Politechnika Gdańska - rekrutacja na studia 2022/2023

Politechnika Gdańska - rekrutacja na studia 2022/2023

Elektronczna rejestracja w rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia na rok akademicki 2022/2023 w Politechnice Gdańskiej odbędzie od 16 maja do 10 lipca 2022 r. Wyniki rekrutacji I tury na studia stacjonarne I stopnia ogłoszone zostaną 14 lipca 2022 r. W przypadku nie wypełnienia limitów miejsc zostanie przeprowadzona II tura rekrutacji.

Dla niektórych kierunków studiów terminy rekrutacji mogą się różnić, szczegółówe informacje znajdziesz na pg.edu.pl

Dodatkowa rekrutacja na PG 2022 - ewentualna dodatkowa rekrutacja na kierunki studiów I stopnia (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc) w rekrutacji 2022/2023 na Politechnice Gdańskiej rozpocznie się 2 wrzesnia 2022 r.

 

Harmonogram rekrutacji 2022/2023

 

STUDIA STACJONARNE

Studia I stopnia oraz jednolite magisterskie

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja - I tura

od 16 maja do 10 lipca 2022

Ogłoszenie wyników - I tura

14 lipca 2022

Składanie dokumentów - I tura

od 15 lipca do 22 lipca 2022

Elektroniczna rejestracja - II tura - w przypadku niewypełenienia limitu miejsc

od 2 września 2022

Ogłoszenie wyników - II tura

czeka na aktualizację

Składanie dokumentów - II tura

czeka na aktualizację

 

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Studia II stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja

od 1 lipca do 14 lipca 2022

Ogłoszenie wyników rekrutacji 19 lipca 2022
Składanie dokumentów od 20 lipca do 25 lipca 2022

 

STUDIA NIESTACJONARNE

Studia I stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja

od 16 maja do 14 lipca 2022
Ogłoszenie wyników rekrutacji 19 lipca 2022
Składanie dokumentów od 20 lipca do 25 lipca 2022

 

*Terminy rekrutacji dla poszczególnych kierunków mogą się różnić, dokładne informacje na temat terminów znajdziesz na pg.edu.pl

 

Zasady rekrutacji 2022/2023 na studia w Politechnice Gdańskiej znajdziesz tutaj

Zasady przyjęć na kierunki studiów znajdziesz tutaj

 

Dowiedz się więcej

rekrutacja studia w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

kierunki studiów w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

uczelnie i studia w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

 

Politechnika Gdańska kierunki - rekrutacja 2022/2023

Politechnika Gdańska w rekrutacji 2022/2023 oferuje kształcenie na ponad 30 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (34 kierunki) i drugiego (34 kierunki) stopnia, jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na PG mogą aplikować na 39 kierunków studiów stacjonarnych oraz 10 kierunków studiów niestacjonarnych.

Sprawdź Politechnika Gdańska kierunki 2022/2023

 

Politechnika Gdańska kierunki studiów - rekrutacja 2022/2023

 • analityka gospodarcza
 • architektura
 • automatyka, cybernetyka i robotyka
 • automatyka, robotyka i systemy sterowania
 • biotechnologia
 • budownictwo
 • chemia
 • chemia budowlana
 • ekonomia
 • elektronika i telekomunikacja
 • elektrotechnika
 • energetyka
 • fizyka techniczna
 • geodezja i kartografia
 • gospodarka przestrzenna
 • informatyka
 • inżynieria biomedyczna
 • inżynieria danych
 • inżynieria i technologie nośników energii
 • inżynieria materiałowa
 • inżynieria mechaniczno-medyczna
 • inżynieria morska i brzegowa
 • inżynieria środowiska
 • korozja
 • matematyka
 • mechanika i budowa maszyn
 • mechatronika
 • nanotechnologia
 • nanotechnology
 • ocean engineering
 • oceanotechnika
 • projektowanie i budowa jachtów
 • technologia chemiczna
 • technologie kosmiczne i satelitarne
 • technologie wodorowe i elektromobilność
 • transport
 • transport i logistyka
 • zarządzanie
 • zarządzanie i inżynieria produkcji
 • zarządzanie inżynierskie
 • zielone technologie

Dowiedz się więcej: pg.edu.pl

 

Nowe kierunki studiów w Politechnice Gdańskiej - rekrutacja 2022/2023

 1. Nanotechnology

 2. Inżynieria biomedyczna

 

 

Wyniki rekrutacji na studia w roku akademickim 2021/2022 – Politechnika Gdańska

W rekrutacji na rok akademicki 2021/2022 jednymi z najchętniej wybieranych szkół wyższych były uczelnie techniczne, na które przypadało średnio 4,3 zgłoszenia na jedno miejsce. W roku akademickim Politechnika Gdańska cieszyła się największym zainteresowaniem bowiem na jedno miejsce średnio przypadało 8,2 kandydatów, a najchętniej wybieranymi kierunkami studiów były m.in.: elektrotechnika, inżynieria mechaniczno-medyczna, zielone technologie, zarządzanie inżynierskie oraz inżynieria środowiska.

 

Studenci przyjęci na I rok studiów w roku akademickim 2021/2022

W roku akademickim 2021/2022 Politechnika Gdańska cieszyła się ogromnym zainteresowaniem tegorocznych maturzystów. Na studia I stopnia aplikowało aż 23,7 tysięcy kandydatów, co uplasowało uczelnię w czołówce najchętniej wybieranych szkół wyższych w kraju.

 

Rekrutacja

Politechnika Gdańska na rok akademicki 2021/2022 na studia I stopnia przygotowała około 4,3 tysiące miejsc.

W ofercie kształcenia Politechniki Gdańskiej znajduje się 39 kierunków studiów w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym, na których kształcenie odbywa się w języku polskim, a także w języku angielskim.

