Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - rekrutacja na studia 2022/2023

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - rekrutacja na studia 2022/2023

Elektroniczna rejestracja w rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia oraz jednolite magisterskie na rok akademicki 2022/2023 w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie odbędzie się w terminie od 20 czerwca do 7 lipca 2022 r. Wyniki rekrutacji I tury na studia stacjonarne I stopnia i jednolite ogłoszone zostaną w 14 lipca 2022 r.

Dla niektórych kierunków studiów terminy rekrutacji mogą się różnić, szczegółówe informacje znajdziesz na studiuj.uek.krakow.pl

Dodatkowa rekrutacja na UE 2022 - ewentualna dodatkowa rekrutacja na kierunki studiów I stopnia dla kandydatów, których wynik maturalny na drodze odwołania został podwyższony (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc) w rekrutacji 2022/2023 na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie odbędzie się od 19 września do 21 września 2022 r.

 

Harmonogram rekrutacji 2022/2023

 

STUDIA STACJONARNE

Studia I stopnia oraz jednolite magisterskie

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja

od 20 czerwca do 7 lipca 2022 

Ogłoszenie wyników

14 lipca 2022

Składanie dokumentów

od 15 lipca do 19 lipca 2022

Ogłoszenie wyników - dla kandydatów z listy rezerwowej

25 lipca 2022

Składanie dokumentów - dla kandydatów z listy rezerwowej

od 26 lipca do 27 lipca 2022

Opłata za eletroniczną legitymację studencką

do 15 sierpnia 2022
Rozpatrywanie odwołań 7 września 2022
Rekrutacja uzupełniająca dla kandydatów, których wynik maturalny na drodze odwołania został podwyższony od 19 do 21 września

 

STUDIA STACJONARNE

Studia II stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja na podstawie egzaminu wstępnego

od 20 do 26 czerwca 2022
Ogłoszenie wyników rekrutacji  18 lipca 2022
Składanie dokumentów od 21 do 23 września 2022

Elektroniczna rejestracja na podstawie średniej ocen

od 16 do 22 maja 2022

Ogłoszenie wyników rekrutacji  27 maja 2022
Składanie dokumentów od 21 do 23 września 2022

 

STUDIA NIESTACJONARNE

Studia I stopnia i jednolite magisterskie

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja

od 20 czerwca do 4 września 2022

Ogłoszenie wyników rekrutacji 9 września 2022
Składanie dokumentów od 10 wrzesnia do 13 września 2022

 

STUDIA NIESTACJONARNE

Studia II stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja

od 20 czerwca do 18 września 2022
Ogłoszenie wyników rekrutacji 23 września 2022
Składanie dokumentów od 24 do 27 września 2022

 

*Terminy rekrutacji dla poszczególnych kierunków mogą się różnić, dokładne informacje na temat terminów znajdziesz na studiuj.uek.krakow.pl

 

Zasady rekrutacji 2022/2023 na studia w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie:

 • Studia I stopnia i jednolite znajdziesz tutaj
 • Studia II stopnia znajdziesz tutaj

 

Dowiedz się więcej

rekrutacja studia w Krakowie

kierunki studiów w Krakowie

uczelnie i studia w Krakowie

 

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie kierunki - rekrutacja 2022/2023

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie w rekrutacji 2022/2023 oferuje kształcenie na ponad 30 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (28 kierunków) i drugiego (30 kierunków) stopnia oraz jednolitych magisterskich (1 kierunek), jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na UEK mogą aplikować na 36 kierunków studiów stacjonarnych oraz 30 kierunków studiów niestacjonarnych.

