Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie - rekrutacja na studia 2022/2023

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - rekrutacja na studia 2022/2023

Rekrutacja na studia stacjonarne I stopnia oraz jednolite magisterskie na rok akademicki 2022/2023 w Uniwersytecie Peadgogicznym w Krakowie odbędzie się w terminie od 1 czerwca 2022 r. do 30 września 2022 r. W przypadku nie wypełnienia limitów miejsc zostanie przeprowadzona II tura rekrutacji.

Wyniki rekrutacji I tury na studia stacjonarne I stopnia i jednolite ogłoszone zostaną w lipcu 2022 r. Dla niektórych kierunków studiów terminy rekrutacji mogą się różnić, szczegółówe informacje znajdziesz na rekrutacja.up.krakow.pl

 

Harmonogram rekrutacji 2022/2023

 

STUDIA STACJONARNE

Studia I stopnia i jednolite magisterskie

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja - I tura

od 1 czerwca 2022 

Ogłoszenie wyników - I tura

lipiec 2022

Składanie dokumentów - I tura

czeka na aktualizację

Elektroniczna rejestracja - II tura - w przypadku niewypełenienia limitu miejsc

czeka na aktualizację

Ogłoszenie wyników - II tura

czeka na aktualizację

Składanie dokumentów - II tura

czeka na aktualizację
Rekrutacja śródroczna od 15 stycznia do 28 lutego 2023

 

STUDIA STACJONARNE

Studia II stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja

od 1 czerwca do 16 września 2022

Ogłoszenie wyników od 14 lipca do 21 września 2022
Składanie dokumentów czeka na aktualizację

 

STUDIA NIESTACJONARNE

Studia I stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja

od 1 czerwca do 29 września 2022
Ogłoszenie wyników rekrutacji od 18 lipca do 30 września 2022
Składanie dokumentów  

 

STUDIA NIESTACJONARNE

Studia II stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja

od 1 czerwca do 23 września 2022

Ogłoszenie wyników rekrutacji do 29 września 2022
Składanie dokumentów  

 

*Terminy rekrutacji dla poszczególnych kierunków mogą się różnić, dokładne informacje na temat terminów znajdziesz na rekrutacja.up.krakow.pl

 

Uchwałę rekrutacyjną 2022/2023 na studia w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie znajdziesz tutaj.

Zasady rekrutacji na wszystkie kierunki znajdziesz tutaj

 

Dowiedz się więcej

rekrutacja studia w Krakowie

kierunki studiów w Krakowie

uczelnie i studia w Krakowie

 

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie kierunki - rekrutacja 2022/2023

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie w rekrutacji 2022/2023 oferuje kształcenie na ponad 60 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (51 kierunków) i drugiego (43 kierunki) stopnia oraz jednolitych magisterskich (5 kierunków), jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na UP mogą aplikować na 60 kierunków studiów stacjonarnych oraz 60 kierunków studiów niestacjonarnych.

Sprawdź Uniwersytet Pedagogiczny Krakowie kierunki 2022/2023

 

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie kierunki studiów - rekrutacja 2022/2023

 • administracja
 • architektura informacji
 • archiwistyka, biurowość, cyfryzacja
 • archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo
 • art & design
 • bezpieczeństwo międzynarodowe
 • bezpieczeństwo państwa
 • bezpieczeństwo zdrowotne
 • bioinformatyka
 • biologia
 • biznesowe wykorzystanie dziedzictwa kulturowego
 • design
 • digital design
 • dziennikarstwo
 • dziennikarstwo przyrodnicze
 • edukacja techniczno - informatyczna
 • ekonomia społeczna
 • etyka - mediacje i negocjacje
 • filologia angielska
 • filologia germańska
 • filologia hiszpańska
 • filologia polska
 • filologia romańska
 • filologia rosyjska
 • filologia włoska
 • filozofia - studia doktoranckie
 • filozofia i psychologia rozwoju osobistego
 • fizyka
 • geografia
 • geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna - studia doktoranckie
 • geopolityka
 • gospodarka przestrzenna
 • grafika
 • historia
 • historia - studia doktoranckie
 • informatyka
 • inżynieria bezpieczeństwa
 • językoznawstwo - studia doktoranckie
 • kognitywistyka
 • komunikacja wizualna
 • kryminalistyka
 • kulturoznawstwo i wiedza o mediach
 • literaturoznawstwo - studia doktoranckie
 • logopedia
 • malarstwo
 • matematyka
 • matematyka - studia doktoranckie
 • media content & creative writing
 • muzealnictwo oraz biznes w dziedzictwie kulturowym
 • nauki biologiczne - studia doktoranckie
 • nauki fizyczne - studia doktoranckie
 • nauki o bezpieczeństwie - studia doktoranckie
 • nauki o polityce i administracji - studia doktoranckie
 • nauki o ziemi i środowisku - studia doktoranckie
 • ochrona środowiska
 • odnowa biologiczna
 • pedagogika
 • pedagogika - studia doktoranckie
 • pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • pedagogika specjalna
 • polityka społeczna
 • praca socjalna
 • prawo
 • psychologia
 • psychologia i biologia zwierząt
 • socjologia
 • stosunki międzynarodowe
 • studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie
 • sztuka i edukacja
 • sztuka i media
 • sztuka współczesna
 • sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki - studia doktoranckie
 • turystyka i rekreacja
 • zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe
 • zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi
 • zarządzanie w służbach społecznych

