Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu - rekrutacja na studia 2022/2023

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu - rekrutacja na studia 2022/2023

Rekrutacja na studia stacjonarne I stopnia na rok akademicki 2022/2023 w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu odbędzie się w terminie od 16 maja do 23 czerwca 2022 r. W przypadku nie wypełnienia limitów miejsc zostanie przeprowadzona II tura rekrutacji.

Wyniki egzaminów na studia stacjonarne I stopnia i jednolite ogłoszone zostaną od 1 do 4 lipca 2022 r. Dla niektórych kierunków studiów terminy rekrutacji mogą się różnić, szczegółówe informacje znajdziesz na www.asp.wroc.pl

 

Harmonogram rekrutacji 2022/2023

 

STUDIA STACJONARNE

Studia I stopnia i jednolite magisterskie

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja - I tura

od 16 maja do 23 czerwca 2022

Ogłoszenie wyników egzaminów

od 1 lipca do 4 lipca 2022

Składanie dokumentów - I tura

czeka na aktualizację

Elektroniczna rejestracja - II tura - w przypadku niewypełenienia limitu miejsc

czeka na aktualizację

Ogłoszenie wyników - II tura

czeka na aktualizację

Składanie dokumentów - II tura

czeka na aktualizację

 

STUDIA STACJONARNE

Studia II stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja

od 16 maja do 29 czerwca 2022

Ogłoszenie wyników egzaminów od 4 lipca do 8 lipca 2022
Składanie dokumentów  

 

STUDIA NIESTACJONARNE

Studia I stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja

od 16 maja do 18 lipca 2022

Ogłoszenie wyników egzaminów od 12 lipca do 19 lipca 2022
Składanie dokumentów  

 

 

STUDIA NIESTACJONARNE

Studia II stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja

16 maja do 15 września 2022
Ogłoszenie wyników egzaminów od 18 lipca do 12 września 2022
Składanie dokumentów  

 

 

*Terminy rekrutacji dla poszczególnych kierunków mogą się różnić, dokładne informacje na temat terminów znajdziesz na www.asp.wroc.pl

 

Zasady rekrutacji 2022/2023 na studia w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu znajdziesz tutaj

Zasady przyjęć na kierunki studiów znajdziesz tutaj

Limity przyjęć znajdziesz tutaj

Regulamin postępowania rekrutacyjnego znajdziesz tutaj

Zasady przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad znajdziesz tutaj

 

Dowiedz się więcej

rekrutacja studia we Wrocławiu

kierunki studiów we Wrocławiu

uczelnie i studia we Wrocławiu

 

Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu kierunki - rekrutacja 2022/2023

Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu w rekrutacji 2022/2023 oferuje kształcenie na ponad 10 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (8 kierunków) i drugiego (8 kierunków) stopnia oraz jednolitych magisterskich (5 kierunków), jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na ASP mogą aplikować na 11 kierunków studiów stacjonarnych oraz 4 kierunki studiów niestacjonarnych.

Sprawdź Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu kierunki 2022/2023

 

Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu kierunki studiów - rekrutacja 2022/2023

 • architektura wnętrz
 • grafika
 • konserwacja i restauracja dzieł sztuki
 • malarstwo
 • mediacja sztuki
 • rysunek
 • rzeźba
 • scenografia
 • studia doktoranckie
 • sztuka i wzornictwo ceramiki
 • sztuka i wzornictwo szkła
 • sztuka mediów
 • wzornictwo

Dowiedz się więcej: asp.wroc.pl

 

Nowe kierunki studiów w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu - rekrutacja 2022/2023

 1. rysunek

 

Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu

Historia Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu rozpoczyna się w styczniu 1946 roku. Wtedy to do Wrocławia przybywa Eugeniusz Geppert- malarz reprezentujący w latach 20. nurt nowego klasycyzmu, przedstawiciel koloryzmu i abstrakcji aluzyjnej- z misją założenia Wyższej Szkoły Sztuk Pięknych.

Z biegiem lat uczelnia poszerza zakres kształcenia, wychowuje nowe pokolenia twórców i staje się znaczącym ośrodkiem kulturo- i opiniotwórczym. Dzisiaj, wrocławska ASP to nie tylko miejsce kształcenia, ale i wyjątkowa społeczność oraz centrum porozumienia pomiędzy kulturą, nauką i sztuką.

Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu oferuje kształcenie na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich. Ponadto, prowadzi kształcenie w ramach studiów podyplomowych oraz szkoły doktorskiej.

Istotnym elementem działalności uczelnia jest Visiting Professors Program, w ramach którego zapraszani profesorowie i artyści wizytujący prowadzą zajęcia, seminaria, wykłady i warsztaty. Spotkania z ciekawymi przedstawicielami świata sztuki inspirują studentów, dają szansę na prezentację odmiennych postaw artystycznych, inicjują rozmowę o sztuce współczesnej, wspierają nawiązywanie nowych kontaktów zawodowych, jak również poszerzają ofertę pracowni specjalistycznych.

Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu składa się z pięciu wydziałów, kształcących studentów na studiach stacjonarnych w jedenastu kierunkach oraz na pięciu kierunkach w formie niestacjonarnej. W ofercie dydaktycznej znajdują się: Malarstwo, Rzeźba, Mediacja sztuki, Grafika, Sztuka mediów, Architektura wnętrz, Scenografia, Wzornictwo, Sztuka i wzornictwo ceramiki, Sztuka i wzornictwo szkła, Konserwacja i restauracja dzieł sztuki w zakresie konserwacji i restauracji ceramiki i szkła.

WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 16.05.2022 do 23.06.2022 od 16.05.2022 do 18.07.2022
Studia II stopnia od 16.05.2022 do 29.06.2022 od 16.05.2022 do 15.09.2022

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 16.05.2022 do 23.06.2022

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 16.05.2022 do 29.06.2022

Studia niestacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 16.05.2022 do 18.07.2022

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 16.05.2022 do 15.09.2022

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na stronie uczelni: Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

Aktualności rekrutacyjne

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu - studia 2022

Kierunki studiów - Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu: znaleziono 12

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów

Architektura wnętrz
Wydział Architektury Wnętrz, Wzornictwa i Scenografii

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Grafika
Wydział Grafiki i Sztuki Mediów

I stopnia, II stopnia, jednolite

niestacjonarne, stacjonarne

Konserwacja i restauracja dzieł sztuki
Wydział Ceramiki i Szkła

jednolite

stacjonarne

Malarstwo
Wydział Malarstwa

I stopnia, II stopnia, jednolite

niestacjonarne, stacjonarne

Mediacja sztuki
Wydział Rzeźby i Mediacji Sztuki

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Rysunek
Wydział Malarstwa

I stopnia

stacjonarne

Rzeźba
Wydział Rzeźby i Mediacji Sztuki

jednolite

stacjonarne

Scenografia
Wydział Architektury Wnętrz, Wzornictwa i Scenografii

jednolite

stacjonarne

Sztuka i wzornictwo ceramiki
Wydział Ceramiki i Szkła

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Sztuka i wzornictwo szkła
Wydział Ceramiki i Szkła

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Sztuka mediów
Wydział Grafiki i Sztuki Mediów

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Wzornictwo
Wydział Architektury Wnętrz, Wzornictwa i Scenografii

I stopnia

stacjonarne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

Komentarze (0)