Politechnika Śląska w Gliwicach - rekrutacja na studia 2022/2023

Politechnika Śląska w Gliwicach - rekrutacja na studia 2022/2023

Elektroniczna rejestracja w rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia na rok akademicki 2022/2023 w Politechnice Śląskiej odbędzie się w terminie od 25 maja do 7 lipca 2022 r. Wyniki rekrutacji I tury na studia stacjonarne I stopnia i jednolite ogłoszone zostaną 13 lipca 2022 r. W przypadku nie wypełnienia limitów miejsc zostanie przeprowadzona II tura rekrutacji.

Dla niektórych kierunków studiów terminy rekrutacji mogą się różnić, szczegółówe informacje znajdziesz na rekrutacja.polsl.pl

 

Harmonogram rekrutacji 2022/2023

 

STUDIA STACJONARNE

Studia I stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja - I tura

od 25 maja do 7 lipca 2022 

Ogłoszenie wyników - I tura

13 lipca 2022

Składanie dokumentów - I tura

do 18 lipca 2022

Elektroniczna rejestracja - II tura - w przypadku niewypełenienia limitu miejsc

do września 2022

Ogłoszenie wyników - II tura

wrzesień 2022

Składanie dokumentów - II tura

wrzesień 2022

 

*Terminy rekrutacji dla poszczególnych kierunków mogą się różnić, dokładne informacje na temat terminów znajdziesz na rekrutacja.polsl.pl

 

Zasady rekrutacji 2022/2023 na studia w Politechnice Śląskiej znajdziesz tutaj

Uchwałę rekrutacyjną znajdziesz tutaj

 

Dowiedz się więcej

rekrutacja studia w Katowicach

kierunki studiów w Katowicach

uczelnie i studia w Katowicach

 

Politechnika Śląska kierunki - rekrutacja 2022/2023

Politechnika Śląska w Gliwicach w rekrutacji 2022/2023 oferuje kształcenie na ponad 60 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (52 kierunki) i drugiego (50 kierunków) stopnia oraz jednolitych magisterskich (1 kierunek), jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na PŚ mogą aplikować na 60 kierunków studiów stacjonarnych oraz 29 kierunków studiów niestacjonarnych.

Sprawdź Politechnika Śląska kierunki 2022/2023

 

Politechnika Śląska w Gliwicach kierunki studiów - rekrutacja 2022/2023

 • aeronautics and aerospace engineering
 • analityka biznesowa
 • architektura
 • architektura wnętrz
 • automatyka i informatyka przemysłowa
 • automatyka i robotyka
 • automatyka i robotyka przemysłowa
 • biomedical engineering
 • biotechnologia
 • biotechnology
 • budowa i eksploatacja maszyn - studia doktoranckie
 • budownictwo
 • chemia
 • civil engineering
 • cognitive technologies
 • control, electronic and information engineering
 • electrical engineering
 • elektronika i telekomunikacja
 • elektrotechnika
 • energetyka
 • fizyka techniczna
 • geodezja i kartografia
 • geoinżynieria i eksploatacja surowców
 • industrial and engineering chemistry
 • informatics
 • informatyka
 • informatyka przemysłowa
 • informatyka w systemach i układach elektronicznych
 • inżynieria bezpieczeństwa
 • inżynieria biomedyczna
 • inżynieria i technologie materiałowe
 • inżynieria lotnicza i kosmiczna
 • inżynieria materiałowa
 • inżynieria produkcji i zarządzania
 • inżynieria środowiska
 • lingwistyka stosowana
 • logistics
 • logistyka
 • management
 • management and production engineering
 • matematyka
 • mechanical engineering
 • mechanika i budowa maszyn
 • mechatronika
 • mechatronika przemysłowa
 • modelowanie komputerowe
 • power engineering
 • rekultywacja i zagospodarowanie terenów poprzemysłowych
 • sustainable energy engineering
 • technologia chemiczna
 • teleinformatyka
 • transport
 • transport - studia doktoranckie
 • transport kolejowy
 • zarządzanie
 • zarządzanie i inżynieria produkcji
 • zarządzanie projektamiaeronautics and aerospace engineering
 • analityka biznesowa
 • architektura
 • architektura wnętrz
 • automatyka i informatyka przemysłowa
 • automatyka i robotyka
 • automatyka i robotyka przemysłowa
 • biomedical engineering
 • biotechnologia
 • biotechnology
 • budowa i eksploatacja maszyn - studia doktoranckie
 • budownictwo
 • chemia
 • civil engineering
 • cognitive technologies
 • control, electronic and information engineering
 • electrical engineering
 • elektronika i telekomunikacja
 • elektrotechnika
 • energetyka
 • fizyka techniczna
 • geodezja i kartografia
 • geoinżynieria i eksploatacja surowców
 • industrial and engineering chemistry
 • informatics
 • informatyka
 • informatyka przemysłowa
 • informatyka w systemach i układach elektronicznych
 • inżynieria bezpieczeństwa
 • inżynieria biomedyczna
 • inżynieria i technologie materiałowe
 • inżynieria lotnicza i kosmiczna
 • inżynieria materiałowa
 • inżynieria produkcji i zarządzania
 • inżynieria środowiska
 • lingwistyka stosowana
 • logistics
 • logistyka
 • management
 • management and production engineering
 • matematyka
 • mechanical engineering
 • mechanika i budowa maszyn
 • mechatronika
 • mechatronika przemysłowa
 • modelowanie komputerowe
 • power engineering
 • rekultywacja i zagospodarowanie terenów poprzemysłowych
 • sustainable energy engineering
 • technologia chemiczna
 • teleinformatyka
 • transport
 • transport - studia doktoranckie
 • transport kolejowy
 • zarządzanie
 • zarządzanie i inżynieria produkcji
 • zarządzanie projektami

