Akademia Ignatianum w Krakowie - rekrutacja na studia 2022/2023

Akademia Ignatianum w Krakowie - rekrutacja na studia 2022/2023

Akademia Ignatianum w Krakowie w rekrutacji 2022/2023 oferuje kształcenie na ponad 10 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (9 kierunków) i drugiego (7 kierunków) stopnia oraz jednolitych magisterskich (2 kierunki), jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na AI mogą aplikować na 2 kierunki studiów stacjonarnych oraz 2 kierunki studiów niestacjonarnych. 

 

Akademia Ignatianum w Krakowie kierunki studiów - rekrutacja 2022/2023

 • administracja i polityka publiczna
 • arteterapia
 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • filologia angielska
 • filozofia
 • kulturoznawstwo
 • nauki o kulturze i religii
 • nauki o polityce
 • nauki o polityce i administracji
 • pedagogika
 • pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • psychologia
 • turystyka i rekreacja
 • zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej

Dowiedz się więcej: studia.ignatianum.edu.pl

 

Akademia Ignatianum w Krakowie to uczelnia kościelna z prawami państwowymi prowadzona przez Prowincję Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego. Jest jedną z blisko dwustu uczelni jezuickich na całym świecie, które cechuje prestiż i wysoki poziom kształcenia.

Najważniejszą misją uczelni jest kształcenie oraz kształtowanie ludzi wrażliwych, potrafiących sprostać wymaganiom współczesności, podchodzących w sposób kreatywny do stawianych przed nimi zadań. Ponadto, Akademia kładzie nacisk na integralny rozwój człowieka w duchu pedagogiki ignacjańskiej, zakorzenionej w wielowiekowym chrześcijańskim doświadczeniu i rozumieniu ludzkiej egzystencji.

Akademia Ignatianum w Krakowie oferuje kształcenie na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich. Ponadto, prowadzi studia podyplomowe oraz szkołę doktorską.

Zdobywaniu wiedzy, rozwijaniu umiejętności i zainteresowań służą nie tylko realizowane zajęcia. Każdy student może dołączyć do licznych kół i sekcji naukowych, które podejmują różnorodne zagadnienia, od nauk politycznych po turystykę kulturową. Ponadto, studenci Akademii mogą dołączyć do najpopularniejszych programów mobilności studentów.

Ofertę edukacyjną Akademii Ignatianum w Krakowie cechuje różnorodność. Swój kierunek odnajdą w niej osoby o różnych zainteresowaniach, od filozofii, przez dziennikarstwo i komunikację społeczną, po zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej.

WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 13.06.2022 do 08.07.2022 od 13.06.2022 do 08.07.2022
Studia II stopnia od 13.06.2022 do 19.07.2022 od 13.06.2022 do 19.07.2022

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 13.06.2022 do 08.07.2022

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 13.06.2022 do 19.07.2022

Studia niestacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 13.06.2022 do 08.07.2022

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 13.06.2022 do 19.07.2022

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na stronie uczelni: Akademia Ignatianum w Krakowie

Aktualności rekrutacyjne

Akademia Ignatianum w Krakowie - studia 2022

Kierunki studiów - Akademia Ignatianum w Krakowie: znaleziono 12

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów

Administracja i polityka publiczna

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Arteterapia

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia angielska

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filozofia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Kulturoznawstwo

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Nauki o polityce

I stopnia

stacjonarne

Pedagogika

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Psychologia

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Turystyka i rekreacja

I stopnia

stacjonarne

Zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej

I stopnia

stacjonarne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Ignatianum w Krakowie

Komentarze (0)