Dowiedz się więcej: rekrutacja.up.krakow.pl

 

Nowe kierunki studiów Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie - rekrutacja 2022/2023

 1. Filologia angielska – jednolite magisterskie

 2. filozofia i psychologia rozwoju osobistego - Kierunek zostanie uruchomiony pod warunkiem otrzymania zgody Ministerstwa Edukacji i Nauki.

 3. Kryminalistyka- Kierunek zostanie uruchomiony pod warunkiem otrzymania zgody Ministerstwa Edukacji i Nauki

 4. Media Content & Creative Writing Kierunek zostanie uruchomiony pod warunkiem otrzymania zgody Ministerstwa Edukacji i Nauki

 5. Archiwistyka, biurowość, cyfryzacja

 6. Biznesowe wykorzystanei dziedzictwa kulturowego

 7. Muzealnictwo oraz biznes w dziedzictwie kulturowym

 

Wyniki rekrutacji na studia w roku akademickim 2021/2022 – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

W rekrutacji na rok akademicki 2021/2022 najchętniej wybieraną uczelnią pedagogiczną był Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, na który wpłynęło 15 991 zgłoszeń. Na uczelnie pedagogiczne przypadało średnio 2,7 osób na jedno miejsce.

 

Studenci przyjęci na I rok studiów w roku akademickim 2021/2022

W roku akademickim 2021/2022 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie cieszył się dużym zainteresowaniem tegorocznych maturzystów zainteresowanych naukami pedagogicznymi. Kandydaci na Uniwersytet Pedagogiczny mogli wybierać pomiędzy 60 kierunkami studiów w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym.

 

Rekrutacja

W ofercie kształcenia Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie znajduje się 60 kierunków studiów, na które łączna liczba rejestracji wyniosła 15 991, co pozwoliło Uniwersytetowi Pedagogicznemu na zajęcie pierwszego miejsca wśród najpopularniejszych uczelni pedagogicznych.

 

Najchętniej wybierane kierunki studiów

Do najchętniej wybieranych kierunków studiów na Uniwersytecie Pedagogicznym przez kandydatów na studiach stacjonarnych I stopnia oraz jednolitych magisterskich, według ogólnej liczby zgłoszeń możemy zaliczyć m.in. psychologia (1876), filologia angielska (1224), pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (519), prawo (408).

 

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie jest najstarszą w Polsce uczelnią kształcącą nauczycieli. Zapoczątkował działalność w 1946 roku, jako Państwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna. Od tamtego czasu uczelnia nieustannie rozwija się, powiększa ofertę dydaktyczną i przyciąga kandydatów o różnorodnych zainteresowaniach.

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie jest uczelnią, która dba o poszerzanie oferty dydaktycznej oraz unowocześnianie programów nauczania, aby odpowiadały zapotrzebowaniu współczesnego rynku. Służy do tego między innymi Deklaracja absolwenta, czyli specjalna ankieta badająca losy absolwentów oraz sprawdzająca jak radzą sobie na rynku zatrudnienia i jak wygląda ich kariera zawodowa.

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie prowadzi kształcenie na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich, a także studiach podyplomowych i doktoranckich.

Studenci, oprócz wyboru drogi kształcenia, otrzymują wybór jego formy. Uczelnia oferuje bowiem popularne programy mobilności: MOST oraz Erasmus+. Pierwszy zakłada naukę w jednym z ponad dwudziestu rodzimych ośrodków akademickich, a drugi umożliwia kształcenie poza granicami kraju, w jednej z partnerskich szkół wyższych.

Pomimo tego, że uczelnia nosi nazwę Uniwersytetu Pedagogicznego to wcale nie skupia się wyłącznie na kształceniu w dziedzinach pedagogicznych. Oferta edukacyjna, niczym alfabet, obejmuje kierunki od A do Z i odnajdą się w niej zarówno zainteresowani pedagogiką, jak również filologią, informatyką, czy stosunkami międzynarodowymi.

WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 01.06.2022 do 08.07.2022 od 01.06.2022 do 29.09.2022
Studia II stopnia od 01.06.2022 do 16.09.2022 od 01.06.2022 do 23.09.2022

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 01.06.2022 do 08.07.2022

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 01.06.2022 do 16.09.2022

Studia niestacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 01.06.2022 do 29.09.2022

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 01.06.2022 do 23.09.2022

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na stronie uczelni: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Aktualności rekrutacyjne

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - studia 2022

Kierunki studiów - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie: znaleziono 62

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów

Administracja
Instytut Prawa i Ekonomii

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Architektura informacji
Instytut Nauk o Informacji

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Archiwistyka, biurowość, cyfryzacja
Instytut Historii i Archiwistyki

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo
Instytut Historii i Archiwistyki

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Art & design
Instytut Grafiki i Wzornictwa

II stopnia

stacjonarne

Bezpieczeństwo międzynarodowe
Instytut Nauk o Bezpieczeństwie

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Bezpieczeństwo państwa
Instytut Nauk o Bezpieczeństwie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Bezpieczeństwo zdrowotne
Instytut Nauk o Bezpieczeństwie

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Bioinformatyka
Instytut Biologii

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Biologia
Instytut Biologii

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Biznesowe wykorzystanie dziedzictwa kulturowego
Instytut Historii i Archiwistyki

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Design
Instytut Grafiki i Wzornictwa

I stopnia

stacjonarne

Digital design
Instytut Sztuki Mediów

I stopnia

stacjonarne

Dziennikarstwo
Instytut Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Dziennikarstwo przyrodnicze
Instytut Biologii

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Edukacja techniczno - informatyczna
Instytut Nauk Technicznych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Ekonomia społeczna
Instytut Prawa i Ekonomii

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Etyka - mediacje i negocjacje
Instytut Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Filologia angielska
Instytut Filologii Angielskiej

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Filologia germańska
Instytut Neofilologii

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Filologia hiszpańska
Instytut Neofilologii

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia polska
Instytut Filologii Polskiej

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Filologia romańska
Instytut Neofilologii

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia rosyjska
Instytut Neofilologii

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia włoska
Instytut Neofilologii

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filozofia i psychologia rozwoju osobistego
Instytut Filozofii i Socjologii

I stopnia

stacjonarne

Fizyka
Instytut Nauk Technicznych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Geografia
Instytut Geografii

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Geopolityka
Instytut Geografii

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Gospodarka przestrzenna
Instytut Geografii

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Grafika
Instytut Grafiki i Wzornictwa

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Historia
Instytut Historii i Archiwistyki

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Informatyka
Instytut Informatyki

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria bezpieczeństwa
Instytut Nauk Technicznych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Kognitywistyka
Instytut Filozofii i Socjologii

I stopnia

stacjonarne

Komunikacja wizualna
Instytut Grafiki i Wzornictwa

I stopnia

stacjonarne

Kryminalistyka
Instytut Prawa i Ekonomii

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Kulturoznawstwo i wiedza o mediach
Instytut Filologii Polskiej

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Logopedia
Instytut Filologii Polskiej

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Malarstwo
Instytut Malarstwa i Edukacji Artystycznej

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Matematyka
Instytut Matematyki

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Media content & creative writing
Instytut Filologii Polskiej

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Ochrona środowiska
Instytut Biologii

I stopnia

stacjonarne

Odnowa biologiczna
Instytut Biologii

II stopnia

niestacjonarne

Pedagogika
Instytut Nauk o Wychowaniu

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Instytut Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika specjalna
Instytut Pedagogiki Specjalnej

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Polityka społeczna
Instytut Filozofii i Socjologii

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Praca socjalna
Instytut Spraw Społecznych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Prawo
Instytut Prawa i Ekonomii

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Psychologia
Instytut Psychologii

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Psychologia i biologia zwierząt
Instytut Biologii

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Socjologia
Instytut Filozofii i Socjologii

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Stosunki międzynarodowe
Instytut Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie
Instytut Historii i Archiwistyki

II stopnia

stacjonarne

Sztuka i edukacja
Instytut Malarstwa i Edukacji Artystycznej

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Sztuka i media
Instytut Sztuki Mediów

I stopnia

stacjonarne

Sztuka współczesna
Instytut Sztuki Mediów

II stopnia

stacjonarne

Turystyka i rekreacja
Instytut Geografii

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe
Instytut Nauk o Informacji

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi
Instytut Filozofii i Socjologii

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie w służbach społecznych
Instytut Spraw Społecznych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Komentarze (0)