Położnictwo

Położnictwo

Położnictwo – Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie

Położnictwo jest działem medycyny klinicznej zajmującym się przebiegiem ciąży, porodu i połogu. Do głównych zadań należy szeroko pojęta profilaktyka patologii ciąży, porodu i połogu, a zwłaszcza zapobieganie wadom rozwojowym noworodków i walka ze śmiertelnością okołoporodową płodów i kobiet. Położnictwo to także kierunek studiów, oferowany przez Powiślańską Szkołę Wyższą w Kwidzynie.

Kształcenie na kierunku Położnictwo w Powiślańskiej Szkole Wyższej w Kwidzynie umożliwia pozyskanie szczegółowej wiedzy z zakresu położnictwa, ogólnej wiedzy z zakresu innych nauk medycznych, a także wiedzy na temat etyki zawodowej i przepisów prawnych dotyczących wykonywania zawodu położnej. Studenci nabywają umiejętności w zakresie wykonywania świadczeń zdrowotnych wobec kobiety i jej rodziny, kobiety  ciężarnej, kobiety rodzącej, położnicy i noworodka oraz kobiety chorej ginekologicznie w zakresie promocji zdrowia,  profilaktyki i profesjonalnej opieki położniczo- ginekologicznej.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Położnictwo w Powiślańskiej Szkole Wyższej w Kwidzynie charakteryzują się obszernym programem nauczania, a w toku zajęć studenci omawiają między innymi takie zagadnienia jak:

  • anatomia i fizjologia,
  • embriologia i genetyka,
  • techniki położnicze i prowadzenie porodu,
  • opieka położnicza,
  • ginekologia,
  • neonatologia

 

Nabywane umiejętności

Studenci Położnictwa w Powiślańskiej Szkole Wyższej w Kwidzynie nabywają licznych umiejętności. Jakie są to umiejętności? Między innymi w zakresie rozpoznawania ciąży, sprawowania opieki nad kobietą w przebiegu ciąży fizjologicznej i monitorowania ciąży prawidłowej, prowadzenia i przyjmowania porodu fizjologicznego, monitorowania płodu, monitorowania przebiegu okresu poporodowego.

 

Praca po studiach

Co po studiach? Absolwenci Położnictwa w Powiślańskiej Szkole Wyższej w Kwidzynie będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, szpitalach, klinikach, poradni ginekologiczno- położniczej, poradni patologii ciąży, szkołach rodzenia.

 

Opinie

Jeśli planujemy podjąć naukę na omawianym kierunku, studia w Kwidzynie mogą okazać się dobrą propozycją i trafnym wyborem. Na którą uczelnię warto postawić? Czy opisywana przez nas PSW spełni oczekiwania? Jakie ma Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie opinie? Milena, studentka Położnictwa mówi:

„PSW to dobra uczelnia. Panuje w niej przyjazna atmosfera, zajęcia są ciekawe i prowadzą je doświadczeni wykładowcy, a dzięki zdobywanej wiedzy mam pewność, że poradzę sobie na rynku pracy.”

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie

Komentarze (0)