentów - II tura

wrzesień 2023

*Terminy mogą ulec zmianie.

studia II stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja

od 1 maja do 20 lipca 2023

Składanie dokumentów lipiec 2023

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

*Terminy rekrutacji dla poszczególnych kierunków mogą się różnić, dokładne informacje na temat terminów znajdziesz na chopin.edu.pl/kandydat

 

Zasady rekrutacji 2023/2024 na studia w Uniwersytecie Muzycznym w Warszawie znajdziesz tutaj.

sprawdziany wiedzy i umiejętności w trybie podstawowym tutaj

sprawdziany wiedzy i umiejętności w trybie ponownym tutaj

 

Dowiedz się więcej

rekrutacja studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

uczelnie i studia w Warszawie

 

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie kierunki studiów - rekrutacja 2023/2024

 • Dyrygentura - Wydział Dyrygentury Symfoniczno-Operowej
 • Dyrygentura - Wydział Dyrygentury i Wokalistyki Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki
 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - Wydział Dyrygentury i Wokalistyki Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki
 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny, Edukacji Muzycznej i Wokalistyki w Białymstoku
 • Instrumentalistyka - Wydział Instrumentalny
 • Instrumentalistyka - Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny, Edukacji Muzycznej i Wokalistyki w Białymstoku
 • Jazz i muzyka estradowa - Wydział Jazzu i Muzyki Estradowej
 • Kompozycja i teoria muzyki - Wydział Kompozycji i Teorii Muzyki
 • Muzyka kościelna - Wydział Muzyki Kościelnej
 • Reżyseria dźwięku - Wydział Reżyserii Dźwięku
 • Taniec - Wydział Tańca
 • Wokalistyka - Wydział Wokalno-Aktorski
 • Wokalistyka - Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny, Edukacji Muzycznej i Wokalistyki w Białymstoku
Dowiedz się więcej: chopin.edu.pl/kandydat
 

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie jest najstarszą i największą uczelnią muzyczną w kraju. Oprócz kształcenia studentów prowadzi własne wydawnictwo, kameralne kino oraz działalność artystyczną, stanowiąc ważny ośrodek bogatego życia koncertowego.

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina prowadzi studia pierwszego i drugiego stopnia, a także Szkołę Doktorską. Innymi formami kształcenia są studia podyplomowe oraz staże artystyczne. Uczelnia przyznaje swoim absolwentom tytuł zawodowy licencjata – po ukończeniu studiów pierwszego stopnia oraz tytuł zawodowy magistra sztuki – po ukończeniu studiów drugiego stopnia.

Uczelnia umożliwia kształcenie według indywidualnego planu i programu studiów. Objęci są tym studenci prowadzący aktywną działalność artystyczną i naukową, przygotowujący się do udziału w międzynarodowych konkursach lub innych znaczących przedsięwzięciach artystycznych i naukowych, a także mający szczególnie trudne warunki bytowe lub cierpiący na okresowe schorzenia.

Studenci Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina kształcą się na dziewięciu wydziałach w Warszawie oraz w Filii UMFC w Białymstoku na następujących kierunkach: Kompozycja i teoria muzyki, Dyrygentura, Instrumentalistyka, Wokalistyka, Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, Muzyka kościelna, Taniec, Jazz i muzyka estradowa, Reżyseria dźwięku.

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 01.05.2023 do 31.05.2023 od 01.05.2023 do 31.05.2023
Studia II stopnia od 01.05.2023 do 20.07.2023

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 01.05.2023 do 31.05.2023

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 01.05.2023 do 20.07.2023

Studia niestacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 01.05.2023 do 31.05.2023

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na stronie uczelni: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie - studia 2023

Kierunki studiów - Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie: znaleziono 12

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów

Dyrygentura
Wydział Dyrygentury Symfoniczno-Operowej

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Wydział Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Rytmiki

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny, Edukacji Muzycznej i Wokalistyki w Białymstoku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Instrumentalistyka
Wydział Instrumentalny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Instrumentalistyka
Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny, Edukacji Muzycznej i Wokalistyki w Białymstoku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Jazz i muzyka estradowa
Wydział Jazzu i Muzyki Estradowej

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Kompozycja i teoria muzyki
Wydział Kompozycji i Teorii Muzyki

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Muzyka kościelna
Wydział Muzyki Kościelnej

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Reżyseria dźwięku
Wydział Reżyserii Dźwięku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Taniec
Wydział Tańca

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Wokalistyka
Wydział Wokalno-Aktorski

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Wokalistyka
Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny, Edukacji Muzycznej i Wokalistyki w Białymstoku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

Komentarze (0)