Sprawdź Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie kierunki 2022/2023

 

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie kierunki studiów - rekrutacja 2022/2023

 • administracja
 • analityka gospodarcza
 • applied informatics
 • audyt finansowy
 • bankowość i zarządzanie ryzykiem
 • doradztwo inwestycyjno-gospodarcze
 • ekonomia
 • ekonomia - studia doktoranckie
 • europeistyka
 • finanse i rachunkowość
 • finanse i rachunkowość - studia doktoranckie
 • global business services
 • gospodarka i administracja publiczna
 • gospodarka przestrzenna
 • gospodarka przestrzenna - studia doktoranckie
 • informatyka stosowana
 • innowacje w biznesie
 • innowacyjność produktu
 • inżynieria organizacji i zarządzania
 • jakość i zarządzanie produktem - studia doktoranckie
 • logistyka
 • logistyka międzynarodowa
 • marketing i komunikacja rynkowa
 • metody matematyczno-statystyczne w analizach gospodarczych - studia doktoranckie
 • międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • modern business management
 • organizacja i zarządzanie - studia menedżerskie
 • polityka i administracja - studia doktoranckie
 • prawo
 • przedsiębiorczość i innowacje w gospodarce
 • rachunkowość i controlling
 • rynki finansowe
 • stosunki międzynarodowe
 • studia miejskie
 • turystyka i rekreacja
 • zarządzanie
 • zarządzanie - studia doktoranckie
 • zarządzanie finansami państwa i samorządu terytorialnego
 • zarządzanie i inżynieria produkcji
 • zarządzanie międzynarodowe
 • zarządzanie projektami
 • zarządzanie zasobami ludzkimi

dowiedz się więcej: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 

Wyniki rekrutacji na studia w roku akademickim 2021/2022 – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Na I rok studiów w roku akademickim 2021/2022 na Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, który jest zaliczany do najpopularniejszych uczelni ekonomicznych w kraju, kandydaci mogli wybierać w ponad 30 kierunkach studiów. Do najczęściej wybieranych kierunków możemy zaliczyć takie, jak: finanse i rachunkowość, ekonomia, zarządzanie, prawo czy rachunkowość i controlling.

 

Studenci przyjęci na I rok studiów w roku akademickim 2021/2022

Na studia stacjonarne I stopnia oraz na jednolite studia magisterskie na Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie na rok akademicki 2021/2022 wpłynęło 10675 zgłoszeń oraz aplikowało 6117 kandydatów. Na studia Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie przyjął 2213 osoby.

 

Rekrutacja

Rekrutacja na Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie obejmowała ponad 30 kierunków studiów w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Na studia stacjonarne aplikowało 6117 kandydatów, natomiast limit przyjęć wynosił 2406 miejsc, na co złożyły się 2213 miejsca na studia stacjonarne, a także 193 miejsca dla cudzoziemców.

 

Najchętniej wybierane kierunki studiów

Kierunki, które cieszą się największą popularnością na studiach stacjonarnych I stopnia, a także na studiach jednolitych magisterskich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie według liczby kandydatów na jedno miejsce możemy zaliczyć: marketing i komunikacja rynkowa (12,8), finanse i rachunkowość (8,1), zarządzanie (6,6), administracja (6,4), rachunkowość i controlling (5,5), ekonomia (5,3) oraz prawo (5).

Natomiast najpopularniejsze kierunki według ogólnej liczny zgłoszeń kandydatów to: finanse i rachunkowość (1216), ekonomia (1114), zarządzanie (793), prawo (676), rachunkowość i controlling (658) oraz marketing i komunikacja rynkowa (639).

 

Najpopularniejsze kierunki studiów w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie:
 • finanse i rachunkowość: 1216 kandydatów
 • ekonomia: 1114 kandydatów 
 • zarządzanie: 793 kandydatów
 • prawo: 676 kandydatów
 • rachunkowość i controlling: 658 kandydatów
 • marketing i komunikacja rynkowa: 639 kandydatów
*Najpopularniejsze kierunki studiów 2021/2022 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i  jednolitych studiach magisterskich według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów 
 

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie to nowoczesna uczelnia z tradycjami sięgającymi 1925 roku. Kształcąc obecnie 15 tysięcy studentów oraz prowadząc liczne badania naukowe uczelnia należy do grona największych ośrodków naukowo- badawczych o profilu ekonomicznym w kraju.

Atutem uczelni jest możliwość uzyskiwania różnych certyfikatów i uprawnień zawodowych. Zainteresowani mogą bowiem podjąć studia MBA- Master of Business Administration oraz MPA- Master of Public Administration.

