Bezpieczeństwo narodowe

Bezpieczeństwo narodowe

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej - kierunki studiów

Bezpieczeństwo narodowe – Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że bezpieczeństwo jest najważniejszą wartością, a jego zapewnienie stanowi podstawę wielu aspektów, na czele z rozwojem kraju oraz jego obywateli. Definicji bezpieczeństwa, jak również definicji bezpieczeństwa narodowego jest co najmniej kilka, ale każda z nich podkreśla, iż wymaga ono odpowiednich działań, z użyciem różnorodnych środków. Jakie są to środki? Jakich umiejętności wymaga działanie na rzecz bezpieczeństwa? Tego wszystkiego można dowiedzieć się wybierając kierunek Bezpieczeństwo narodowe, który oferuje Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej.

Kształcenie na kierunku Bezpieczeństwo narodowe w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej umożliwia pozyskanie interdyscyplinarnej wiedzy z obszaru nauk społecznych, a także licznych umiejętności, na czele z umiejętnością analizowania i stosowania zasad prawnych oraz procedur bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w skali globalnej, regionalnej, narodowej i lokalnej. Studenci zaznajamiają się z pojęciami dotyczącymi szeroko pojmowanego bezpieczeństwa oraz jego uwarunkowań, zasadami funkcjonowania podmiotów związanych z bezpieczeństwem oraz zadaniami administracji publicznej w obszarze bezpieczeństwa narodowego, działań i technik operacyjnych związanych ze zwalczaniem przestępczości.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej charakteryzują się wieloelementowym programem kształcenia, w którym widnieją między innymi takie przedmioty jak:

 • współczesne systemy polityczne,
 • geografia bezpieczeństwa,
 • prawne i doktrynalne podstawy bezpieczeństwa i obronności państwa,
 • społeczne aspekty bezpieczeństwa,
 • polityka zagraniczna państwa w aspekcie bezpieczeństwa narodowego,
 • bezpieczeństwo transgraniczne

W programie znajdują się również przedmioty prowadzone w języku angielskim, a są to: cyberterroryzm oraz bezpieczeństwo w komunikacji międzynarodowej.

Studenci Bezpieczeństwa narodowego w Akademii WSB otrzymują szeroki wybór specjalności, do których należą: Bezpieczeństwo w ochronie przeciwpożarowej, Kryminalistyka, Policja w systemie bezpieczeństwa publicznego, Zarządzanie bezpieczeństwem w sytuacjach kryzysowych z elementami ratownictwa, Nowoczesne technologie i sztuczna inteligencja w obronności państwa, Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych, Kryminalistyka i techniki śledcze, Zarządzanie i dowodzenie w sytuacjach kryzysowych.

Ponadto, studenci mają unikalną możliwość uczestnictwa w programie ochotniczego szkolenia studentów w ramach Legii Akademickiej, które składa się z części teoretycznej oraz praktycznej i opracowany został w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego. Teoria modułu podstawowego oraz podoficerskiego obejmuje zajęcia z wykładowcami uczelni lub instruktorami z jednostek wojskowych w formie wykładów i pokazów jak również kilkanaście kursów samokształcenia studentów zamieszczonych na platformie e- learningowej.

 

Nabywane umiejętności

Studenci Bezpieczeństwa narodowego w Akademii WSB nabywają licznych umiejętności. Jakie są to umiejętności? Między innymi w zakresie interpretacji zjawisk towarzyszących bezpieczeństwu, stosowania prawa w obszarze bezpieczeństwa, opisu elementów kierujących i wykonawczych systemu bezpieczeństwa narodowego, podejmowania zadań i pełnienia kompetencji organów władzy publicznej oraz instytucji i organizacji w sytuacjach kryzysowych.

 

Praca po studiach

Co po studiach? Z bogatym bagażem wiedzy i szerokim wachlarzem umiejętności absolwenci Bezpieczeństwa narodowego w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w policji, straży granicznej, żandarmerii wojskowej, inspekcji transportu drogowego, straży miejskiej, państwowej straży pożarnej, agencjach ochrony osób i mienia.

 

Opinie

Bezpieczeństwo narodowe staje się coraz popularniejszym kierunkiem studiów. W związku z tym coraz więcej uczelni oferuje kształcenie w jego zakresie. Ale którą z nich wybrać? Chcąc studiować w Dąbrowie Górniczej warto wiedzieć jakie ma Akademia WSB opinie? Tomek, student Bezpieczeństwa narodowego mówi:

„Bezpieczeństwo narodowe w Akademii WSB to nie tylko ciekawy i rozwijający kierunek. To także poważny krok do kariery zawodowej.”

 

 

STUDIA W KATOWICACH - ważne informacje

Kierunki studiów w Katowicach

Studia w Katowicach

 

 

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - ważne informacje

Bezpieczeństwo narodowe studia Katowice

Bezpieczeństwo narodowe studia

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Bezpieczeństwo narodowe w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo narodowe w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • procesów zachodzących w organizacji i funkcjonowaniu współczesnych państw,
 • współczesnych systemów politycznych,
 • polityki i strategii bezpieczeństwa,
 • misji, funkcji i zadań systemu bezpieczeństwa narodowego,
 • zarządzania kryzysowego,
 • międzynarodowych stosunków wojskowych,
 • kryminalistyki, kryminologii i wiktymologii,
 • przestępczości gospodarczej,
 • bezpieczeństwa informacji.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Bezpieczeństwo narodowe:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo narodowe w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych,
 • administracji publicznej,
 • policji,
 • straży miejskiej,
 • żandarmerii wojskowej,
 • państwowej straży pożarnej,
 • agencjach ochrony osób i mienia.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA
Bezpieczeństwo narodowe

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

STUDIA I STOPNIA
Wydział Zamiejscowy w Cieszynie

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

STUDIA I STOPNIA
Wydział Zamiejscowy w Krakowie

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA
Bezpieczeństwo narodowe

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

STUDIA II STOPNIA
Wydział Zamiejscowy w Cieszynie

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Komentarze (0)