Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu - rekrutacja na studia 2022/2023

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu - rekrutacja na studia 2022/2023

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu w rekrutacji 2022/2023 oferuje kształcenie na 5 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (5 kierunków) i drugiego (2 kierunki) stopnia, jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na WSBEZP mogą aplikować na 5 kierunków studiów stacjonarnych oraz 5 kierunków studiów niestacjonarnych.

 

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu kierunki studiów - rekrutacja 2022/2023

  • bezpieczeństwo narodowe
  • bezpieczeństwo zdrowotne
  • pedagogika
  • psychologia
  • zarządzanie

Dowiedz się więcej: wsb.net.pl

 

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 01.04.2022 do 30.09.2022 od 01.04.2022 do 30.09.2022
Studia II stopnia od 01.04.2022 do 30.09.2022 od 01.04.2022 do 30.09.2022

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 01.04.2022 do 30.09.2022

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 01.04.2022 do 30.09.2022

Studia niestacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 01.04.2022 do 30.09.2022

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 01.04.2022 do 30.09.2022

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu - studia 2022

Studia podyplomowe - Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu: znaleziono 50

Grupa kierunku
Studia podyplomowe

Agent celny Opis kierunku

Asystent osoby niepełnosprawnej i starszej Opis kierunku

Autokreacja i budowanie wizerunku Opis kierunku

Bezpieczeństwo antyterrorystyczne Opis kierunku

Bezpieczeństwo zdrowotne w kosmetologii bioestetycznej Opis kierunku

Coaching i doradztwo zawodowe Opis kierunku

Cyberbezpieczeństwo Opis kierunku

Doskonalenie kompetencji wychowawczych Opis kierunku

Edukacja dla bezpieczeństwa Opis kierunku

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Opis kierunku

Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu Opis kierunku

Edukacja obronna i zarządzanie kryzysowe Opis kierunku

Hortiterapia Opis kierunku

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Opis kierunku

Inspektor ochrony danych z archiwistyką Opis kierunku

Język obcy w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Opis kierunku

Kryminalistyka i metody zwalczania przestępczości Opis kierunku

Logopedia z komunikacją alternatywną Opis kierunku

Mediacje i negocjacje Opis kierunku

Menadżer bezpieczeństwa i compliance w przedsiębiorstwie Opis kierunku

Menadżer bezpieczeństwa informacji z archiwistyką Opis kierunku

Menadżer bhp z metodyką Opis kierunku

Menadżer czasu wolnego i kultury Opis kierunku

Menadżer turystyki zdrowotnej Opis kierunku

Menedżer bezpieczeństwa w biznesie Opis kierunku

Migracje i uchodźstwo Opis kierunku

Neuropsychologia kliniczna Opis kierunku

Obrona terytorialna Opis kierunku

Pedagogika korekcyjna z socjoterapią Opis kierunku

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza Opis kierunku

Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką i terapią uzależnień Opis kierunku

Prewencja i zwalczanie handlu ludźmi Opis kierunku

Profilaktyka społeczna z elementami wsparcia zawodowego Opis kierunku

Psychologia dochodzeniowo-śledcza Opis kierunku

Psychologia przywództwa w praktyce Opis kierunku

Psychologia zagrożeń społecznych - profilaktyka i interwencja Opis kierunku

Psychopatologie Opis kierunku

Terapia pedagogiczna w szkole podstawowej Opis kierunku

Terapia zajęciowa Opis kierunku

Turystyka uzdrowiskowa i spa Opis kierunku

Wojsko w systemie bezpieczeństwa państwa Opis kierunku

Zarządzanie bezpieczeństwem i logistyką w transporcie Opis kierunku

Zarządzanie bezpieczeństwem państwa Opis kierunku

Zarządzanie bhp Opis kierunku

Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego Opis kierunku

Zarządzanie kryzysowe w województwie, powiecie i gminie Opis kierunku

Zarządzanie oświatą Opis kierunku

Zarządzanie w instytucjach oświaty i kultury Opis kierunku

Zarządzanie zasobami ludzkimi Opis kierunku

Zoopsychologia Opis kierunku

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu

Komentarze (0)