Politechnika Śląska w Gliwicach - rekrutacja na studia 2021/2022

Politechnika Śląska w Gliwicach - rekrutacja na studia 2021/2022

Politechnika Śląska w Gliwicach - rekrutacja na studia 2021/2022

Politechnika Śląska jest najstarszą uczelnią techniczną na Górnym Śląsku i jedną z największych w kraju. Została założona w 1945 roku jako zaplecze naukowo- dydaktyczne dla najbardziej uprzemysłowionego okręgu w Polsce i jednocześnie jednego z bardziej zindustrializowanych obszarów w Europie.

Misją uczelni jest przede wszystkim prowadzenie innowacyjnych badań naukowych i prac rozwojowych, kształcenie wysoko wykwalifikowanych kadr na rzecz społeczeństwa i gospodarki opartych na wiedzy, a także aktywne wpływanie na rozwój regionu i społeczności lokalnych.

Politechnika Śląska w Gliwicach oferuje kształcenie na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich. Realizuje również studia podyplomowe i studia w ramach szkoły doktorskiej.

Istotnym elementem działalności uczelni jest konkurs „O złoty indeks Politechniki Śląskiej”, którego celem jest rozwijanie zainteresowania młodzieży wiedzą z wybranych dziedzin, propagowanie postawy samodzielności i odpowiedzialności za własny rozwój, a także promowanie szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Nagrodami są miejsca na wybranych kierunkach studiów stacjonarnych oraz preferencyjne punkty w postępowaniu rekrutacyjnym.

Katalog dydaktyczny Politechniki Śląskiej cechuje się różnorodnością. Pomimo tego, iż jest to uczelnia techniczna, to oferuje również kształcenie w zakresie nauk humanistycznych, społecznych czy biznesowych, a przykład stanowią takie kierunki jak: Socjologia, Lingwistyka stosowana, czy Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

W ofercie edukacyjnej odnaleźć można również kierunki prowadzone w języku angielskim. Na przykład: Industrial and engineering chemistry, Management and production engineering, czy Mining and geology.

WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 19.05.2021 do 07.07.2021 od 19.05.2021
Studia II stopnia od 09.06.2021 do 05.07.2021 od 09.06.2021

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 19.05.2021 do 07.07.2021

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 09.06.2021 do 05.07.2021

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na na stronie uczelni: Politechnika Śląska w Gliwicach

Politechnika Śląska w Gliwicach - studia 2021

Kierunki studiów - Politechnika Śląska w Gliwicach: znaleziono 61

Grupa kierunku
Typ studiów
Tryb studiów
Czas trwania
 • Analityka biznesowa

  I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Architecture

  II stopnia

  stacjonarne

 • Architektura

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Architektura wnętrz

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Automatic control and robotics

  II stopnia

  stacjonarne

 • Automatyka i informatyka przemysłowa

  I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Automatyka i robotyka

  II stopnia, I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Automatyka i robotyka przemysłowa

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Biomedical engineering

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Biotechnologia

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Biotechnology

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Budownictwo

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Chemia

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Civil engineering

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Cognitive technologies

  II stopnia

  stacjonarne

 • Control, electronic and information engineering

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Electrical engineering

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Elektronika i telekomunikacja

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Elektrotechnika

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Energetyka

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Fizyka techniczna

  I stopnia

  stacjonarne

 • Geodezja i kartografia

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Geoinformatyka i geologia środowiska

  I stopnia

  stacjonarne

 • Geoinżynieria i eksploatacja surowców

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Gospodarka obiegu zamkniętego

  I stopnia

  stacjonarne

 • Industrial and engineering chemistry

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Informatics

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Informatyka

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Informatyka przemysłowa

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Inżynieria bezpieczeństwa

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Inżynieria biomedyczna

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Inżynieria i technologie materiałowe

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Inżynieria lotnicza i kosmiczna

  I stopnia

  stacjonarne

 • Inżynieria materiałowa

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Inżynieria produkcji i zarządzania

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Inżynieria środowiska

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Lingwistyka stosowana

  I stopnia

  stacjonarne

 • Logistics

  II stopnia

  niestacjonarne

 • Logistyka

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Management

  II stopnia

  stacjonarne

 • Management and production engineering

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Matematyka

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Materials engineering

  II stopnia

  stacjonarne

 • Mechanical engineering

  II stopnia

  stacjonarne

 • Mechanika i budowa maszyn

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Mechanika i budowa maszyn energetycznych

  I stopnia

  stacjonarne

 • Mechatronics

  II stopnia

  stacjonarne

 • Mechatronika

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Mechatronika przemysłowa

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Modelowanie komputerowe

  I stopnia

  stacjonarne

 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

  jednolite

  stacjonarne

 • Power engineering

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Rekultywacja i zagospodarowanie terenów poprzemysłowych

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Socjologia

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Technologia chemiczna

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Teleinformatyka

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Transport

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Transport kolejowy

  I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Zarządzanie

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Zarządzanie i inżynieria produkcji

  II stopnia, I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Zarządzanie projektami

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Śląska w Gliwicach

Komentarze (0)