Dowiedz się więcej: rekrutacja.polsl.pl

 

Nowe kierunki studiów w Politechnice Śląskiej - rekrutacja 2022/2023

 1. aeronautics and aerospace engineering
 2. inżynieria lotnicza i kosmiczna
 3. informatyka w systemach i układach elektronicznych
 4. sustainable energy engineering

 

Politechnika Śląska

Politechnika Śląska jest najstarszą uczelnią techniczną na Górnym Śląsku i jedną z największych w kraju. Została założona w 1945 roku jako zaplecze naukowo- dydaktyczne dla najbardziej uprzemysłowionego okręgu w Polsce i jednocześnie jednego z bardziej zindustrializowanych obszarów w Europie.

Misją uczelni jest przede wszystkim prowadzenie innowacyjnych badań naukowych i prac rozwojowych, kształcenie wysoko wykwalifikowanych kadr na rzecz społeczeństwa i gospodarki opartych na wiedzy, a także aktywne wpływanie na rozwój regionu i społeczności lokalnych.

Politechnika Śląska w Gliwicach oferuje kształcenie na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich. Realizuje również studia podyplomowe i studia w ramach szkoły doktorskiej.

Istotnym elementem działalności uczelni jest konkurs „O złoty indeks Politechniki Śląskiej”, którego celem jest rozwijanie zainteresowania młodzieży wiedzą z wybranych dziedzin, propagowanie postawy samodzielności i odpowiedzialności za własny rozwój, a także promowanie szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Nagrodami są miejsca na wybranych kierunkach studiów stacjonarnych oraz preferencyjne punkty w postępowaniu rekrutacyjnym.

Katalog dydaktyczny Politechniki Śląskiej cechuje się różnorodnością. Pomimo tego, iż jest to uczelnia techniczna, to oferuje również kształcenie w zakresie nauk humanistycznych, społecznych czy biznesowych, a przykład stanowią takie kierunki jak: Socjologia, Lingwistyka stosowana, czy Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

W ofercie edukacyjnej odnaleźć można również kierunki prowadzone w języku angielskim. Na przykład: Industrial and engineering chemistry, Management and production engineering, czy Mining and geology.

WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 25.05.2022 do 07.07.2022 od 25.05.2022 do 07.07.2022
Studia II stopnia od 25.05.2022 do 06.09.2022 od 25.05.2022 do 06.09.2022

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 25.05.2022 do 07.07.2022

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 25.05.2022 do 06.09.2022

Studia niestacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 25.05.2022 do 07.07.2022

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 25.05.2022 do 06.09.2022

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na stronie uczelni: Politechnika Śląska w Gliwicach

Aktualności rekrutacyjne

Politechnika Śląska w Gliwicach - studia 2022

Kierunki studiów - Politechnika Śląska w Gliwicach: znaleziono 74

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów

Aeronautics and aerospace engineering
Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki PŚ

I stopnia

stacjonarne

Aeronautics and aerospace engineering
Wydział Inżynierii Materiałowej PŚ

I stopnia

stacjonarne

Aeronautics and aerospace engineering
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki PŚ

I stopnia

stacjonarne

Aeronautics and aerospace engineering
Wydział Mechaniczny Technologiczny PŚ

I stopnia

stacjonarne

Aeronautics and aerospace engineering
Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej PŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Aeronautics and aerospace engineering
Instytut Fizyki Centrum Naukowo-Dydaktyczne PŚ

I stopnia

stacjonarne

Analityka biznesowa
Wydział Organizacji i Zarządzania PŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Architektura
Wydział Architektury PŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Architektura wnętrz
Wydział Architektury PŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Automatyka i informatyka przemysłowa
Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej PŚ

