Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie - rekrutacja na studia 2021/2022

Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie - rekrutacja na studia 2021/2022

Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie - rekrutacja na studia 2021/2022

Misją Wyższej Szkoły Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie jest kształcenie wykwalifikowanych specjalistów różnych dziedzin życia publicznego, społecznego i politycznego w dziedzinie nauk humanistycznych, zgodnie z potrzebami i wymaganiami współczesnego rynku pracy.

Oprócz realizacji nadrzędnego zadania jakim jest kształcenie studentów uczelnia stawia przed sobą zadania rozwijania i upowszechniania kultury narodowej oraz propagowania wiedzy, prowadzenia badań naukowych i świadczenia usług badawczych, czy też działania na rzecz społeczności lokalnych.

Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie prowadzi kształcenie na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz studiach podyplomowych.

Poszerzaniu horyzontów i rozwijaniu zainteresowań służą nie tylko zawarte w harmonogramie zajęcia. Studenci mają możliwość uczestnictwa w kołach naukowych, a czekają na nich: Koło Naukowe Pedagogów, Studenckie Koło Naukowe „Edukacja dla bezpieczeństwa”, Koło Naukowe Kryminalistyków i Kryminologów, Psychologiczne Koło Naukowe „Psyche”.

Oferta edukacyjna Wyższej Szkoły Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie to przede wszystkim kierunki reprezentujące obszar nauk humanistycznych. W katalogu dydaktycznym odnaleźć można: Kryminologię, BHP, Obronność i bezpieczeństwo narodowe, Pedagogikę, Pracę socjalną, Psychologię oraz Pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną.

Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie posiada własną platformę e- learningową. Przy jej użyciu prowadzone są między innymi kursy z zakresu metodyki edukacji komputerowej i medialnej, czy psychologii społecznej.

WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 01.03.2021 do 30.09.2021 od 01.03.2021 do 30.09.2021
Studia II stopnia od 01.03.2021 do 30.09.2021 od 01.03.2021 do 30.09.2021

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 01.03.2021 do 30.09.2021

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 01.03.2021 do 30.09.2021

Studia niestacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 01.03.2021 do 30.09.2021

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 01.03.2021 do 30.09.2021

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie

Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie - studia 2021

Kierunki studiów - Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie: znaleziono 7

Grupa kierunku
Typ studiów
Tryb studiów
Czas trwania
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy

  I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Kryminologia

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Obronność i bezpieczeństwo narodowe

  I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Pedagogika

  II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

  jednolite

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Praca socjalna

  II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Psychologia

  jednolite

  stacjonarne, niestacjonarne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie

Komentarze (0)