O wysokiej jakości kształcenia świadczą nie tylko wysokie miejsca w rankingach uczelni ekonomicznych w Polsce, lecz również grono znamienitych absolwentów, a także rosnąca liczba kandydatów zapisujących się na studia.

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie prowadzi kształcenie na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia, studiach podyplomowych oraz w ramach szkoły doktorskiej. Każdy student mogący pochwalić się znajomością języka obcego może ubiegać się o wyjazd na semestr lub rok studiów w uczelni zagranicznej, a tych do wyboru jest ponad dwieście. Wyjazdy odbywają się w ramach różnych programów, takich jak Erasmus+, CEEPUS, Double Diploma, sieci ENBS, programu STEP oraz w zakresie bilateralnych umów międzyuczelnianych.

Uniwersytet Ekonomiczny, jak sama nazwa wskazuje, jest uczelnią o profilu ekonomicznym. Jednak w ofercie edukacyjnej widnieją również kierunki niezwiązane bezpośrednio ze światem ekonomii. Oznacza to, że w uczelni swoje miejsce odnajdą zarówno osoby zainteresowane takimi dziedzinami jak Audyt finansowy, czy Bankowość i zarządzanie ryzykiem, jak również ci chcący studiować Turystykę i rekreację, Prawo, czy Zarządzanie zasobami ludzkimi.

WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 20.06.2022 do 07.07.2022 od 20.06.2022 do 04.09.2022
Studia II stopnia od 16.05.2022 do 26.06.2022 od 20.06.2022 do 18.09.2022

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 20.06.2022 do 07.07.2022

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 16.05.2022 do 26.06.2022

Studia niestacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 20.06.2022 do 04.09.2022

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 20.06.2022 do 18.09.2022

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na stronie uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Aktualności rekrutacyjne

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - studia 2022

Kierunki studiów - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie: znaleziono 35

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów

Administracja
Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej UE w Krakowie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Analityka gospodarcza
Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa UE w Krakowie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Applied informatics
Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości UE w Krakowie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Audyt finansowy
Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa UE w Krakowie

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Bankowość i zarządzanie ryzykiem
Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa UE w Krakowie

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Doradztwo inwestycyjno-gospodarcze
Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa UE w Krakowie

I stopnia

stacjonarne

Ekonomia
Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa UE w Krakowie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Europeistyka
Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa UE w Krakowie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Finanse i rachunkowość
Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa UE w Krakowie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Global business services
Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej UE w Krakowie

I stopnia

stacjonarne

Gospodarka i administracja publiczna
Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej UE w Krakowie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Gospodarka przestrzenna
Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej UE w Krakowie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Informatyka stosowana
Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości UE w Krakowie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Innowacje w biznesie
Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości UE w Krakowie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Innowacyjność produktu
Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości UE w Krakowie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria organizacji i zarządzania
Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości UE w Krakowie

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Logistyka
Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości UE w Krakowie

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Logistyka międzynarodowa
Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości UE w Krakowie

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Marketing i komunikacja rynkowa
Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości UE w Krakowie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa UE w Krakowie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Modern business management
Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości UE w Krakowie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Organizacja i zarządzanie - studia menedżerskie
Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości UE w Krakowie

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Prawo
Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa UE w Krakowie

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Przedsiębiorczość i innowacje w gospodarce
Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa UE w Krakowie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Rachunkowość i controlling
Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości UE w Krakowie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Rynki finansowe
Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa UE w Krakowie

II stopnia

stacjonarne

Stosunki międzynarodowe
Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej UE w Krakowie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Studia miejskie
Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej UE w Krakowie

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Turystyka i rekreacja
Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości UE w Krakowie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie
Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości UE w Krakowie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie finansami państwa i samorządu terytorialnego
Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa UE w Krakowie

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie i inżynieria produkcji
Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości UE w Krakowie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie międzynarodowe
Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości UE w Krakowie

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie projektami
Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości UE w Krakowie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie zasobami ludzkimi
Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości UE w Krakowie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Komentarze (0)