Pielęgniarstwo

Pielęgniarstwo

Pielęgniarstwo – Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie

Pielęgniarstwo to kierunek popularny, często występujący w katalogach dydaktycznych. Spore zainteresowane tą dyscypliną może wyłącznie cieszyć, ponieważ trudno wyobrazić sobie, aby zapotrzebowanie na wysokie kwalifikacje pielęgniarskie kiedykolwiek spadło. Współczesne pielęgniarstwo charakteryzuje się interdyscyplinarnością, a zatem kładzie nacisk na pozyskanie szerokiej wiedzy oraz wielu praktycznych umiejętności. W jaki sposób je zdobyć? Na studiach w Powiślańskiej Szkole Wyższej w Kwidzynie.

Kształcenie na kierunku Pielęgniarstwo w Powiślańskiej Szkole Wyższej w Kwidzynie umożliwia pozyskanie wiedzy ogólnej z obszaru nauk medycznych oraz wiedzy szczegółowej z zakresu pielęgniarstwa. Studenci nabywają umiejętności w zakresie udzielania świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom, sprawowania całościowej i zindywidualizowanej opieki nad chorym, jak również organizowania i nadzorowania pracy własnej oraz zespołu pielęgniarskiego i opieki pielęgniarskiej, wdrażania nowych technik, metod i rozwiązań organizacyjnych.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Pielęgniarstwo w Powiślańskiej Szkole Wyższej w Kwidzynie charakteryzują się bogatym programem kształcenia, a w toku zajęć poruszane są między innymi takie zagadnienia jak:

  • anatomia,
  • fizjologia,
  • promocja zdrowia,
  • zdrowie publiczne,
  • pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne,
  • chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne

 

Nabywane umiejętności

Studenci Pielęgniarstwa w Powiślańskiej Szkole Wyższej w Kwidzynie nabywają licznych umiejętności. Jakie są to umiejętności? Między innymi w zakresie posługiwania się wiedzą anatomiczną, rozpoznawania podstawowych zaburzeń fizjologicznych, przeprowadzania wywiadu, identyfikowania podstawowych procesów zachodzących w żywym organizmie, przechowywania leków, rozpoznawania potrzeb zdrowotnych pacjenta, przygotowywania chorego do badań diagnostycznych.

 

Praca po studiach

Jak może wyglądać droga zawodowa po ukończeniu nauki i uzyskaniu dyplomu? Absolwenci Pielęgniarstwa w Powiślańskiej Szkole Wyższej w Kwidzynie będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w szpitalach, przychodniach, sanatoriach, hospicjach, domach pomocy społecznej, zakładach pielęgnacyjno- opiekuńczych, zakładach opiekuńczo- leczniczych.

 

Opinie

Dokąd udać się na studia? Takie pytanie zadaje sobie niejeden kandydat. Pielęgniarstwo należy do grona najpopularniejszych i najchętniej obieranych kierunków, a zatem figuruje w wielu ofertach edukacyjnych. Na którą się zdecydować? Planując studia w Kwidzynie warto zaznajomić się bliżej z omawianą przez nas uczelnią. Jakie ma Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie opinie? Patrycja, studentka Pielęgniarstwa mówi:

„Na studiach najważniejsze jest zdobywanie wiedzy praktycznej. Pielęgniarstwo to szczególna dziedzina, ponieważ oprócz wiedzy należy posiadać również umiejętności i konkretne kompetencje, aby prawidłowo komunikować się z pacjentem i rozpoznawać jego potrzeby. Studia w PSW dają wszystko, co niezbędne w pracy pielęgniarskiej.”

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie

Komentarze (0)