 

Najchętniej wybierane kierunki studiów

Do najchętniej wybieranych kierunków studiów na Politechnice Gdańskiej przez kandydatów na studiach stacjonarnych I stopnia, według ogólnej liczby zgłoszeń możemy zaliczyć takie kierunki jak m.in. elektrotechnika (1812), inżynieria mechaniczno-medyczna (1347), zielone technologie (1321), zarządzanie inżynierskie (1147) oraz inżynieria środowiska (1019).

Biorąc pod uwagę liczbę kandydatów na jedno miejsce, to największą popularnością cieszyły się takie kierunki jak: ekonomia (18,53), gospodarka przestrzenna (17,34), automatyka, cybernetyka i robotyka (12,01), projektowanie i budowanie jachtów (11,09), automatyka, robotyka i systemy sterowania (10,92), energetyka (10,92).

 

Politechnika Gdańska

Politechnika Gdańska została powołana do życia w 1899 roku decyzją cesarza Wilhelma II. Pięć lat później ukończono wznoszenie budynków pod kierunkiem architekta Alberta Carstena, późniejszego profesora uczelni. Dzisiaj Politechnika Gdańska jest nowoczesną i jedną z najchętniej wybieranych uczelni, która zajmuje się nie tylko kształceniem studentów, lecz również prowadzeniem działalności naukowej, świadczeniem usług badawczych, czy upowszechnianiem osiągnięć nauki.

Na Politechnice Gdańskiej studiuje około 15 tysięcy studentów, którzy kształcą się na 8 wydziałach i w 12 dyscyplinach naukowych. Uczelnia oferuje kształcenie na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jak również studiach podyplomowych i doktoranckich.

Studenci mogą uczestniczyć w bogatym życiu studenckim, gdyż na Politechnice Gdańskiej działa wiele organizacji oraz kół naukowych. Ponadto, studenci mają możliwość uczestnictwa w programach mobilności i wymiany studenckiej.

Oferta dydaktyczna Politechniki Gdańskiej wyróżnia się dużą różnorodnością. Można w niej odnaleźć kierunki realizowane w ramach studiów inżynierskich, licencjackich oraz magisterskich, niektóre na dodatek w podziale na tryb stacjonarny i niestacjonarny. Katalog edukacyjny zawiera w sobie kierunki od A do Z, a zatem widnieją w nim między innymi Analityka gospodarcza, Gospodarka przestrzenna, Nanotechnologia, Oceanotechnika, Zarządzanie inżynierskie, Zielone technologie.

WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 16.05.2022 do 10.07.2022 od 16.05.2022 do 14.07.2022
Studia II stopnia od 01.07.2022 do 14.07.2022 od 01.07.2022 do 14.07.2022

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 16.05.2022 do 10.07.2022

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 01.07.2022 do 14.07.2022

Studia niestacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 16.05.2022 do 14.07.2022

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 01.07.2022 do 14.07.2022

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na stronie uczelni: Politechnika Gdańska

Aktualności rekrutacyjne

Politechnika Gdańska - studia 2022

Kierunki studiów - Politechnika Gdańska: znaleziono 50

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów

Analityka gospodarcza
Wydział Zarządzania i Ekonomii

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Architektura
Wydział Architektury

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Automatyka, cybernetyka i robotyka
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Automatyka, robotyka i systemy sterowania
Wydział Elektrotechniki i Automatyki

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Biotechnologia
Wydział Chemiczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Budownictwo
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Chemia
Wydział Chemiczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Chemia budowlana
Wydział Chemiczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Ekonomia
Wydział Zarządzania i Ekonomii

I stopnia

stacjonarne

Elektronika i telekomunikacja
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Elektrotechnika
Wydział Elektrotechniki i Automatyki

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Energetyka
Wydział Elektrotechniki i Automatyki

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Energetyka
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Energetyka
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Fizyka techniczna
Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Geodezja i kartografia
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Gospodarka przestrzenna
Wydział Architektury

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Informatyka
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria biomedyczna
Wydział Chemiczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Inżynieria biomedyczna
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Inżynieria biomedyczna
Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Inżynieria danych
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

I stopnia

stacjonarne

Inżynieria danych
Wydział Zarządzania i Ekonomii

I stopnia

stacjonarne

Inżynieria i technologie nośników energii
Wydział Chemiczny

II stopnia

stacjonarne

Inżynieria materiałowa
Wydział Chemiczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Inżynieria materiałowa
Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Inżynieria materiałowa
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Inżynieria mechaniczno-medyczna
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Inżynieria morska i brzegowa
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

II stopnia

stacjonarne

Inżynieria morska i brzegowa
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

II stopnia

stacjonarne

Inżynieria środowiska
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Korozja
Wydział Chemiczny

II stopnia

stacjonarne

Matematyka
Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Mechanika i budowa maszyn
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Mechatronika
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Nanotechnologia
Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Nanotechnology
Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

II stopnia

stacjonarne

Ocean engineering
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

II stopnia

stacjonarne

Oceanotechnika
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Projektowanie i budowa jachtów
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

I stopnia

stacjonarne

Technologia chemiczna
Wydział Chemiczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Technologie kosmiczne i satelitarne
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

II stopnia

stacjonarne

Technologie kosmiczne i satelitarne
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

II stopnia

stacjonarne

Technologie wodorowe i elektromobilność
Wydział Elektrotechniki i Automatyki

I stopnia

stacjonarne

Transport
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Transport i logistyka
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Zarządzanie
Wydział Zarządzania i Ekonomii

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie i inżynieria produkcji
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

I stopnia

stacjonarne

Zarządzanie inżynierskie
Wydział Zarządzania i Ekonomii

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zielone technologie
Wydział Chemiczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Gdańska

Komentarze (0)