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Automatyka i robotyka
Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki PŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Automatyka i robotyka przemysłowa
Wydział Mechaniczny Technologiczny PŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Biomedical engineering
Wydział Inżynierii Biomedycznej PŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Biotechnologia
Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki PŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Biotechnologia
Wydział Chemiczny PŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Biotechnologia
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki PŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Biotechnology
Wydział Chemiczny PŚ

II stopnia

stacjonarne

Biotechnology
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki PŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Biotechnology
Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki PŚ

II stopnia

stacjonarne

Budownictwo
Wydział Budownictwa PŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Chemia
Wydział Chemiczny PŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Civil engineering
Wydział Budownictwa PŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Cognitive technologies
Wydział Organizacji i Zarządzania PŚ

II stopnia

stacjonarne

Control, electronic and information engineering
Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki PŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Electrical engineering
Wydział Elektryczny PŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Elektronika i telekomunikacja
Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki PŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Elektrotechnika
Wydział Elektryczny PŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Energetyka
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki PŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Fizyka techniczna
Instytut Fizyki Centrum Naukowo-Dydaktyczne PŚ

I stopnia

stacjonarne

Geodezja i kartografia
Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej PŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Geoinżynieria i eksploatacja surowców
Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej PŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Industrial and engineering chemistry
Wydział Chemiczny PŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Informatics
Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki PŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Informatyka
Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki PŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Informatyka
Wydział Matematyki Stosowanej PŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Informatyka przemysłowa
Wydział Inżynierii Materiałowej PŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Informatyka w systemach i układach elektronicznych
Wydział Elektryczny PŚ

I stopnia

stacjonarne

Inżynieria bezpieczeństwa
Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej PŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria bezpieczeństwa
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki PŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria biomedyczna
Wydział Inżynierii Biomedycznej PŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Inżynieria i technologie materiałowe
Wydział Mechaniczny Technologiczny PŚ

II stopnia

stacjonarne

Inżynieria lotnicza i kosmiczna
Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej PŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Inżynieria lotnicza i kosmiczna
Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki PŚ

I stopnia

stacjonarne

Inżynieria lotnicza i kosmiczna
Wydział Inżynierii Materiałowej PŚ

I stopnia

stacjonarne

Inżynieria lotnicza i kosmiczna
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki PŚ

I stopnia

stacjonarne

Inżynieria lotnicza i kosmiczna
Wydział Mechaniczny Technologiczny PŚ

I stopnia

stacjonarne

Inżynieria lotnicza i kosmiczna
Instytut Fizyki Centrum Naukowo-Dydaktyczne PŚ

I stopnia

stacjonarne

Inżynieria materiałowa
Wydział Inżynierii Materiałowej PŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria produkcji i zarządzania
Wydział Mechaniczny Technologiczny PŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria środowiska
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki PŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Lingwistyka stosowana
Instytut Badań nad Edukacją i Komunikacją

I stopnia

stacjonarne

Logistics
Wydział Organizacji i Zarządzania PŚ

II stopnia

niestacjonarne

Logistyka
Wydział Organizacji i Zarządzania PŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Management
Wydział Organizacji i Zarządzania PŚ

II stopnia

stacjonarne

Management and production engineering
Wydział Organizacji i Zarządzania PŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Matematyka
Wydział Matematyki Stosowanej PŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Mechanical engineering
Wydział Mechaniczny Technologiczny PŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Mechanika i budowa maszyn
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki PŚ

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Mechanika i budowa maszyn
Wydział Mechaniczny Technologiczny PŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Mechatronika
Wydział Elektryczny PŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Mechatronika
Wydział Mechaniczny Technologiczny PŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Mechatronika przemysłowa
Wydział Elektryczny PŚ

I stopnia

stacjonarne

Modelowanie komputerowe
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki PŚ

I stopnia

stacjonarne

Power engineering
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki PŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Rekultywacja i zagospodarowanie terenów poprzemysłowych
Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej PŚ

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Sustainable energy engineering
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki PŚ

II stopnia

stacjonarne

Technologia chemiczna
Wydział Chemiczny PŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Teleinformatyka
Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki PŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Transport
Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej PŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Transport kolejowy
Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej PŚ

I stopnia

stacjonarne

Zarządzanie
Wydział Organizacji i Zarządzania PŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie i inżynieria produkcji
Wydział Inżynierii Materiałowej PŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie i inżynieria produkcji
Wydział Organizacji i Zarządzania PŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie projektami
Wydział Organizacji i Zarządzania PŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Śląska w Gliwicach

Komentarze (0)