Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach - rekrutacja na studia 2021/2022

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach - rekrutacja na studia 2021/2022

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach - rekrutacja na studia 2021/2022

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach jest nowoczesną uczelnią, która kształci studentów nie tylko w zakresie nauk technicznych, lecz również w zakresie dziedzin medycznych i artystycznych. Uczelnia stawia sobie za cel realizowanie nowoczesnego i interdyscyplinarnego systemu kształcenia, opartego na autorskich programach studiów.

Realizowany obszar kształcenia ma za zadanie wychodzić naprzeciw nowoczesnym trendom edukacyjnym oraz oczekiwaniom współczesnego rynku pracy. Uczelnia dba o podnoszenie konkurencyjności na rynku edukacyjnym, jak również umożliwia studentom uczestnictwo w różnorodnych, krajowych i międzynarodowych projektach naukowych.

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach prowadzi kształcenie na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich. Ponadto, oferuje studia podyplomowe oraz liczne kursy i szkolenia.

Istotną jednostką uczelni jest Dział Współpracy Z Zagranicą. Dzięki niemu studenci otrzymują możliwość kształcenia w ramach popularnego programu Erasmus+, a także kształcenia wynikającego z umów o partnerstwie. Do grona uczelni partnerskich należą między innymi: Universite Jean Monnet w Saint- Etienne, University of Technology and Economics w Budapeszcie, Ruhr- Universitat w Bochum, czy Slovenska Technicka Univerzita w Bratysławie.

Kształcenie w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach prowadzą dwa wydziały: Wydział Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych oraz Wydział Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi. W ramach pierwszego funkcjonują takie kierunki jak: Architektura, Architektura wnętrz, Budownictwo, Gospodarka przestrzenna, Informatyka, Mechatronika, Wzornictwo i Grafika. Natomiast drugi oferuje Kierunek lekarski i Pielęgniarstwo.

WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 04.05.2021 do 12.10.2021 od 04.05.2021 do 12.10.2021
Studia II stopnia od 04.05.2021 do 12.10.2021 od 04.05.2021 do 12.10.2021

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 04.05.2021 do 12.10.2021

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 04.05.2021 do 12.10.2021

Studia niestacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 04.05.2021 do 12.10.2021

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 04.05.2021 do 12.10.2021

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach - studia 2021

Kierunki studiów - Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach: znaleziono 10

Grupa kierunku
Typ studiów
Tryb studiów
Czas trwania
 • Architektura

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Architektura wnętrz

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Budownictwo

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Gospodarka przestrzenna

  I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Grafika

  jednolite

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Informatyka

  I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Kierunek lekarski

  jednolite

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Mechatronika

  I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Pielęgniarstwo

  I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Wzornictwo

  I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

Komentarze (0)